• Kac (Tobiasz) Albin, Nowy Sącz - miasto mojej młodości, Kraków 1997
 • Kac Daniel, W mieście rzezi: w stulecie poematu Chaima Nachmana Bialika, Warszawa 2003
 • Kac Daniel, Żydowski Wołyń, Warszawa 2002
 • Kac Daniel, Fun asz arojsgerufn = Cienie z popiołów , Warszawa 1983.
 • Kac Daniel, Koncert grany żywym= Concert played for alives, Warszawa 1998.
 • Kac Daniel, Wilno Jerozolimą było: rzecz o Abrahamie Sutzkeverze, Sejny 2003, 2004.
 • Kac Mark, Zagadki losu, Warszawa 1997
 • Kac Daniel, Na krawędzi życia: Mojsze Kulbak - żydowski poeta, prozaik, dramaturg (1896-1937), Warszawa 1993.
 • Kacenelson Icchak, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie , Warszawa 1982, 1986.
 • Kacyzne Alter, Chore perły i inne opowiadania , Wrocław 1999
 • Kaczmarek Wojciech Michalczuk, Joanna (red.); Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Filologii Polskiej. Katedra Dramatu i Teatru, Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku , Lublin 2004
 • Kaczyńska Alicja, Obok piekła: wspomnienia z okupacji niemieckiej w Warszawie, Warszawa 1993
 • Kaczyńska Alicja, Anna Frank powieść biograficzna, Gdańsk 1997
 • Kafka František, Okrutne lata, Łódź 1966
 • Kaganowski Efroim, Warszawskie opowiadania, Warszawa 1958
 • Kajzer Abram, Ostoja Adam (oprac.), Za drutami śmierci, Łódź 1962
 • Kalinowski Daniel, Po żydowsku: tradycje judaistyczne w kulturze i literaturze (konferencja), Słupsk 2005
 • Kalinowski Marian, Żydzi otwoccy 1916-1942, Otwock 2002.
 • Kalo Shlomo, Chwile prawdy, Warszawa 2003
 • Kaltenberg Lew, Ułamki stłuczonego lustra: dzieciństwo na Kresach. Tamten Lwów, Warszawa 1991
 • Kałowska Sabina Rachel, Uciekać, aby żyć, Lublin 2000
 • Kałuski Marian, Cienie, które dzielą: zarys stosunków polsko-żydowskich na Ziemi Drohobyckiej, Warszawa 2000.
 • Kałuski Marian, Ku pamięci i w podzięce Jankielom: mały leksykon Żydów-patriotów polskich, Warszawa 2001
 • Kałuski Marian, Polacy w Chinach, Warszawa 2001
 • Kałuski Marian, Wypełniali przykazanie miłosierdzia: polski Kościół i polscy katolicy wobec holocaustu, Warszawa 2000
 • Kamenec Ivan, Tragedia polityka, księdza i człowieka: (Jozef Tiso 1887-1947), Warszawa 2001
 • Kameraz-Kos Ninel, Gromacka, Regina (red.), Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997
 • Kamińska Elżbieta, Znak naszej rodziny, Częstochowa 2005
 • Kamińska Ida, Moje życie, mój teatr, Warszawa 1995
 • Kamińska-Szmaj Irena (red.), Od starożytności do współczesności: język - literatura - kultura: księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka, Wrocław 2004
 • Kamińska-Szmaj Irena, Judzi, zohydza, ze czci odziera: język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław 1994
 • Kamiński Aleksander, Górecki Juliusz, Najgorsi, Warszawa 1947
 • Kamiński Łukasz, Żaryn Jan, Wokół pogromu kieleckiego, Warszawa 2006
 • Kamykowski Łukasz, Izrael i Kościół według Charlesa Journeta, Kraków 1993
 • Kamykowski Łukasz, „Cały Izrael”: ku katolickiej wizji Izraela iŻydów, Kraków 1996, 2003.
 • Kania Ireneusz, Opowieści Zoharu, Kraków 1988, 1994
 • Kania Ireneusz, Opowieści Zoharu. O Kabale i Zoharze, Kraków 2005
 • Kann Maria, Sprawa honoru, Warszawa 1978, 1986
 • Kanner Israel Zwi (zebr.), Opowieści żydowskie, Poznań 1997
 • Kanowicz Grigorij, Nie odwracaj twarzy od śmierci, Sejny 2001
 • Kanowicz Grigorij, Koziołek za dwa grosze, Sejny 1994
 • Kanowicz Grigorij, Łzy i modlitwy głupców, Warszawa 1989
 • Kanowicz Grigorij, Park niepotrzebnych Żydów, Sejny 2005
 • Kanowicz Grigorij, Świece na wietrze, Warszawa 1983
 • Kapuściński Ryszard, Chrystus z karabinem na ramieniu, Warszawa 1976
 • Kargul (pseud.), 16 postulatów pojednania polsko-żydowskiego - postulaty oprac. przez Żyda Światłego i politykę rozumiejącego o pseud. „Kargul”, Warszawa 1992.
 • Karmisz Józef (oprac.), „Akcje” i „wysiedlenia” Cz.1., Łódź 1946
 • Karolczak Jadwiga, Massalski Adam, Epitafium Prezydenta Artwińskiego, Kielce 1990; Program zbierania pamiątek
 • Karpinowicz Abraham, Opowiadania wileńskie, Lublin 2005
 • Karpinowicz Abraham, Opowieści wileńskie, Lublin 2005
 • Karpiński Jakub, Żydzi jako polski problem, Lublin 1987.
 • Karsov Nina, Nie kocha się pomników [Cz. 1-2]., Lublin 1970;
 • Kasimow Harold, Sherwin Byron L., [red.], Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny, Kraków 2005
 • Kasimow Harold; Sherwin, Byron L, Żadna religia nie jest samotną wyspą: Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny, Kraków 2005
 • Kasperska Helena, Szczepaniak Daniel, Wybitni Polacy, Niemcy i Żydzi ziemi krotoszyńskiej: ludzie nauki, kultury i sztuki = Hervorragende Polen, Deutsche und Juden des krotoschiner Landes: Menschen aus Wissenschaft, Kultur und Kunst, Krotoszyn 2002
 • Kasprzycki Jerzy, Żydzi Warszawy, Warszawa 1988.; Warszawa 1993
 • Katz Janina, Moje życie barbarzyńcy, Warszawa 2006
 • Katz Menachem, Na ścieżkach nadziei, Warszawa 2003
 • Katz, Samuel M., Aman: wywiad wojskowy Izraela, Warszawa 1999
 • Kawka, Jerzy Aleksander, Pielgrzym przed czasem apokalipsy: podróż do Izraela i Ziemi Świętej, Podkowa Leśna 2000
 • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942, Toruń 2007
 • Kaye-Kantrowitz Melanie, Klepfisz Irena [red.], The tribe of Dina. A Jewish Women's Anthology, Boston 1989
 • Kazimierczyk Adam [oprac.], Żydzi polscy 1648 - 1772. Źródła, Kraków 2001
 • Kazimierczyk Adam, Żydzi w dobrach prywatnych - w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI - XVIII. Studia Judaica Cracoviensia.Series Dissertationum 1, Kraków 2002
 • Kazusek Szymon, Żydzi w handlu Krakowa w połowie XVII wieku, Kraków 2005
 • Kaźmierczyk Adam, Żydzi w dobrach prywatnych w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI-XVII., Kraków 2002.
 • Kaźmierczyk Adam(oprac.), Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696, T.1:Lata 1674-1683., Kraków 1995.
 • Kaźmierczyk Adam(oprac.), Żydzi polscy 1648-1772: źródła, Kraków 2001.
 • Kaźmierczyk Adam, Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku., Warszawa 1994.
 • Kącki Franciszek, Rostworowski Jan Stanisław (oprac.), Udział księży i zakonnic w holokauście Żydów, Warszawa 2002
 • Kąkol Kazimierz, Adolfa Eichmanna droga do Bejt Haam, Warszawa 1962
 • Kąkolewski Krzysztof , Kąkolewska Joanna (oprac.), Umarły cmentarz: wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 roku., Warszawa 1996, 2004.
 • Keener Craig S., Bardski Krzysztof, Chrostowski Waldemar (red.), Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000.
 • Kemlein Sophia, Makowski Krzysztof (oprac.), Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848: przeobrażenia w łonie żydowstwa polskiego pod panowaniem pruskim , Poznań 2001.
 • Kempa Andrzej, Żydzi dawnej Łodzi: słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych. T. 1, Łódź 2001
 • Kempa Andrzej, Żydzi dawnej Łodzi: słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych. T. 2, od A do Z., Łódź 2002
 • Kempa Andrzej, Żydzi dawnej Łodzi: słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych. T. 3, od A do Z., Łódź 2003
 • Kempa Andrzej, Żydzi dawnej Łodzi: słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych. T. 4, od A do Z., Łódź 2004
 • Kempa Andrzej, Judaica Oficyny Bibliofilów Marka Szukalaka 1989-1999, Łódź 2000
 • Kempa Andrzej, Szukalak Marek, The biographical dicionary of the Jews from Lodz, Łódź 2006
 • Kempa Andrzej, Szukalak Marek, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik Biograficzny. T, I, Łódź 2001
 • Kempa Andrzej, Szukalak Marek, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik Biograficzny. T. II, Łódź 2002
 • Kempa Andrzej, Szukalak Marek, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik Biograficzny. T. III, Łódź 2003
 • Kempa Andrzej, Szukalak Marek, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik Biograficzny. T. IV Od A do Z, Łódź 2004
 • Kendziorek Piotr, Antysemityzm a społeczeństwo mieszczańskie, Warszawa 2005
 • Kendziorek, Piotr , Antysemityzm a społeczeństwo mieszczańskie: w kręgu interpretacji neomarksistowskich, Warszawa 2005
 • Kermisz Józef, Powstanie w getcie warszawskim, Łódź 1946
 • Kessler Edmund, Przeżyć Holokaust we Lwowie, Warszawa 2007
 • Kiełbasiewicz Sylwester, Obraz Żyda w historiografii polskiej okresu międzywojennego, Toruń 2005
 • Kiełboń Janina, Migracje ludności w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944, Lublin 1995
 • Kiełkowski Roman, ...zlikwidować na miejscu!: z dziejów okupacji hitlerowskiej w Krakowie, Kraków 1981
 • Kieniewicz Stefan, Konsul brytyjski w Warszawie i Moses Montefiore, Warszawa 1982.
 • Kirschenblatt-Gimblett Barbara, Destination culture. Tourism, museums, and heritage, Berkley/Los Angeles/London 1998
 • Kiryk Feliks (red.), Żydzi w Małopolsce:studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego: praca zbiorowa, Przemyśl 1991.
 • Kiryk Feliks (red.), Opatów: materiały z sesji 700-lecia miasta, Sandomierz 1985
 • Kishom Efraim, A fe, Dawidzie!, Kraków 1994
 • Kishom Efraim, Abraham tu nic nie zawinił: 66 opowiadań satyrycznych, Kraków 1994
 • Kishom Efraim, Jedzenie jest moim ulubionym daniem: satyry zebrane o drugiej z najpiękniejszych rzeczy na świecie, Kraków 1996
 • Kishom Efraim, Z zapisków podatnika: bilans satyryczny, Kraków 1994
 • Kishom Efraim, Lewański Stefan (wyb.), W tył zwrot, pani Lot !, Wrocław 1988
 • Kitab Shakir, Dekalog żydowsko-chrześcijański, Toruń 2000
 • Kitchen Martin, Nazistowskie Niemcy w czasie wojny, Warszawa 1997
 • Kjelgaard Mogens, Cień tamtych lat - opowieść tykocińska; Powieść o Zagładzie Żydów z Tykocina, Lublin 2001
 • Klajman Mieczysław, Pod sanacyjnymi rządami: wspomnienia więźnia politycznego z lat 1932-38 oraz dalsze jego losy w latach 1939-1970, Warszawa 1991
 • Kleczewski Zbysław, Wielkanocna spowiedź antysemity, Łomża 2001.
 • Klein R., Synagogi Europy Środkowo-Wschodniej 1782-1944, Budapest 2014.
 • Klemperer Victor, Chcę dawać świadectwo aż do końca: Dzienniki. T. 3, 1943-1945, Kraków 2000.
 • Klemperer Victor, Chcę dawać świadectwo aż do końca: Dzienniki. T. 1, 1933-1938, Kraków 2000.
 • Klemperer Victor, Chcę dawać świadectwo aż do końca: Dzienniki. T. 2, 1939-1942, Kraków 2000.
 • Klemperer Victor, Dziennik 1933-1945: wybór dla młodych czytelników, 1999., Kraków 1999.
 • Klemperer Victor, LTI [lingua Tertii Imperii]: notatnik filologa, Kraków; Wrocław, 1983.;
 • Klimaczyński Zygmunt, Zybura Urszula, Bey Kim, Noe z „Neue Heimat”: Zamojszczyzna 1942-1944, Kalisz 2004
 • Klimaszewska Barbara (aut. katalogu), Wczorajszy świat: Żydzi Radzymina w fotografii, 1920-1939: [katalog wystawy], Radzymiński Ośrodek Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, czerwiec 1997, Warszawa; Radzymin
 • Klugman Aleksander, …a droga wiodła przez Łódź, Łódź 2004
 • Klugman Aleksander, Boska pieczęć: mądrości Talmudu, Wrocław 2000
 • Klugman Aleksander, Izrael: ziemia świecka, Warszawa 2001.
 • Klugman Aleksander, Żyd - co to znaczy?, Warszawa 2003.
 • Klugman Aleksander, Nowy słownik polsko-hebrajski, hebrajsko-polski , Warszawa 2001.
 • Klugman Aleksander, Polonica w Ziemi Świętej, Kraków 1994
 • Klugman Aleksander, Psiakrew, znowu Żydzi..., Warszawa 1991
 • Klugman Aleksander, Rozmówki hebrajskie , Warszawa 1998, 2000, 2006.
 • Klugman Aleksander, Słownik polsko-hebrajski 2000, Wrocław 2000
 • Klugman Aleksander, Spojrzenie wstecz, Łódź 2000.
 • Kluz Władysław , Wrocławianka dr [doktor] Edyta Stein, Warszawa 1989
 • Kłos Juliusz, Wilno - przewodnik krajoznawczy, Wilno 1937
 • Knyt Agnieszka [wyb. i oprac.], Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką, Warszawa 2005
 • Knyt Agnieszka, Wancerz-Gluza Alicja [red.], Prywaciarze 1945-89, Warszawa 2004
 • Kobielec Aleksandra, Więźniowie Żydzi w KL [Konzentrationslager] Gross-Rosen: (stan badań), Wałbrzych 1993
 • Kochanowski Jerzy [red.], Majewski Piotr, Markiewicz Tomasz, Rokicki Konrad, Zbudować Warszawę piękną… O nowy krajobraz stolicy (1944-1956), Warszawa 2003
 • Kochav Sarah, Izrael: ludzie, historia, tradycja, Warszawa 1996.
 • Kochowska Wanda, Żydzi w Polsce, Zielona Góra 1994.
 • Kochowska Wanda, Żydzi w Polsce: (bibliografia za rok 1996/1997): materiały zebrane w oparciu o „Przewodnik Bibliograficzny” i „Bibliografię Zawartości Czasopism”, Zielona Góra; [Warszawa] 1998
 • Kocjan Krzysztof, Olkuscy Żydzi: szkic historyczny , Olkusz 1997
 • Kocjan Krzysztof, Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu, Kraków 2003
 • Kocjan Krzysztof, Zagłada olkuskich Żydów, Olkusz 2002
 • Kofler Oskar, Żydowskie dwory. Wspomnienia z galicji wschodniej od początku XIX wieku do wybuchu I wojny światowej, Warszawa 1999
 • Kofler Oskar, Żydowskie dwory: wspomnienia z Galicji Wschodniej od początku XIX wieku do wybuchu I wojny światowej, Warszawa 1999.
 • Kofta, Mirosława, Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa 2001
 • Kola Andrzej, Bełżec. The nazi camp for Jews in the light of acheological sources, Warszawa/Washington 2000
 • Kola Andrzej, Hitlerowski obóz zagłady Żydów w Bełżcu w świetle źródeł archeologicznych: badania 1997/1999, Warszawa 2000
 • Kolb Erwin J., Judaizm, Bielsko-Biała 2000.
 • Kolbe Maria Maksymilian; wyboru i oprac.dokonałKrajski Stanisław , Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach, Krzeszowice 2004.
 • Kolitz Zvi, Josela Rakowera Rozmowa z Bogiem, Kraków 2007
 • Kołakowski Leszek, Kłopoty z socjalizmem. [Cz.] 5, Kraków 1983.
 • Kołodziej Marek, „Piąta Ewangelia” czyli Połączenie razem Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu, Kraków 2000
 • Kondratowicz Ł., Miliszkiewicz G., Wiśniewski K., W wiejskim sklepiku, Lublin 1997
 • Koneczny Feliks, Cywilizacja żydowska: rozdz. XXXIV- Judeopolonia, Warszawa 1981
 • Koneczny Feliks, Cywilizacja żydowska, Komorów 1997.
 • Konieczna Maria, Historia nie jedyna: [opowiadanie lwowskie], Warszawa 1990
 • Konieczny Alfred, Tormersdorf, Grüssau, Riebnig: obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941-1943, Wrocław 1997
 • König Franz, Żydzi i chrześcijanie jedną mają przyszłość / z kardynałem Franzem Königiem i Ernstem Ludwigiem Ehrlichem rozmawia Bernhard Moosbrugger, Kraków 2001.
 • Konkurs Literacki im. Szaloma Asza (3; 1997; Kutno); red. Bogdan Danelski, III Konkurs Literacki im. Szaloma Asza Kutno '97, Kutno 1998
 • Konkurs Literacki im. Szaloma Asza (4; 1999; Kutno); , IV Konkurs Literacki im. Szaloma Asza Kutno '99, Kutno 2001
 • Konkurs Literacki im. Szaloma Asza (5; 2001; Kutno);, V Konkurs Literacki im. Szaloma Asza: Kutno 2001, Kutno 2003
 • Konkurs Literacki im. Szaloma Asza (6; 2003; Kutno);, VI Konkurs Literacki im. Szaloma Asza: Kutno 2003, Kutno 2005
 • Konopelska Wiesława, Szalom : pamięci czeladzkich Żydów = To comemorate the Jews from Czeladź, Czeladź 2008
 • Kopciowski Adam, Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005
 • Kopciowski Elia, Modlimy się słowami tradycji żydowskiej, Warszawa 1994
 • Kopeć Jakub, Lokalny Holocaust: przypowieść o zabijaniu i o kłamstwie, Warszawa 2001
 • Koper Maria, Pamiętniki Marii Koper, Kraków 1993
 • Kopiec Bernard, Historia Żydów imielińskiech, Imienin 2001
 • Kopka Bogusław, Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa, Warszawa 2007
 • Koplowicz, Abramek; Dominik, Zbigniew (oprac. ), Abramka Koplowicza utwory własne: niezwykłe świadectwo trzynastoletniego poety z łódzkiego getta, Łódź 1993
 • Kopówka Edward, Obóz zagłady w Treblince, Łapy 2002.
 • Kopówka Edward, Treblinka - nigdy więcej., Siedlce, 2002. 
 • Kopówka Edward, Żydzi siedleccy, Siedlce 2001.
 • Koprowski, Hilary; Tuszyńska, Agata (spisała), Wygrać każdy dzień, Warszawa 1996
 • Korboński, Stefan, Polacy, Żydzi i Holocaust, Warszawa-Komorów 1999
 • Korczak Janusz, Listy i rozmyślania palestyńskie, Warszawa 1999
 • Korczak Janusz, Pamiętnik, Wrocław 1996
 • Korczak Janusz, Lewin Aleksander (wstęp i red.), Ziółek, Monika (oprac.), Janusz Korczak w getcie: nowe źródła, Warszawa 1992
 • Korczak Janusz, Stępniewska, Danuta (wyb.) , Fragmenty utworów, Warszawa 1978
 • Korczak Janusz, Wojnowska, Bożena (wyb., oprac.), Listy i rozmyślania palestyńskie, Warszawa 1999
 • Korczak Jerzy, Karski, Warszawa 2001.
 • Koren Yehuda, Sercem byliśmy wielcy: niezwykła historia żydowskiej rodziny karłów ocalałej z holocaustu, Katowice 2006
 • Kornblum Josef, Ziemia przeobiecana, Kraków 1993
 • Kornblum Josef, Miłość i szarańcza: na tle ziemi obiecanej: powieść, Bielsko-Biała 1999
 • Kornblum Josef, Obrazki izraelskie, Lublin 2002
 • Kornblum Władysław Dov, Ostatnia latorośl: wspomnienia małego chłopca z getta warszawskiego, Warszawa 2002
 • Korniluk Marcin, Obrazy pamięci, Siemiatycze 2007
 • Korotajowa Krystyna (oprac), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 2, Mazowsze z Podlasiem, Warszawa 2001
 • Korwin-Mikke Janusz, Zambrowski Antoni (posłowie), Nie tylko o Żydach: artykuły o sprawach narodowych, Warszawa 1991
 • Kos Jerzy Krzysztof, Krzywka Łukasz (red.), Synagoga Pod Białym Bocianem, Wrocław 2002.
 • Kosa Judit, The Old Jewish Quarter of Budapest, przewodnik, Budapeszt 2005
 • Koseski Adam, Procesy migracji i społeczności polonijne: problematyka metodologiczno-historiograficzna, Pułtusk; Lublin 2003.
 • Kosidowski Zenon, Opowieści biblijne, Warszawa 1983;
 • Kosidowski Zenon, Opowieści biblijne; Opowieści ewangelistów, Warszawa 1987, 1988.
 • Kosidowski Zenon, Opowieści Ewangelistów, Warszawa 1979;
 • Kosiński Jerzy, Malowany ptak, Warszawa 2003;
 • Kosiński Jerzy, Bajbor Magdalena, Fotografie, Warszawa 2007
 • Kosiński Krzysztof, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-56, Warszawa 2000
 • Kostański Jan, Grynberg, Henryk, Szmuglerzy, Warszawa 2001.
 • Koszyńska M., Łabuszewski T., Jesteście naszą wielką szansą. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944-89 (Materiały z konferencji), Warszawa 2006
 • Kośka Lidia (red. polonistyczna), Tyt. podstawy tł.: Shaarei Halachah: a summary of laws for Jewish living; oryg. hebrajski,
 • Kośka Lidia (wstęp i red.), Imiona przez Żydów polskich używane, Kraków 2002
 • Kośka Lidia [red.], Imiona przez Żydów polskich używane, Kraków 2002
 • Kot Jan, Ruleta kasztanów: wierna opowieść o młodości wzrosłej w burzliwą dojrzałość podczas światowego kataklizmu, Toruń 2003
 • Kotik Yekhezkel, Journey to a nineteenth century Poland, Detroit/Tel Aviv 2002
 • Kotkowski Izaak, Wyroki losu, Lublin 1997
 • Kotov Petr, W obozowym szpitalu i w Adaku: wspomnienia z łagrów, Gdańsk 1998
 • Kott Jan, Przyczynek do biografii: zawał serca, Kraków 1995
 • Kotula Franciszek, Losy Żydów rzeszowskich 1939-1944: kronika tamtych dni, Rzeszów 1999
 • Kowalczyk Andrzej Stanisław, Pan Petlura?, Warszawa 1998
 • Kowalska Irena , Merżan Ida, Rottenbergowie znad Buga, Warszawa 1989
 • Kowalski Aleksander, Wspólne korzenie: dialog chrześcijańsko-żydowski: [cykl pogadanek wygłoszonych w Radiu Watykańskim, Kraków 1994
 • Kowalski S., Żydzi chrzczeni, Warszawa 1983.
 • Kowalski Sergiusz, Zamiast procesu: raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003
 • Kowalski Waldemar, Muszyńska Jadwiga (red.), Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kielce 1996
 • Kozak Warren, Rabin z 84 Ulicy: niezwykłe życie Haskiela Bessera, Kraków 2006
 • Kozdroń Krystyna, Starościak Włodzimierz (red.), Żydzi w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 1995.
 • Koziróg Bernard., Izrael: historia, religia, archeologia, Podkowa Leśna 2003.
 • Kozłowski K., Mieczkowski J. [red.], Żydzi szczecińscy - tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej 27 czerwca 2003, Szczecin 2004
 • Kozłowski Kazimierz, Mieczkowski Janusz (red.), Żydzi szczecińscy - tradycja i współczesność: materiały z sesji naukowej, 27 czerwca 2003 r.: praca zbiorowa, Szczecin 2004
 • Kozłowski Leopold, Cygan Jacek, Najpiękniejsze pieśni i piosenki żydowskie – śpiewnik, Kraków 2006
 • Kozłowski Zbigniew, Kto paktuje z diabłem: fakty, Gdańsk-Oliwa 2000
 • Kozłowski Zbigniew, Lucyferyczny plan: antychryst w natarciu!, Gdańsk-Oliwa1997
 • Koźniewski Kazimierz, Od Golgoty do Masady, Warszawa 1991
 • Krajeński Jan, Białe karty w sprawach polsko-żydowskich na przełomie XIX/XX wieku do 1939 roku, Warszawa 1989
 • Krajewska Monika, Kamieńska Anna (wstęp), Czas kamieni, Warszawa 1982
 • Krajewski Mirosław, Byli wśród nas: Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i w Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek 2001.
 • Krajewski Mirosław, Byli z ojczyzny mojej: zagłada ludności żydowskiej Ziemi Dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), , Rypin 1990.
 • Krajewski Stanisław, 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas, Kraków 2004
 • Krajewski Stanisław, Żydzi, judaizm, Polska, Warszawa 1997.
 • Krajniewski Jarosław , Miasteczko Będzin, Będzin 2003.
 • Krakowski Shmuel (Stefan) (wyb., red.);, Mówią świadkowie Chełmna, Konin, Łódź 1996
 • Krall Hanna, Dowody na istnienie., Poznań 1995; 2000.
 • Krall Hanna, Hipnoza, Kraków 2002.
 • Krall Hanna, Król Kier znów na wylocie, Warszawa 2006
 • Krall Hanna, Tam już nie ma żadnej rzeki, wydawnictwo., Kraków 2001
 • Krall Hanna, Taniec na cudzym weselu, Warszawa 1993.;1994
 • Krall Hanna, To ty jesteś Daniel, Kraków 2001
 • Krall Hanna, Wyjątkowo długa linia, Kraków 2004
 • Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków 2001.
 • Krall Hanna, Żal, Warszawa 2007
 • Kramsztyk Roman, Piątkowska Renata, Tarnowska Magdalena, Roman Kramsztyk 1885-1942: wystawa monograficzna, luty-marzec 1997; wystawa zorganizowana przez Galerię Sztuki Współczesnej Zachęta oraz Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1997
 • Krasnowolski Bogusław, Grodziska Karolina, Niezabitowski Michał, Noga Zdzisław, Zamorski Krzysztof Kraków - dziedzictwo wieków, Kraków 2006
 • Krasnowolski Bogusław, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku. Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, część II, Kraków 2004
 • Krasnowolski Bogusław, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku. Miasta Ziemi Krakowskiej chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych, część I, Kraków 2004
 • Krasnowolski Bogusław, Ulice i place krakowskiego Kazimierza: z dziejów Chrześcijan i Żydów w Polsce, Kraków 1992
 • Kraśnicka Urszula, Filipow Krzysztof (red.), Żydzi Białostoccy : getto - KL Stutthof - KL Auschwitz, Białystok 2003
 • Kraul Hanna, Sublokatorka, Warszawa 1989
 • Kraus-Kolkowicz, Sara, Wieliczko Mieczysław (red.), Dziewczynka z ulicy Miłej albo Świadectwo czasu Holocaustu, Lublin 1995
 • Krawczuk Aleksander, Herod, król Judei, Warszawa 1985, 1988, 1989.
 • Krawczuk Aleksander, Rzym i Jerozolima: trylogia, Warszawa 1996.
 • KrawczukAleksander, Tytus i Berenika, Poznań 1985
 • Krawczyk Alicja (red.), Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów, Kielce 1993
 • Krawczyk Roman, Starożytny Izrael: szkice z historii i kultury, Siedlce 2001.
 • Krawczyńska Dorota, Własna historia Holokaustu: o pisarstwie Henryka Grynberga , Warszawa 2005
 • Krekulová Alena, Święta żydowskie: obyczaje i potrawy, Warszawa 1999
 • Krochmal Jacek , Krzyż i menora: Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772, Przemyśl 1996.
 • Kroszczor Henryk, Kartki z dziejów Żydów w Warszawie XIX-XX: sylwetki i szkice., Warszawa 1979.
 • Kroszczor Henryk, Zimler, Henryk, Cmentarz Żydowski w Warszawie, Warszawa 1983.
 • Król Anna, Tanikowski Artur, Kolory tożsamości. Sztuka polska z amerykańskiej kolekcji Toma Podla, Kraków 2001
 • Krupiński Andrzej Bronisław, Dawna synagoga nowosądecka, Kraków 1985
 • Kruszewski Zbigniew, Kansy Andrzej (red.) , Kultura żydowska na Mazowszu, Płock 2004
 • Kruszyński Józef , Antysemityzm, antyjudaizm, antygoizm, Krzeszowice 2002.
 • Kruszyński Józef, Dlaczego występuję przeciwko Żydom?, Warszawa 2001.
 • Kruszyński Józef, Religia Żydów współczesnych, Komorów 2004
 • Kruszyński Józef, Stanisław Staszic a kwestia żydowska , Krzeszowice 2003.
 • Kruszyński Józef, Talmud. Co zawiera i czego naucza?, Krzeszowice 2003
 • Krysiak Franciszek, Z dni grozy we Lwowie: (od 1 do 22 listopada 1918 roku): kartki z pamiętnika, świadectwa - dowody - dokumenty: pogrom żydowski we Lwowie w świetle prawdy, Rzeszów; Rybnik 2003
 • Krzemiński Ireneusz (oprac.), Antysemityzm w Polsce, Warszawa 1993
 • Krzemiński Ireneusz (red.), Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie: raport z badań, Warszawa 2004
 • Krzemiński Ireneusz [red.], Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie. Raport z badań, Warszawa 2004
 • Krzemiński Ireneusz. (red. nauk.), Czy Polacy są antysemitami ?: wyniki badania sondażowego, Warszawa 1996
 • Krzemiński Zdzisław, Historia warszawskiej adwokatury, Warszawa 2005
 • Krzywicka Irena, Wyznania gorszycielki, Warszawa 2003.
 • Krzyżanowska Zofia, Czarna flaga, Warszawa 1960
 • ks. Głownia Marek, Wilkanowicz Stefan (red.), Auschwitz: konflikty i dialog, Kraków 1998
 • Księga Estery z komentarzem Malbima, Kraków 2004
 • Kubert Joe (rysunki, scenariusz), Josel: 19 kwietnia 1943: opowieść o powstaniu w warszawskim getcie, Warszawa 2006
 • Kubiak Władysław, Żydzi w Lubrańcu: z dziejów Lubrańca, Włocławek 2002.
 • Kubica Grażyna, Siostry Malinowskiego czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, Kraków 2006
 • Kubica Helena, Nie wolno o nich zapomnieć: najmłodsze ofiary Auschwitz = Man darf sie nie vergessen: die jüngsten Opfer von Auschwitz, Oświęcim 2002.
 • Kubiszyn Marta, Żuk Grzegorz, Adamczyk-Garbowska Monika, Żurek Sławomir J. (red.), Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie: materiały dla nauczycieli, Lublin 2003.
 • Kubiszyn Marta, Żuk Grzegorz, Adamczyk-Grabowska Monika [red.], Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie, Lublin 2003
 • Kubit Bożena, Żydzi gliwiccy =: The Jews of Gliwice = Juden in Gleiwitz: [katalog wystawy] , Gliwice 2005.
 • Kucharski Jacek, Spocząć ze swymi przodkami: grzebanie zmarłych w biblijnym Izraelu, Lublin 1998
 • Kucharzewski Jan, Nowiński Franciszek (red.), Rządy Aleksandra III ku reakcji, Warszawa 2000
 • Kucia Marek; , Auschwitz jako fakt społeczny: historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Kraków 2005
 • Kuklo Cezary, Pyżewska Anna, Rogalewska Ewa (red.), Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat...: pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim: informator wystawy = Who saves one life, saves all the world...: help to the
 • Kula Marcin, Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych, Warszawa 2007
 • Kula Marcin, Polacy i Żydzi: stereotyp jak zaraza, Warszawa 2000
 • Kula Marcin, Uparta sprawa - żydowska? polska? ludzka?, Kraków 2004.
 • Kula Marcin., Z ostrożnym optymizmem, Warszawa 1997
 • Kulczykowski Mariusz Jan, Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Kraków 2004.
 • Kulczykowski Mariusz Jan, Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918), Kraków 1995
 • Kulczykowski Mariusz, Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji, Kraków 1995
 • Kulczyńska Halina, Ha Tikwa, Wrocław 1999
 • Kuligowska-Korzeniewska Anna, Leyko Małgorzata (red.), Teatr żydowski w Polsce: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 18-21 października 1993 roku, Łódź 1998
 • Kumaniecka Janina, Saga rodu Słonimskich, Warszawa 2003.
 • Kumaniecka Janina, Saga rodu Słonimskich, Warszawa 2003
 • Kuncewicz Piotr, Goj patrzy na Żyda: dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność, Warszawa 2000.
 • Kuncewiczowa Maria, Miasto Heroda: notatki palestyńskie (1938 r.), Warszawa 1982
 • Kunert Andrzej (oprac.), „Żegota” Rada Pomocy Żydom 1942-1945: wybór dokumentów / poprzedzony wywiadem Andrzeja Friszke z Władysławem Bartoszewskim, Warszawa 2002.
 • Kunert Andrzej (oprac.), „Żegota” the Council for aid to Jews 1942-1945: selected documents / preceded by an interview with Władysław Bartoszewski by Andrzeja Friszke., Warszawa 2002.
 • Kunert Andrzej (oprac.), Polacy - Żydzi 1939-1945: wybór źródeł = Polen - Juden 1939-1945: Qquellenauswahl., Warszawa 2001
 • Kunert Andrzej Krzysztof [oprac.], „Żegota” Rada Pomocy Żydom 1942-1945. Wybór dokumentów, Warszawa 2002
 • Kunert Andrzej Krzysztof [oprac.], Polacy - Żydzi 1939-1945. Wybór źródeł, Warszawa 2006
 • Kunert Andrzej Krzysztof [oprac.], Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej, tom II, 1939-1945. Wybór źródeł, Warszawa 2002
 • Kunert Andrzej Krzysztof [red.], Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość, Warszawa 1999
 • Kunert Andrzej Przewoźnik, Andrzej(red) , Żydzi bojownicy o niepodległość Polski: 1918-1939 (reprint) [pod red. Norberta Gettera, Jakuba Schalla, Zygmunta Schippera] (Seria Żydzi polscy w służbie Rzeczpospolitej t.1.),
 • Kunert, Andrzej(oprac.), Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej: 1939-1945: wybór źródeł (Seria Żydzi polscy w służbie Rzeczpospolitej pod red. Andrzeja Kunerta i Andrzeja Przewoźnika, t.2), Warszawa 2002.
 • Kuper Jack, Dziecko Holocaustu, Warszawa 1995
 • Kupfer Franciszek, Ber Meisels i jego udział w walkach wyzwoleńczych narodu polskiego: (1846, 1848, 1863-1864), Warszawa 1953.
 • Kurcz Zbigniew (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław 1997
 • Kurdybelski Jan, Żydzi elementem polskiego pejzażu; Diaspora, Wrocław 2001
 • Kurek Ewa, Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie..., Lublin 1992
 • Kurek Ewa, Gdy klasztor znaczył życie. Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939 - 1945, Lublin 2001
 • Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach: udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945., Lublin 2001; 2004.
 • Kurek-Lesik Ewa, Gdy klasztor znaczył życie: udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach1939-1945., Kraków 1992.
 • Kurpiewski Lech (oprac.), Na wspólnej ziemi, Warszawa 1988
 • Kurzyp Klemens, Żydzi w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1989
 • Kushner Harold S., Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom , Warszawa 1994
 • Kushner Harold S., Komu potrzebny jest Bóg, Warszawa 1994
 • Kushner Harold S., Miód ze skały = d'vash misela: wizje odnowy mistyki żydowskiej, Poznań 1994
 • Kushner Lawrence, Duchowość żydowska: krótkie wprowadzenie dla chrześcijan, Poznań 2002
 • Kuśmirek Anna (oprac.), Pięcioksiąg: hebrajsko-polski Stary Testament: przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni., Warszawa 2003
 • Kutylak Agnieszka (red.); Muzeum Historyczne Miasta Karakowa [Stara Synagoga] , Krakowianie: wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX wiek., Kraków 2006
 • Kutylak Agnieszka [red.], Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków 2006
 • Kuwałek Robert, Wyskok Wiesław, Lublin - Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001.
 • Kwartalnik polityczny „Wolna Polska” (red. i oprac.)
 • Kwiatkowska Barbara, Historia, kultura, tradycje : Żydzi w Rykach, Ryki 2007
 • Kwiatkowski, Jerzy, 485 dni na Majdanku, Lublin 1966
 • Kwiek Julian (oprac., wstęp), Marzec 1968 w Krakowie: w dokumentach, Kraków 2005
 • Kwiek Julian, Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945-1949/50, Kraków 2002.
 • Kybalova L., Kosakova E., Putik A., Textiles from Bohemian and Moravian synagoges from the collections of the Jewish museums in Prague, Praga 2003
 • Lachendro Jacek, Zburzyć i zaorać…? Idea założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej w latach 1945-1948, Oświęcim 2007
 • Laks Szymon, Gry oświęcimskie, Oświęcim 1998.
 • Lancman Abram, Młodość w czasie Zagłady , Warszawa 2002
 • Lancman Abram, Youth in the Time of the Holocaust, Warszawa 2005
 • Landau Irena, Siostry, Warszawa 1999
 • Landau Leon, Truck Robert, Paul (oprac.), Oskarżenie, Warszawa 1963
 • Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji; T. 1, wrzesień 1939 – listopad 1940., Warszawa 1962.
 • Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji; T. 2, Grudzień 1942 - czerwiec 1943., Warszawa 1962.
 • Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji; T. 3, lipiec 1943 - luty 1944., Warszawa 1962.
 • Landau-Czajka Anna, Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006
 • Landau-Czajka, Anna, W jednym stali domu: koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939., Warszawa 1998.
 • Landmann Salcia, Jezus w Kaszmirze?, Gdynia 2001.
 • Landmann Salcia, Śmiech po żydowsku czyli Wczorajszy i dzisiejszy świat w dowcipach i dykteryjkach żydowskich, Gdynia 1999.
 • Lando Jerzy, Po obu stronach muru , Lublin 2004.
 • Lang Hans-Joachim, Nazwiska numerów, Warszawa 2006
 • Langer Jiri , 9 bram do tajemnic chasydów, Kraków 1988.
 • Langer Wiliam [red.], Encyklopedia of world history, London 1940
 • Lanzmann, Claude., Shoah, Koszalin 1993
 • Lapid Shulamit, Gazeta lokalna , Warszawa 2000
 • Lapid Shulamit, Krew mojej konkubiny, Warszawa 2000
 • Lapierre Dominique, O Jeruzalem !: [dramatyczna opowieść o powstaniu państwa Izrael], Wrocław 1998
 • Larsson Goran, Prawda czy fałsz?: protokoły mędrców Syjonu ., Warszawa 1997
 • Laskier Rutka, Bubin, Stanisław, Pamiętnik Rutki Laskier, Katowice 2006
 • Lasman Noach, Pięćdziesiąt kilometrów od Treblinki, Warszawa 1994
 • Lasman Noach, Wspomnienia z Polski, Warszawa 1997
 • Lasman Noach, Wspomnienia z Polski: 1 sierpnia 1944 - 30 kwietnia 1957, Warszawa 1997
 • Lasota Irena (red.), Arabowie i Żydzi, Warszawa 1990.
 • Lau-Lavie Naftali, Zraniony lew: autobiografia , Kraków 1997
 • Le Goff Jacques, W poszukiwaniu średniowiecza, Warszawa 2005
 • Lechowski Andrzej, Przewodnik po wystawach: Muzeum w Tykocinie, Białystok 1987
 • Lederowie Stefan i Witold, Czerwona nić: ze wspomnień i prac rodziny Lederów, Warszawa 2005
 • Legutko - Ołownia Agnieszka, Krakowski Kazimierz. Miasto rozstań i powrotów. Przewodnik turystyczny , Kraków 2004
 • Legutko – Ołownia Agnieszka, Kraków's Kazimierz. Town and partings and returns, Kraków 2004
 • Legutko-Ołownia Agnieszka; współpraca Dominika Zaręba, Krakowski Kazimierz: miasto rozstań i powrotów, Kraków 2004
 • Lemaire André, Dzieje biblijnego Izraela, Poznań 1998, 2002.
 • Lemelman Martin, Mendel's Daughter. A Memoir, New York 2006
 • Lendvai Paul, Antysemityzm bez Żydów. , Warszawa 1987.
 • Lendvai Paul, Antysemityzm bez Żydów. , Warszawa 1987.
 • Leńska Felicja, Wykrzyczeć światu: opowieść o ludziach szlachetnych w okrutnych czasach., Łódź 2000.
 • Leociak Jacek, Tekst wobec zagłady: (o relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997.
 • Leociak Jacek, Text in the face of destruction. Accounts from the Warsaw Ghetto reconstructed, Warszawa 2004
 • Leonardi Giovanni, Naród Izraela i jego pisma. Cz. 1, Wprowadzenie do historii zbawienia , Lublin 1996
 • Lerska-Kowalska, Natalia, Wspomnienia tancerki: nie tylko o tańcu, Łódź 2001
 • Lesisz Zbigniew, O Żydach zwoleńskich i nie tylko, Zwoleń 1998
 • Leszczyńska Ejzen Maria, Jestem cała z tamtego świata, Łódź 1999
 • Leszczyński Adam, Sprawy do załatwienia. Listy do "Po prostu" 1955-57, Warszawa 2000
 • Leszczyński Anatol, Sejm Żydów Korony, 1623-1764 , Warszawa 1994
 • Leszczyński Anatol, Żydzi Ziemi Bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r.: (studium osadnicze, prawne i ekonomiczne)., Wrocław 1980.
 • Leśniewska Józefa Ewa, Bramy czasu: żydowskie zabytki sakralne i obrzędowe: informator, Łęczna 1999
 • Levi Primo, Czy to jest człowiek, Kraków 1978; Oświęcim 1996;
 • Levin Dov, Żydzi wschodnioeuropejscy podczas II wojny światowej, Warszawa 2005
 • Lévinas Emmanuel, Cztery lektury talmudyczne, Kraków 1995
 • Lévinas Emmanuel, Trudna wolność: eseje o judaizmie, Gdynia 1991
 • Levine Hillel, Kim pan jest, panie Sugihara, Warszawa 2000
 • Levine Karen, Walizka Hany: historia prawdziwa , Warszawa 2005
 • Lévy Joseph Josy, Cohen, Yolande, Żydzi sefardyjscy: odyseja sefardyjskich Żydów od czasów inkwizycji do naszych dni: 1492-1992, Warszawa 2005
 • Lewalski Krzysztof, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915, Wrocław 2002.
 • Lewandowska Stanisława, Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, Warszawa 1997, 2001
 • Lewandowski Edmund, Charakter narodowy Polaków i innych, Warszawa 1995
 • Lewandowski Edmund, Pejzaż etniczny Europy , Warszawa 2004
 • Lewandowski Józef, Cztery dni w Atlantydzie, Konin 1996
 • Lewi-Kurowska Maria, Pamięć pozostanie, Warszawa 1993
 • Lewin Aleksander, Gdy nadchodził kres...: ostatnie lata życia Janusza Korczaka, Warszawa 1996.
 • Lewin Aleksander, Kibuce w Izraelu: utopia czy rzeczywistość, Warszawa 1992
 • Lewin Aleksander, Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999.
 • Lewin Izaak, Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyplomatycznych podczas drugiej wojny światowej, Warszawa 1983
 • Lewin Izaak, Przez pryzmat historii., Warszawa 1994
 • Lewin Izaak, Z historii i tradycji: szkice z dziejów kultury żydowskiej, Warszawa 1983
 • Lewin Kurt, Przeżyłem: saga Świętego Jura spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa, Warszawa 2006
 • Lewin Sabina, Żydowska młodzież w strajku szkolnym 1905 r, Warszawa 1996
 • Lewińska Maria, Emigracji dzień pierwszy, Warszawa 1999.
 • Lewińska Maria, Posuń się, Warszawa 2000.
 • Lewińska Maria, Z maską na twarzy, Warszawa 2006
 • Lewiński Jerzy(oprac.), Proces Hansa Biebowa, Warszawa 1999
 • Leyko Małgorzaty (red.), Łódzkie sceny żydowskie: studia i materiały, Łódź 2000
 • Libera Zdzisław, W literaturze i legendzie (o judaikach polskiego Oświecenia): szkice literackie, Łódź 1999.
 • Libera Zdzisław, Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu: szkice o XVIII stuleciu, Warszawa 1994
 • Libionka Dariusz (red.), Akcja Reinhardt: zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004
 • Libionka Dariusz [red.], Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004
 • Liblau Charles, Marszałek Krystyna (red.), Kapo z Auschwitz, Oświęcim1996
 • Lichończyk-Nurek Grażyna, Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791, katalog wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Kraków 2007
 • Lieberman Herman, Garlicki Andrzej (oprac.), Pamiętnik, Warszawa 1996
 • Liedke Karl [zebrał i oprac.], Czy jest nadzieja? Wiersze polskie z Bergen-Belsen, Warszawa 2007
 • Liekis Sarunas, A state within a state. Jewish autonomy in Lithuania 1918-1925, Wilno 2003
 • Lifschitz Daniel , Z mądrości chasydów: ponad 600 nie publikowanych wcześniej opowieści o radości, nadziei, humorze z dawnych historii Izraela, aby odnaleźć Boga i siebie samego , Kielce 1998
 • Lifschitz Daniel, Chcę błogosławić Pana...: Psalm 34: tradycja żydowska i chrześcijańska komentuje Psalmy, Kraków 1997
 • Ligocka Roma, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku., Kraków 2001, 2002.
 • Ligocka Roma, Kobieta w podróży, Kraków 2002
 • Ligocka Roma, Tylko ja sama, Kraków 2004.
 • Lilienthal Alfred M., Druga strona medalu, Warszawa 1970
 • Linert Andrzej, Teatr w kręgu „Ha-Szacharu”: z kroniki żydowskich występów teatralnych w Bielsku i Białej w latach międzywojennych, Bielsko-Biała 2004
 • Link-Lenczowski Andrzej, Polański, Tomasz (red.), Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej: materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej” Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986,
 • Lipowitz Zvika, Bomba śmiechu: wybrane dowcipy i mądrości, Warszawa 2004.
 • Lipowitz Zvika, Twarde lądowanie , Warszawa 1996
 • Lipski Jan Józef, Antysemityzm „ONR-Falangi”, Warszawa 1985
 • Lipszyc Wisna, Album Żydowski, Warszawa 1993
 • Lipszyc Wisna, Jewish ALBUM Żydowski, Warszawa 1993
 • Lipszyc Wisna, Judische Miniaturen, kalendarz na 1991 rok, Monachium
 • Lipszyc Wisna, Pisz na - Berdyczów, Warszawa 2005
 • Lis Andrzej, Świat po Auschwitz: materiały z uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego upamiętniającego 50-lecie wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, 26 stycznia 1995 roku = The World After Auschwitz, Kraków 1995.
 • Lis Zygmunt., Rysunki z cyklu „Geografia ruin” zrealizowane w latach 1994-1995 = Zeichnungen der Reihe „Ruinengeographie” aus den Jahren 1994-1995, Cieszyn 1995
 • Lisek Joanna, "Jung Wilne" - żydowska grupa artystyczna, Wrocław 2005
 • Lisek Joanna, Jung Wilne: żydowska grupa artystyczna, Wrocław 2005
 • Liwszyc, Benedikt , Półtoraoki strzelec, Warszawa 1995
 • Longerich Peter, "Davon haben wir nichts gewusst!". Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933-1945, Monachium 2006
 • Lorens Józef, Iskrzynia: kronika: ludzie, fakty, wydarzenia 1900-2002. T. 2, Krosno 2002
 • Lorenz Andrzej (oprac.), Pilarczyk, Krzysztyof (kier.); mater. do bibliogr. zebrał zespół Robert Bogusz et al., Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1992, Kraków 2000
 • Lottman, Herbert , Powrót Rothschildów: dzieje wielkiej dynastii bankierskiej w ciągu dwóch burzliwych stuleci., Warszawa 1998
 • Löw Ryszard, Hebrajska obecność Juliana Tuwima: szkice literackie , Łódź 1996
 • Löw Ryszard, Pod znakiem starych foliantów: cztery szkice o sprawach żydowskich i książkowych, Kraków 1993.
 • Löw Ryszard, Rozpoznania: szkice literackie, Kraków 1998.
 • Löw Ryszard, Znaki obecności: o polsko-hebrajskich i polsko-żydowskich związkach literackich, Kraków 1995.
 • Loy Rosetta, First Words. A childhood in Fascist Italy, New York 2000
 • Lubelska Wanda, Listy z getta, Warszawa 2000.
 • Lubetkin Cywia, Zagłada i powstanie, Warszawa 1999.
 • Ludwikowski Leszek, Stara Bóżnica na Kazimierzu w Krakowie, Warszawa 1980
 • Lukas, Richard C., Zapomniany holocaust: Polacy pod okupacją niemiecką 1939-1944, Kielce 1995
 • Luxenberg-Eisenberg Florence, Protecting Truth - Combating denial: The challenge to manage and preserve Holocaust memorial sites to safeguard authenticity and perpetuate memory,  Timisoara 2013
 • Luxenberg-Eisenberg F., Set in Motion: The Final Plan to Terminate the Jews, “Holocaust. Studii şi cercetări” 2012, nr 5/2012, ss. 48-61.
 • Luxenberg-Eisenberg F., Management Changes and Challenges to Preserve Holocaust Extermination Site, “Review of International Comparative Management” 2013, nr. 3/14, ss. 425-437.
  Lustig Arnošt, Niekochana: z dziennika siedemnastoletniej Perły Sch., Kraków 2004
 • Lustiger Arno, Czerwona Księga: Stalin i Żydzi: tragiczna historia Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i radzieckich Żydów, Warszawa 2004.
 • Lustiger Jean-Marie, Wybór Boga: z Kardynałem rozmawiają Jean-Louis Missika i Dominique Wolton, Kraków 1992.
 • Lustiger Jean-Marie, Obietnica , Kraków 2004
 • Luzzatto Mojżesz Chaim, Ścieżka sprawiedliwych, Kraków 2005,
Drukuj