• Idel Moshe, Kabała - nowe perspektywy, Kraków 2006
 • Ignatowski Grzegorz, Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Łódź 1999.
 • Ignatowski Grzegorz, Inicjatywy Kościoła katolickiego we Francji na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Katowice 2004.
 • Ignatowski Grzegorz, Kościół i Synagoga: o dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją., Warszawa 2000.
 • Ignatowski Grzegorz, Na drogach pojednania: Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności., Łódź 2003.
 • Igram Bernard (Hellreich), Nie dokończona symfonia, Warszawa2001, 2002
 • Ihnatowicz Ireneusz, Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku, Warszawa 1971
 • Iluk Jan, Mariańska Danuta (red.), Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, Gdańsk 1997
 • Immanuel Deutsch, Elisabeth Nerlich, Górny Śląsk: (fragmenty),
 • Inbar Yehudit [red., tekst], Spots of Light. To be a Woman in the Holocaust (katalog wystawy w Yad Vashem), Jerusalem 2007
 • Inglot Mieczysław, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864, Wrocław 1999
 • Instytut Tolerancji, Dzieci z łódzkiego getta: wystawa: sierpień 2004: w 60. rocznicę likwidacji łódzkiego getta, Łódź 2004
 • Iranek-Osmecki Kazimierz, Kto ratuje jedno życie...: Polacy i Żydzi 1939-1945, Warszawa 1981.
 • Isakiewicz Elżbieta (zebr. i oprac.), Ustna harmonijka: relacje Żydów, których uratowali od Zagłady Polacy, Warszawa 2000
 • Isakiewicz Elżbieta, Czerwony ołówek:o Polaku, który ocalił tysiące Żydów , Warszawa 2003.
 • Ivanow Jurij, Uwaga: syjonizm! :szkice z ideologii, organizacji i praktyki syjonizmu, Warszawa 1970
 • Ivri Icchak [red.], Księga Żydów Ostrołęckich, Ostrołęka – Tel Awiw 2002
 • Iwanow Konstantin, Państwo Izrael: jego sytuacja i polityka , Warszawa 1960
 • Iwańska Marzena, Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej, Łódź 2006
 • Iwańska Marzena, Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej, Łódź 2006
 • Iwaszkiewicz Joanna, Wtedy kwitły forsycje: [pamięci dzieci - ofiar Holocaustu = in memory of the children - the victims of Holocaust], Warszawa 1993, 2002
 • Jaber Hala, Hezbollah, Warszawa 2001
 • Jabés Edmond, Jael, Kraków 2006
 • Jabés Edmond, Księga Jukiela, Kraków 2004
 • Jabés Edmond, Księga Pytań , Kraków 2004
 • Jabés Edmond, Powrót do Księgi, Kraków 2005
 • Jabés Edmond, Z pustyni do Księgi: rozmowy z Marcelem Cohenem, Kraków 2005
 • Jabłońska Renata, Niknące twarze, Warszawa 2004
 • Jabłońska Renata, Sen na cztery ręce, Warszawa 1995
 • Jackiewicz-Garniec, Małgorzata (red.) , École de Paris: malarstwo artystów żydowskich polskiego pochodzenia w kolekcji Wojciecha Fibaka: październik - grudzień 2000 (katalog), Olsztyn 2000.
 • Jacobs Beniamin, Tragedia na morzu: utajniona misja RAF-u , Warszawa 2005
 • Jadacki Jacek J[uliusz], Markiewicz Barbara (red.), „...a mądrości zło nie przemoże”: wybór tekstów, Warszawa 1993
 • Jagielski Jan, Lec Tomasz, Nie zatarte ślady getta warszawskiego = The remnants of the Warsaw getto., Warszawa 1997.
 • Jagielski Jan, Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51 Z.3: Kwatera 20, Warszawa 1995.
 • Jagielski Jan, Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51, Warszawa 1996.
 • Jagielski Jan, Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51. Z. 1, Kwatery przy Alei GłównejWarszawa 1996.
 • Jagur Orna, Bunkier „Krysia” , Łódź 1997.
 • Jahav Miriam, Żywotnik, Białystok 2002.
 • Jakimyszyn Anna (wstęp, opracowanie),Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia, Kraków 2005
 • Jakmiszyn Anna, Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej: status prawny, przeobrażenia gminy, system edukacyjny, Kraków 2008
 • Jakóbczyk, Stanisław, Na Zachód ze Wschodu: Savoir i Kessel w nowoczesnym przemyśle literackim, Poznań 2005
 • Jakubowska Łucja (red.), Nieświeskie wspomnienia, Warszawa 1999
 • Jakubowski Zbigniew (red.), Żydzi w dziejach Częstochowy, Częstochowa 1991
 • Jakubowski Zbigniew (red.), Z dziejów Żydów w Częstochowie, Częstochowa 2002
 • Jan Paweł II, Chrostowski Waldemar (zebr. i oprac.) , Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005, Warszawa, 1990; 2005
 • Jan Paweł II, Garbol, Mariusz (oprac.), Dlaczego dialog z judaizmem?: wybór tekstów, Kraków 1999
 • Janasz Teresa, Państwo francuskie wobec kwestii żydowskiej (1940-1944), Wrocław 1968, 1977
 • Janczewska Marta (oprac.), Relacje z czasów zagłady - inwentarz : Archiwum ŻIH IN-B, zespół 301. T. 3, Nr 2001-3000, Warszawa 2002.
 • Janczewska Marta, Relacje z czasów zagłady - inwentarz: Archiwum ŻIH-IBN, zespół 301. T. 2, Nr 901-2000, Warszawa 2000.
 • Janduła Tadeusz, Ocalić od zapomnienia, Końskie 1998
 • Janiak Tomasz, Stryniak Dariusz. [oprac., red.], Początki architektury monumentalnej w Polsce. Materiały z sesji naukowej Gniezno 20-21 XI 2003, Gniezno 2004
 • Janicka Jolanta, Żydzi Zamojszczyzny 1864-1915, Lublin 2007
 • Janicki Jan Józef, U początków liturgii Kościoła, Kraków 2002
 • Janion Maria, Do Europy - tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000
 • Janion Maria, Snochowska-Gonzalez Klaudia, Szczuka Kazimiera (red.), Inny, inna, inne: o inności w kulturze (Referaty przedstawione na międzynarodowej konferencji "Inny, inna, inne w literaturze i kulturze XIX wieku" zorganizowanej przez Pracownię Roma
 • Jankowski, Robert (red.), Jedwabne: spór historyków wokół książki Jana T. Grossa „Sąsiedzi”, Warszawa 2002
 • Janowicz Leon, Lekki chleb czyli dyskretny urok Peerelu, Staszów 1998
 • Janowicz Leon, Ulatowski Zbigniew, Drogi Piołunowe, Zagnańsk 2007
 • Jarmułkowska Dora, Pod aryjską maską ,
 • Jarmusiewicz Anna, Polscy Żydzi: dziedzictwo i dialog, Kraków 2005
 • Jarnicki Bolesław (pseud. Goj-Bolko Mieszkiewicz), Antysemityzm?, Kraków 1987
 • Jarocki Robert, Żyd Piłsudskiego: opowieść o Anatolu Mühlsteinie, Warszawa 1997
 • Jaroszek Kazimierz, Piątkowski, Sebastian, Martyrologia Żydów w więzieniu radomskim 1939-1944: wykaz zamordowanych, zmarłych, deportowanych do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady., Radom 1997.
 • Jaroszyński Fulip (red.), Janowieckie Spotkania Historyczne (5; 2003; Janowiec) , Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław: fenomen kulturowy miasteczka - sztetl: materiały z sesji naukowej „V Janowieckie Spotkania Historyczn
 • Jaruzelska Izabela, Własność w prawie biblijnym, Warszawa 1992
 • Jaruzelska Izabela, Gdy czytam Biblię w Izraelu, Poznań 2002
 • Jasiewicz Krzysztof (red.), Świat niepożegnany: Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku: praca zbiorowa = A world we bade no farewell: Jews in the eastern territories of the Polish Republic from 18th to 20th century., Warszaw
 • Jasiewicz Krzysztof [red.], Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej XVIII - XX wiek, Warszawa/Londyn 2004
 • Jasińska Aniela, Lotne piaski, Warszawa 1999
 • Jasińska-Kania Aleksandra (red.), Trudne sąsiedztwa: z socjologii konfliktów narodowościowych, Warszawa 2001
 • Jasiński Andrzej , Historia Izraela na tle słów i czynów symbolicznych proroka Ezechiela, Opole 2003.
 • Jaskulski Mirosław Laurentowicz-Granas, Małgorzata Świątkowska, Pałac Poznańskich w Łodzi, Łódź 1995
 • Jastrzębski Przemysław Jarosław, Kwestia żydowska w publicystyce „Myśli Narodowej” w latach 1921-1926, Toruń 2005
 • Jaszowski Tadeusz (red.), Z badań nad eksterminacją Żydów na Pomorzu i Kujawach: [praca zbiorowa], Bydgoszcz 1983
 • Jawerbaum Mieczysław (zebrał i oprac.), Same cuda: żydowskie dowcipy i anegdoty, Warszawa 1988.
 • Jaworska Donata (red.), École de Paris: artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka: maj-lipiec 2000, Leszno 2000
 • Jaworska Janina, Polska sztuka walcząca 1939-1945, Warszawa 1985
 • Jaworska Janina, Henryka Becka „Bunkier 1944 roku”, Wrocław 1982
 • Jaworski Wit, Komorowski, Adam, Dziwisz, Marian (red.), Judaizm , Kraków 1990
 • Jaworski Wojciech, Z dziejów społeczności żydowskiej w Sosnowcu: katalog wystawy, Sosnowiec 1993
 • Jaworski Wojciech, Żydzi na Górnym Śląsku w latach 1945-1970, Sosnowiec 2001
 • Jaworski Wojciech, Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922-1939, Katowice 1997.
 • Jaworski Wojciech, Ludność żydowska w Zagłębiu Dąbrowskim do 1968 roku: zarys dziejów, Sosnowiec 2006
 • Jaworski Wojciech, Ludność żydowska w Zagłębiu Dąbrowskim: zarys dziejów, Sosnowiec 2006
 • Jaworski Wojciech, Struktura i wpływy syjonistycznych organizacji politycznych w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1996.
 • Jaworski Wojciech, Struktura społeczno-zawodowa ludności żydowskiej w Katowicach w XX w., Katowice 2004
 • Jaworski Wojciech, Syjoniści wobec rządu polskiego w okresie międzywojennym, Sosnowiec 2002.
 • Jaworski Wojciech, Z dziejów Żydów bieruńskich, Tychy 1989
 • Jaworski Wojciech, Żydzi będzińscy - dzieje i zagłada , Będzin 1993
 • Jaworski Wojciech, Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim : zarys dziejów , Sosnowiec 2006
 • Jaworski Wojciech, Żydzi w województwie śląskim w okresie międzywojennym, Katowice 1991
 • Jaworski Wojciech, Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim: zarys dziejów, Sosnowiec
 • Jaworski Andrzej, Strynkowski, Bohdan, Żydzi kazimierscy: dzieje, kultura, kuchnia, Lublin 1989
 • Jedlińska Eleonora, Sztuka po Holocauście, Łódź 2001
 • Jehoshua Abraham B., Kochanek, Warszawa 2005
 • Jehoszua Awraham B., Powrót z Indii: powieść w czterech częściach, Poznań 2005
 • Jelonek Tomasz ks., Chasydzi. Radośni mistycy żydowscy, Kraków 2007
 • Jemielity Wojciech, Zabytki sakralne Tykocina , Łomża 1989
 • Jemielity Witold, Ośrodki religijne i ludność wyznania mojżeszowego we wschodnim rejonie Królestwa Polskiego., Łomża 2001
 • Jendroszczyk Piotr, W cieniu gwiazdy Dawida, Warszawa 1990
 • Jerczyński Michał, Roszak Tomasz, Szlakiem łódzkiej kolei, Łódź 2003
 • Jesenská Milena, Burian, Václav (wyb.), Ponad nasze siły: Czesi, Żydzi i Niemcy: wybór publicystyki z lat 1937-1939, Wołowiec 2003
 • Jeziorski Ireneusz (red.), Studia Judaica Biblioteki Żywieckiej. Materiały i opracowania do dziejów Żydów na Żywiecczyźnie, Żywiec 2004
 • Jędrzejewski, Paweł, Szabat szalom, Warszawa 2005
 • Jodliński Leszek [red.], Żydzi Gliwiccy. Materiały z konferencji, Gliwice 2006
 • Johansson B., Judiska millnen, Sztokholm 2000
 • Johnson, Paul, Historia Żydów, Kraków 1993; 1998.
 • Jonas Hans, Idea Boga po Auschwitz , Kraków 2003
 • Jonca Karol, „Noc kryształowa” i casus Herschela Grynszpana, Wrocław 1998
 • Jonca Karol, Przemiany struktury społecznej Żydów w Trzeciej Rzeszy (1933-1945), Wrocław 1992
 • Jonca Karol, Pogromy z „Nocy kryształowej” na tle polityki antyżydowskiej Trzeciej Rzeszy, Opole 1989
 • Jonca, Karol, Spór niemiecko-polski o wysiedlenie Żydów z Trzeciej Rzeszy (1938-1939), Wrocław 1990
 • Jonem Eliyahu , Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945, Łódź 1999.
 • Jong Erica, Pamięć dopisze: powieść o matkach i córkach, Poznań 2001.
 • Joskowicz Pinchas Menachem; Domasłowska-Szulc Justyna, Wrona Elżbieta, Jankowska Mira (oprac.), Opowieść o radości i cierpieniu, Warszawa 1996
 • Jóźwik Marek Mahorowska, Teresa Umińska, Apolonia.(oprac.), Relacje z czasów zagłady - inwentarz: Archiwum ŻIH-INB, zespół 301. T.1, Nr 1-900, Warszawa 1998.
 • Judenplatz. Place of rememberence, ed. by Jewish Museum of The City of Vienna, (katalog), Wiedeń 2003
 • Jurek Tadeusz, Matwijowski, Krystyn, Studia historyczno-demograficzne, Wrocław 1996
 • Jurkowiecka Kornelia , Dominiczak, Barbara Teresa , W 50. [pięćdziesiątą] rocznicę powstania w Getcie Warszawskim, Szczecin 1995
 • Juster Daniel C., Powrót do korzeni: podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego, Kraków 1999
 • Juszkiewicz Ryszard, Losy Żydów mławskich w okresie II [drugi]-ej wojny światowej, Mława 1994

 

Drukuj