• Łagiewski Maciej, Macewy mówią, Wrocław, Warszawa,Kraków 1991
 • Łagiewski Maciej, Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu, Wrocław 1986
 • Łagiewski Maciej, Wrocławscy Żydzi 1850 - 1944, Wrocław 1997
 • Łastik Salomon (wyb., oprac.), Słucki, Arnold (red.), Antologia poezji żydowskiej, Warszawa 1986
 • Łastik Salomon, Z dziejów oświecenia żydowskiego: ludzie i fakty, Warszawa 1961
 • Łaszkiewicz Tomasz, Mniejszości narodowe na Kujawach Zachodnich i Pałukach w okresie międzywojennym (1919-1939), Łysomice 2002
 • Łaszkiewicz Tomasz., Relacja żydowska z getta warszawskiego o zagładzie ludności żydowskiej Inowrocławia w 1939 roku, Inowrocław 1997
 • Łaszkiewicz Tomasz, Żydzi w Inowrocławiu w okresie międzywojennym: (1919-1939), Inowrocław 1997
 • Łętocha Barbara, Cała Alina, Głowicka Zofia [oprac.], Dokumenty życia społecznego Żydów polskich (1918-39) w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 1999
 • Łętocha Barbara, Głowicka Zofia, Afisz żydowski w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001
 • Łętocha Barbara, Messer Aleksander, Cała Alina, Głowicka Zofia, Żydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej w zbiorach Biblioteki Narodowej, T.2, Warszawa 2006
 • Łętocha Barbara, Messer Aleksander, Cała Alina, Netzer Szlomo (red.), Żydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej w zbiorach Biblioteki Narodowej, T.1, Warszawa 2004
 • Łętocha Barbara, Cała Alina, Głowicka Zofia (oprac.), Dokumenty życia społecznego Żydów polskich (1918-1939) w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 1999
 • Łętocha Barbara, Głowicka Zofia, Netzer Szlomo, Afisz żydowski w II Rzeczypospolitej: katalog wystawy październik-listopad 2001, Warszawa 2001
 • Łętocha Barbara, Prasa żydowska we Lwowie 1918-1939, Warszawa 1996
 • Łoch, Eugenia (red.), Literackie portrety Żydów: [materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Lublin-Nałęczów, listopad 1993], Lublin 1996
 • Łubczyk Grzegorz, Polski Wallenberg: rzecz o Henryku Sławiku, Warszawa 2003
 • Łuczyńska Zofia, Żydowski Kazimierz, Kraków 1999
 • Łuszczewska B. [oprac. red.], Opolscy Żydzi 1812 - 1938. Opolski rocznik muzealny. T. 12, Opole 1998
 • Łyjak Zygmunt, Kępa Gostecka i Kępa Solecka w panoramie dziejów, Warszawa 1999
 • Łysiak Waldemar, Wilk i kuglarz, Warszawa 1995
 • Maccoby Hyam, Jezus i żydowska walka wyzwoleńcza, Zgorzelec1999
 • MacDonald Kevin, Francis Samuel (wstęp), Fenomen żydowski?: istota żydowskich wpływów: ze studiów nad etniczną aktywnością, Wrocław 2005
 • Macewicz Eugeniusz, M3: wspomnienia młodego kolejarza, łącznika w Szarych Szeregach i AK 1939-1945, Warszawa 2000
 • Machcewicz Paweł, Persak Krzysztof (red.), Wokół Jedwabnego. Studia T.1, T.2., Warszawa 2002
 • Machejek Andrzej (red.), Baronowski Julian (et al. ) (aut.), Żydzi łódzcy = Jews of Łódź, Łódź 2004
 • Machejek Andrzej [red.], Żydzi Łódzcy. Album, Łódź 2004
 • Maciągowski Marek, Krawczyk Paweł, The Story of Jewish Chmielnik, Kielce 2007
 • Maciągowski Marek, Krawczyk Paweł, Żydzi w historii Chmielnika, Kielce 2006
 • Maciągowski Marek, Śladami cieni : przewodnik po żydowskich Kielcach, Kraków 2008
 • Maciągowski Marek, Sztetl Łopuszno: pamięć przetrwała: Shtetl Łopuszno: the memory survived, Kielce 2004
 • Maciejewska Irena (wyb., oprac. i wprowadzenie), Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej Warszawa 1988.
 • Madejski Antoni, Sprawiedliwa z Bełżca: Julia Pępiak 1890-1971, Warszawa 1996
 • Mahler Gregory S, Kneset parlament w systemie politycznym Izraela, Warszawa 1996
 • Mahler Rafał, Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb: struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna Żydów w Koronie w XVIII wieku, Warszawa1967
 • Maier Johann, Między Starym a Nowym Testamentem: historia i religia w okresie Drugiej Świątyni, Kraków 2003
 • Majecki Henryk (red.), Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, Białystok 2001
 • Majewski Florian, Pustelnik, Warszawa 2002
 • Majewski Andrzej, Łagiewski, Maciej (oprac.), Efemeryczność wieczności: Stary Cmentarz Żydowski we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Majewski Lech, Bikont Anna And I still see their faces: images of Polish Jews = I ciągle widzę ich twarze, Warszawa 1996
 • Majmon Salomon, Autobiografia, tom 1., Warszawa 2007
 • Majmon Salomon, Autobiografia, tom 2., Warszawa 2007
 • Makower, Henryk, Noemi Makowerowa (oprac. i uzup.), Pamiętnik z getta warszawskiego: październik 1940 - styczeń 1943, Wrocław 1987
 • Makower, Noemi, Miłość w cieniu śmierci: wspomnienia z getta warszawskiego., Wrocław 1996
 • Makowski Józef, Wehrmachtgefolge, Warszawa 1961
 • Makowski Krzysztof, Siła mitu: Żydzi w Poznańskim w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym., Poznań 2004
 • Makówka, Iwona (red.) , École de Paris: artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka [6.07.-3.10.1999], Sopot 1999
 • Maksymowicz, Jerzy, Planeta złoczyńców, Wrocław 1993
 • Malinowski Jerzy, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku. [T. 1], Warszawa 2000
 • Malinowski Jerzy, Brus-Malinowska Barbara, W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007
 • Malinowski Jerzy, Grupa „Jung Idysz” i żydowskie środowisko „Nowej Sztuki” w Polsce: 1918-1923., Warszawa 1987
 • Malinowski Jerzy, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX I XX w., Warszawa 2000
 • Malinowski Marian, Niektóre problemy współczesnego syjonizmu, Warszawa 1968
 • Malkin Peter Z , Stein Harry, Schwytałem Eichmanna: porywająca relacja z pierwszej ręki superagenta Mossadu, Warszawa 2004
 • Małecki Jan M. [opr.], Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i XVII wieku. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683, Kraków 1995
 • Małecki Jan, Szlufik, Elżbieta (oprac.);, Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku: wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 , Kraków 1995.
 • Małkowska Ewa., Synagoga na Tłomackiem, Warszawa 1991
 • Mały słownik historii Polski, Warszawa 1959
 • Mandel-Joffe Sonia, Kopania Jadwiga (oprac.), Z serca i wspomnień, Warszawa 1991
 • Manger Icyk, Księga raju czyli Przedziwne żywota opisanie Szmula Aby Aberwo , Warszawa 1988;
 • Manikowska Ewa, Jamski Piotr Jacek, Na szkle zapamiętane. Fotografie z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-2006, Warszawa 2006
 • Mann Vivian B. , Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku, Warszawa 1996.
 • Maranda Michał;, Nazistowskie obozy zagłady: opis i próba analizy zjawiska, Warszawa 2002.
 • Marchlewski Julian Baltazar , Antysemityzm a robotnicy, Kraków 1983
 • Marciniak Eugeniusz (oprac.), Jedwabne w oczach świadków, Włocławek 2001
 • Marciniak Janusz, Pozostał tylko krzak bzu... , Poznań 2004
 • Marciniak Janusz;, Co Żydzi zrobili?, Sejny 2001
 • Marcinkowska Halina, Miasteczko w kolorze niebieskim: Żydzi z Błaszek, Błaszki 2001.
 • Marczewska-Rytko Maria , Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin 1997
 • Marczyńska Maria, Żmuda Ryszard, Bibliografia łódzkiej produkcji wydawniczej 1918-1939, Łódź 1986
 • Marek Lucjan., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych Wyznania Mojżeszowego (1882-1903), 1969
 • Margolis Rachela, Wspomnienia wileńskie, Warszawa 2005
 • Margolis Rachela. , Wspomnienia wileńskie, Warszawa 2005
 • Margolis-Edelman Alina. , Tego, co mówili, nie powtórzę..., Wrocław 1999.
 • Marianowicz Antoni., Polska, Żydzi i cykliści: dziennik roku przestępnego, Warszawa 1999
 • Marianowicz Antoni., Życie surowo wzbronione: , Warszawa 1995
 • Mariańska Maria, Mariański Mieczysław Wśród przyjaciół i wrogów: poza gettem w okupowanym Krakowie, Kraków 1988
 • Mark Bernard , Walka i zagłada warszawskiego getta, Warszawa 1959
 • Mark Bernard, Powstanie w getcie warszawskim na tle ruchu oporu w Polsce: geneza i przebieg, Warszawa 1953
 • Mark Bernard, Szołem-Ałejchem 1859-1916: (epoka, życie i dzieła) , Warszawa 1959
 • Mark Bernard, Szołem-Ałejchem 1859-1916: (epoka, życie i dzieła), Warszawa 1959
 • Mark Bernard, W piętnastą rocznicę powstania w getcie warszawskim: (1943-1958), Warszawa 1958
 • Mark Bernard;, Męczeństwo i walka Żydów w latach okupacji: poradnik bibliograficzny, Warszawa 1963
 • Mark, Bernard , Powstanie w getcie warszawskim: nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów., Warszawa 1963.
 • Mark, Bernard, Ruch oporu w getcie białostockim: samoobrona- zagłada-powstanie, Warszawa 1952
 • Mark, Bernard, Życie i walka młodzieży w gettach w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944), Warszawa 1961
 • Markiewicz Henryk(oprac.) , Żydzi w Polsce: antologia literacka., Kraków 1997.
 • Markiewicz Henryk, Przeciw nienawisci i pogardzie, Kraków 2006
 • Markowski Artur Śleszyński, Wojciech (red.), Sztetł - wspólne dziedzictwo: szkice z dziejów ludności żydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok 2003.
 • Markowski Artur, Między Wschodem a Zachodem: rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008
 • Markowski Stanisław , Krakowski Kazimierz = Kazimierz: dzielnica żydowska: 1870-1988., Kraków 1992;
 • Marolewski Adam, Żydzi w Toruniu w okresie międzywojennym, Toruń 2005
 • Maron Monika, Listy Pawła: historia pewnej rodziny , Warszawa 2001
 • Marrus Michael, Holocaust: historiografia, Warszawa 1993.
 • Marsh Henry, Czy Ty jesteś królem? ...: dzieje Chrystusa na tle historycznego konfliktu pomiędzy cesarstwem rzymskim a judaizmem, Warszawa 1980.
 • Marszałek Jan., Polska zdradzona: rzecz nie tylko o kłamstwach Grossa lecz i antypolonizmie, rasizmie, ksenofobii elit politycznych na przykładzie Jedwabnego, Warszawa 2001
 • Marszałek Jan., Ukrzyżować księdza Jankowskiego!:obrona konieczna. T. 1, 2, Warszawa 1998
 • Martowa Ida (pseud.), Marzec 1968: nieudana próba zamachu stanu, Warszawa 1981
 • Marzyński Marian, Sennik polsko-żydowski, Warszawa 2005
 • Marzyński Marian, Sennik polsko-żydowski, Warszawa 2005
 • Maschler Ilana., Moskiewski czas, Warszawa 1994
 • Massalski Adam, Meducki Stanisław, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Wrocław 2007
 • Materials on the memorial to the murdered Jews of Europe, Berlin 2005
 • Matwijowski Krystyn (red.), Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, Wrocław 1994.
 • Matywiecki Piotr, Twarz Tuwima, Warszawa 2007
 • Matywiecki, Piotr , Kamień graniczny, Warszawa 1994.
 • Maurer Jadwiga, Sobowtóry, Kielce 2002; Program zbierania pamiątek
 • Mayer Hans, Odmieńcy, Warszawa 2005.
 • Mazowiecki Tadeusz , Antysemityzm, Warszawa, 1981
 • Mazowiecki Tadeusz, Kredowe koła i dwa inne eseje, Warszawa 1997
 • Mazurkiewicz Piotr Adam (zebr. i oprac.) , Tewjeizmy czyli Mądrości Tewjego Mleczarza, Toruń 2004
 • Mazurkiewicz Piotr Adam. , Świat skrzypka na dachu, Toruń 2002, 2003.
 • Mączka Stanisław (oprac.), , Żydzi polscy w KL Auschwitz: wykazy imienne, Warszawa 2004.
 • McCarter Kyle P. jr [et al.] , Starożytny Izrael: od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, Warszawa 1994.
 • Medelsohn Ezra, Żydzi Europy środko-wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992
 • Meducka, Marta , Renz, Regina (red.), Kultura Żydów polskich XIX-XX wieku, Kielce 1992.
 • Meducki Stanisław, Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały: akta procesów uczestników wydarzeń oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. T. 1, Kielce 1992
 • Meducki Stanisław, Wrona Zenon [oprac.], Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku, Kielce 1992; Program zbierania pamiątek
 • Meducki Stanisław, Wrona, Zenon (oprac.)Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały: dokumenty władz państwowych, stanowiska organizacji politycznych, władz kościelnych, środowisk społecznych, wspomnienia, relacje. T. 2, K
 • Meirtchak Beniamin, Żydzi - żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej, Warszawa 2001.
 • Melchior Małgorzata, Zagłada a tożsamosć. Polscy Żydzi ocaleni "na aryjskich papierach". Analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa 2004
 • Melchior Małgorzata., Społeczna tożsamość jednostki: (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955), Warszawa 1990
 • Melchior Małgorzata., Zagłada a tożsamość: polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”: analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa 2004
 • Mélèze Modrzejewski, Joseph. , Żydzi nad Nilem: od Ramzesa II do Hadriana, Kraków 2000
 • Melezin Abraham, Przyczynek do znajomości stosunków demograficznych wśród ludności żydowskiej w Łodzi, Krakowie i Lublinie podczas okupacji niemieckiej, Łódź 1946
 • Melezin Abraham. , Przyczynek do znajomości stosunków demograficznych wśród ludności żydowskiej w Łodzi, Krakowie i Lublinie podczas okupacji niemieckiej, Łódź 1946.
 • Mello Alberto , Judaizm , Kraków 2002, 2003
 • Mendel Hersch, Erinnerungen eines judischen Revolutionars, Kolonia 2004
 • Mendelowski, Stanisław, Szpytma, Mateusz (red.), W gminie Markowa, Markowa 2004
 • Mendelshon Ezra , Żydzi Europy środkowo-wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992.
 • Mendys W., Społeczność żydowska w dawnym Jaśle, Warszawa 1992
 • Meras Icchokas, Gra o życie, Warszawa 1968
 • Meroz Anna., W murach i poza murami getta: zapiski lekarki warszawskiej z lat 1939-1945, Warszawa 1988
 • Mędala Stanisław, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994
 • Mianowska Joanna , Dina Rubina: wczoraj wczoraj dziś, Toruń 2003
 • Mich Włodzimierz, Obcy w polskim domu: nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939, Lublin 1994
 • Michalewicz, Jerzy;, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji;, Kraków 1995
 • Michalik Jan, Prokop-Janiec Eugenia (red.), Teatr żydowski w Krakowie, Kraków 1995.
 • Michalkiewicz Stanisław, Studia nad żydofilią, Warszawa 2003
 • Michalkiewicz Stanisław, Ulubiony ustrój Pana Boga, Warszawa 1996
 • Michalski Ryszard , Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939, Toruń 1997
 • Michalski Ryszard, Obraz nieprzyjaciół Rzeczypospolitej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948, Toruń 1999.
 • Michalski Tadeusz, Z polichromii przeszłości: Żydzi przedborscy, Przedbórz 2002
 • Michałowska Anna (oprac.) , Gminy żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej: wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2003.
 • Michałowska Anna , Między demokracją a oligarchią: władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku)., Warszawa 2000.
 • Michałowska Anna, Gminy żydowskie w dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 2003
 • Michałowska-Mycielska Anna (oprac. wstęp), Pinkas kahału swarzędzkiego (1734-1830) , Warszawa 2005
 • Michałowska-Mycielska Anna (oprac. wstęp), Pinkas kahału swarzędzkiego (1734-1830) , Warszawa 2005
 • Michałowska-Mycielska Anna [wyb. i oprac.], Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2006
 • Michałowska-Mycielska Anna, Wodziński Marcin [red.], Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław 2007
 • Michlic Joanna Beata, Poland's threatening other, Lincoln 2006
 • Mieczkowski Janusz, Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956: liczba, położenie i działalność polityczna, Szczecin 1994
 • Mieczkowski, Janusz, Między emigracją a asymilacją: szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945-1997, Szczecin 1998.
 • Mierzwa Sławomir, Wrocław na starych pocztówkach, Łódź 2005
 • Mieszkowska Anna (oprac.) , Matka dzieci Holocaustu: historia Ireny Sendlerowej, Warszawa2004.
 • Mieszkowska Anna [oprac.], Ja, kabareciarz. Marian Hemar od Lwowa do Londynu, Warszawa 2006
 • Międzyrzecki Feigele Petl, Po obu stronach muru: wspomnienia z warszawskiego getta – Władka Meed, WarszawaWaszyngton 2003
 • Migalska Paulina, The power behind words: the Holocaust and WWII era german concetration and death camps, Warsaw 2006
 • Mikołajczyk Mirosław; Chrostowski, Waldemar (red. nauk), Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 1945-1995, Warszawa 1997
 • Mikołajewska, Barbara (red.), Kim są Żydzi? (praca zbiorowa), Warszawa 1989
 • Mikoś Elżbieta, Zaufal, Krystyna (red.), Spotkanie kultur: [(judaizm i chrześcijaństwo w Krakowie)], Kraków 1993.
 • Milch Baruch, Testament, Warszawa 2005
 • Milch, Baruch;, Testament: z Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego., Warszawa 2001.
 • Milchman Alan , Eksperymenty w myśleniu o Holocauście: Auschwitz, nowoczesność i filozofia , Warszawa 2003
 • Milewski Jan Jerzy (red.); , Studia i materiały do dziejów najnowszych ziem północno-wschodnich Polski (1939-1989), Białystok 2004
 • Milewski Józef., Z martyrologii Żydów na Kociewiu: (1939-1945), Starogard Gdański 1985.
 • Milewski Stanisław , Złodziej, literat i życie : zycie i sprawki Urke Nachalnika, Warszawa 1988
 • Miłosz Czesław, Aleksander Hertz, Kraków 2000
 • Miłosz Czesław, Wyprawa w Dwudziestolecie, Warszawa 1999
 • Misiuna Władysław, Skazanym na zagładę, Warszawa 1990
 • Mizgalski Jerzy (red.), Żydzi częstochowianie - współistnienie, Holocaust, pamięć : konferencja naukowa, Częstochowa, 22-23 kwietnia 2004 r., Częstochowa 2006
 • Mizgalski Jerzy (red.), Żydzi Częstochowianie: współistnienie, Holocaust, pamięć., Częstochowa; Warszawa 2004.
 • Mizgalski Jerzy, Życie polityczne Żydów w Częstochowie w latach 1918-1939. Wielkie i małe problemy, Częstochowa 1996
 • Młodzież szkolna oraz opiekunowie: Barbara Habiak et.al. (tekst i oprac.), Ocalić od zapomnienia: Żydzi w powiecie bystrzyckim w latach 1945-1950, Bystrzyca Kłodzka 1999
 • Mocarski Tadeusz , O Jedwabne, Jedwabne..., Warszawa 2001
 • Moczarki Kazimierz , Rozmowy z katem, Warszawa 1977, 1978, 1985, 1994; 1983, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
 • Moczulska Agnieszka, Księgozbiór rodziny Maurycego Koniara, samodzielna lokalizacja 1981.
 • Modras Ronald , Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939., Kraków 2004.
 • Modras Ronald, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Kraków 2004
 • Modrzewska Krystyna. , Czas przedostatni, Lublin 1993
 • Modrzewska Krystyna., Trzy razy Lublin, Lublin 1991.
 • Molisak Alina, Dąbrowski Mieczysław [red.], Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, Warszawa 2006
 • Molisak Alina, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Warszawa 2004
 • Molisak Alina., Judaizm jako los: rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Warszawa 2004,
 • Molnar Judit, From deprivation of rights to genocide. To the memory of the victims of the Hungarian Holocaust (katalog wystawy w Hungarian National Museum), Budapeszt 2006
 • Monkiewicz Waldemar, Kowalczyk Józef, Z tragicznych losów białostockiego., Białystok 1988
 • Mopsik Charles, Kabała, Warszawa 2001
 • Mopsik Charles, Kabała, Warszawa 2001
 • Moracchini Michel., Oddziały specjalne Hitlera (Einsatzgruppen), Warszawa 2004
 • Morawiec Arkadiusz., Holokaust i postmodernizm: o Tworkach Marka Bieńczyka , Kraków 2005
 • Morgens Frank , Lata na skraju przepaści, Warszawa 1994
 • Morgensztern Janina, Operacje kredytowe Żydów w Zamościu w XVII w., Warszawa 1967
 • Morse Artur D, Kiedy ginęło sześć milionów: kronika amerykańskiej apatii, Warszawa 1968
 • Morse Kitty , Biblijna uczta: potrawy z Ziemi Świętej., Warszawa 2001
 • Morton Frederic , Rothschildowie: portret rodzinny, Wrocław 1995
 • Mostowicz Arnold, Karambole na czerwonym suknie, Warszawa 2001
 • Mostowicz Arnold, Łódź, moja zakazana miłośc, Łódź 1999.
 • Mostowicz Arnold, Żółta gwiazda i czerwony krzyż., Warszawa 1988.
 • Mórawski Karol , Kartki z dziejów Żydów warszawskich, Warszawa. 1993
 • Mórawski Karol , Warszawskie judaica: przewodnik , Warszawa 1997
 • Mórawski Karol, Głębocki, Wiesław (oprac.), Sztuka i kultura za murami: [katalog wystawy], Warszawa 1978
 • Mrozowska, Danuta , Okólska, Halina, Wrocław Edyty Stein: przewodnik ilustrowany, Wrocław 1997.
 • Mühlstein Anatol, Zamojski, Jan E. (red.), Dziennik: wrzesień 1939-listopad 1940, Warszawa 1999
 • Müller-Madej Stella, Oczami dziecka: wspomnienia z dzieciństwa w getcie i obozach koncentracyjnych, Kraków 1991
 • Müller-Madej Stella; Czarnecka, Zuzanna (oprac.), Dziewczynka z listy Schindlera: lata powojenne , Kraków 2001
 • Münnic, Maciej; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydz. Nauk Humanistycznych. Katedra Historii Starożytnej, Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich, Lublin 2004
 • Muras Jolanta (wybór i red.), Księga mądrości żydowskich: (wybór), Warszawa 2005.
 • Muraszko Alojzy. , Jedna szansa na tysiąc: wspomnienia, Kraków 1986
 • Murphy Roland E., Odpowiedzi na 101 pytań o Torę, Kraków 2003
 • Murphy Roland Edmund, Odpowiedzi na 101 pytań o Torę , Kraków 2003
 • Murzyn Natalia (oprac.) Niesyto Aleksandra (red.), Cisza co z nieba spływa: cmentarz żydowski w Katowicach, Katowice 1993,
 • Museum Judenplatz. For Medieval Jewish life in Viennakatalog) , pod red. Jewish Museum of The City of Vienna, (Wiedeń 2002 )
 • Musialik Zdzisław Marian, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 a Żydzi, Częstochowa 1995
 • Musiał Adam Kazimierz, Lata w ukryciu. T. 1, T.2, Gliwice 2002.
 • Musiał Danuta, Antyczne korzenie judaizmu, Warszawa 2001
 • Musiał Stanisław, Buttanori, Sutanna (red.), Mord rytualny. Legenda w historii europejskiej, Kraków 2003
 • Musiał Stanisław; Bereś Witold, Brunetko Krzysztof, Duchowny niepokorny: rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem , Warszawa 2006.
 • Musiał Stanisław;, Czarne jest czarne, Kraków 2003
 • Mussner Franz , Traktat o Żydach, Warszawa 1993
 • Muszyńska Danuta , Muszyński Lech, Cmentarz żydowski w Łodzi, Łódź 1995.
 • Muszyńska Jadwiga. , Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku: studium osadnicze, Kielce 1998
 • Muszyński Wojciech Jerzy, W walce o Wielką Polskę: propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych (1939-1945), Białą Podlaska, Warszawa 2000
 • Muzeum - Zamek w Łańcucie; Drupka, Jerzy (red.), Nitkiewicz, Maria (tekst), Łańcut: judaika = judaica , Rzeszów 1998
 • Muzeum Historii Miasta Łodzi; Czubaczyński, Ryszard (red.), Pałac - Muzeum: Muzeum Historii Miasta Łodzi: informator - przewodnik, Łódź 1995
 • Muzeum Historyczne M. St. Warszawy; katalog i scen. wystawy Wiesław Głębocki et al., Obecni wśród nas: Żydzi polscy w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturalnym Warszawy: katalog wystawy, Warszawa 1993
 • Muzeum Historyczne M. St. Warszawy; katalog i scen. wystawy Wiesław Głębocki et al., Present in our midst: Polish Jews in the political, economic, social, scientific and cultural life of Warsaw: exhibition catalogue., Warszawa 1993
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa , Czas chasydów=time of Hasidism, Kraków 2005
 • Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
 • Muzeum Narodowe (Warszawa); opr. informatora Ewa Martyna, Judaica w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie: informator o wystawie , Warszawa 1993
 • Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielski-Białej
 • Muzeum Sztuki w Łodzi, Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Żydowskim w Łodzi, Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi. , Cmentarz Żydowski w Łodzi: największy cmentarz żydowski w Europie - fotografie: [katalog wystawy], Muzeum Sztuki w Łodzi 14 k
 • Muzeum w Chrzanowie; Hadyś, Wiktoria., Judaika w zbiorach Muzeum w Chrzanowie: katalog, Chrzanów 2003
 • Myjak Józef, Sandomierz, ziemia sandomierska. Przewodnik turystyczny, Sandomierz 1999
 • Nachman z Bracławia (oprac. Moshe Mykoff i Breslov Research Institute), Puste krzesło: odnaleźć radość i nadzieję: ponadczasowa mądrość chasydzkiego mistrza rabiego Nachmana z Bracławia, Poznań 1996.
 • Nachman z Bracławia (wybrał i oprac. Henryk Halkowski)., Opowieści rabina Nachmana z Bracławia, Kraków 1999
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Zakł. Nauk. Archiwistyki.
 • Nahai, Gina Barkhordar, Księżyc i anioł, Katowice 2001
 • Najberg Leon, Ostatni powstańcy getta, Warszawa 1993
 • Nalepa, Edward Jan (wstęp i oprac.) , Czystka w Korpusie Oficerskim: wydarzenia 1967 roku w wojsku polskim w dokumentach, Warszawa 1999, 2000.
 • Nalewajko-Kulikov Joanna, Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa 2004
 • Nalewajko-Kulikov Joanna., Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa 2004
 • Nałęcz Daria, Edgaro Mariusz [red.], Fact and lies in the common knowledge on the Holocaust, Kraków/Warszawa 2006
 • Namysło, Aleksandra (red.) , Zagłada Żydów zagłębiowskich, Będzin 2004.
 • Napiórkowski Stanisław (red.), A bliźniego swego...: materiały z sympozjum Św. Maksymilian Kolbe - Żydzi - masoni" Maria, Lublin 1997
 • Natanson, Malka , Zachować ten krzyk, Łódź 1996.
 • Natkowska, Monika , Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”: antysemityzm na UniwersytecieWarszawskim 1931-1939, Warszawa 1999
 • Natowski, Michał (red.) , Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku: studia i materiały, Łomża 2002.
 • Nawrocka-Dońska, Barbara, Złota czara, Warszawa 1988
 • Nawrocki Witold; , Patrioci i wrogowie: stereotypy Polaków i Niemców w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku, Piotrków Trybunalski 2002
 • Neitzel Sonke, Abgehort. Deutsche Generale in britischer Kriegsgefangenschaft 1942-1945, Berlin 2005
 • Neuger Leonard, Pomysły do interpretacji: studia i szkice o literaturze polskiej, Kraków 1997
 • Ney Stefania, Dzieci getta, Warszawa 1947
 • Neyer Maria Amata , Edyta Stein: dokumenty i fotografie , Karków 1987
 • Nick Dagmar; Zimniak, Paweł (posł.), Dzieło Żydów Wrocławia: stary Asch i Bauerowie - pamięć ocalona , Wrocław 2005.
 • Niebudek Stefan., Przytyk: wielki proces Polaków z Żydami, Wrocław 2002.
 • Niedzielko Romuald (red.), Polska - Ukraina: trudne pytania. T. 6, Materiały VI międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej" Warszawa, 3-5 listopada 1999 , Warszawa 2000
 • Niedzielski Czesław (red. i oprac.) , Żydzi Dobrzynia i Golubia: dokumentacja uroczystości uczczenia ich pamięci w dniu 27 kwietnia 1993 roku, Golub-Dobrzyń, Toruń 1996
 • Niekrasz Lech Zdzisław , Operacja „Jedwabne” mity i fakty, Wrocław 2001
 • Nietyksza Maria (red.) , Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości, Toruń 1998
 • Niezabitowska, Małgorzata (tekst); Tomaszewski, Tomasz (zdjęcia) , Ostatni: współcześni Żydzi polscy, Warszawa 1993
 • Nijakowski Lech M. (red.), W poszukiwaniu ładu wielokulturowego: mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej: praca zbiorowa, Warszawa 2001.
 • Nikitina Galina, Państwo Izrael: zarys rozwoju gospodarczego i politycznego, Warszawa 1970
 • Nin Emanuel I., Krwawe strzępy: (wspomnienia i rozważania), Warszawa 1948
 • Nir Yehuda, Utracone dzieciństwo, Warszawa 2005.
 • Nisenthal Krinitz Esther, Steinhardt Bernice, Memories of Survival, New York 2005
 • Noiville Florence, Isaac Bashevis Singer, Warszawa 2007
 • Nomberg-Przytyk, Sara, Kolumny Samsona, Lublin 1966
 • Noor (królowa Jordanii). , Autobiografia: opowieść o nieoczekiwanym życiu, Warszawa 2003
 • Novick Peter, The Holocaust in American Life, New York 1999
 • Nowack, A; , Kościół farny pod wezwaniem św. Filipa i Jakuba w Żorach.; Kronika synagogi gminnej: Żory - Górny Śląsk; Z historii miasta Żory;, Żory 1992
 • Nowak Eugeniusz, Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1885-1971) =: Wlodzimierz Count Dzieduszycki (1885-1971), Wrocław 2002
 • Nowak Jerzy Robert , Żydzi w historii świata, Warszawa 2003
 • Nowak Jerzy Robert, Spory o historię i współczesność, Warszawa 2000
 • Nowak Jerzy Robert. , Sto kłamstw J. T. Grossa o Jedwabnem i żydowskich sąsiadach, Warszawa 2001.
 • Nowak Jerzy Robert., Kogo muszą przeprosić Żydzi , Warszawa 2001
 • Nowak Jerzy Robert., Przemilczani obrońcy Polski , Warszawa 2001
 • Nowak Jerzy Robert., Przemilczne zbrodnie: Żydzi i Polacy na Kresach 1939 – 1941, Warszawa 1999
 • Nowak Jerzy Robert., Zagrożenia dla Polski i polskości. T.1, Warszawa 1998.
 • Nowak Józef (wybór) , Szabasowe uśmiechy: humor żydowski, Kraków 1989.
 • Nowak Zenon Hubert (red.) , Studia i szkice z dziejów Żydów w regionie Bałtyku=: Studien und Skizzen zur Geschichte der Juden im Ostseeraum, Toruń 1998.
 • Nowak Zenon Hubert (red.), Emancypacja - asymilacja - antysemityzm: Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku: zbiór studiów, Toruń 1992
 • Nowak Zenon Hubert [red.], Studia i szkice z dziejów Żydów w regionie Bałtyku, Toruń 1998
 • Nowak Zenon Hubert, Toruńscy Żydzi, Toruń 1993
 • Nowakowska Krystyna, Józef Fajngold: rzeźbiarz i złotnik: katalog wystawy., Legnica 1997
 • Nowakowska Krystyna, Moja walka o życie, Warszawa 1948
 • Nowakowski Andrzej, Powiększenie. Nowy cmentarz żydowski w Krakowie, Kraków 2006
 • Nowakowski Andrzej; Zaborniak, Stanisław, Miscellanea z dziejów kultury fizycznej: praca zbiorowa, Rzeszów 2003
 • Nowicki Paweł, Język hebrajski: agadnienia wstępne, Warszawa 1958
 • Nowicki Stefan., Antysemityzm, antypolonizm: wielkie nieporozumienie. , Komorów 2004
 • Nowogródzki Emanuel, Żydowska partia robotnicza Bund w Polsce 1915-39, Warszawa 2005
 • Nowogródzki Emanuel, Żydowska Partia Robotnicza Bund w Polsce 1915-1939, Warszawa 2005
 • Nurowski, Marcin, Szymon Askenazy: wielki Polak wyznania mojżeszowego, Warszawa 2005.
 • Nussbaum Hilary, Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii, Warszawa 1990
 • Nussbaum, Hilary, Szkice historyczne z życia Żydów w Warszawie od pierwszych śladów pobytu ich w tem mieście do chwili obecnej, Warszawa 1989
 • Nyiszli Miklós, Byłem asystentem doktora Mengele: wspomnienia lekarza z Oświęcimia, Warszawa 1966, 1996;
Drukuj