• Oberski Jona, Lata dzieciństwa, Warszawa 1988
 • Obłocki Krzysztof, Starosielskie wspomnienia 1872-2000, Białystok,Starosielce 2000
 • O'Brien Darcy, Papież nieznany: nie opisana dotąd historia wieloletniej przyjaźni, która zmieniła stosunki pomiędzy katolikami i Żydami: drogi życia Jana Pawła II i Jerzego Klugera, Warszawa 1999
 • Ochman Jerzy, Filozofia oświecenia żydowskiego, Kraków 2000
 • Ochman Jerzy, Historia filozofii żydowskiej. Cz. 1, Starożytna filozofia żydowska, Kraków 1992
 • Ochman Jerzy, Peryferie filozofii żydowskiej, Kraków 1997
 • Ochman Jerzy, Średniowieczna filozofia żydowska, Kraków 1995
 • Ochocki Adam, Raz, dwa, wziali !: wspomnienia z ZSRR 1939-1946, Łódź 1988
 • Odorowski Waldemar [oprac.], Pośród braci… Efraim i Menasze Seidenbeutlowie 1902-1945 obrazy, Kazimierz Dolny 2007
 • Odrowąż-Pieniążek Janusz [red.], Muzealnictwo nr 45, Warszawa 2004
 • Odziemkowski Janusz (red.), Studia i materiały z najnowszej historii Polski: praca zbiorowa, Warszawa 2000
 • Ogonowski Jerzy, Problem uprawnień językowych Żydów w II Rzeczypospolitej, Poznań 1996
 • Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowe, Getto w Łodzi 1940-1944: materiały z sesji naukowej - 9. VIII. 1984 r., Łódź 1988
 • Olczak – Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, Kraków 2002
 • Olejniczak Agnieszka, Żydzi w powiecie włocławskim w okresie międzywojennym (1918-1939), Włocławek 2000
 • Olomucki-Alone Miriam, Krzyk: od Zagłady do Odrodzenia, Oświęcim 1999
 • Olszański Andrzej Tadeusz (edit.), Szlakiem żydowskich zabytków Podkarpacia: praca zbiorowa, Warszawa 1985
 • Olszański Andrzej Tadeusz (edit.), Żydzi w Karpatach: Beskid Niski - Bieszczady - Pogórze: krótki przewodnik, Warszawa 1991
 • Olszewski Zdzisław, Schody Rosenbauma, Rabka 1997
 • Oppenheim Moritz Daniel, Jewish identity in 19th Century Art, Fraknfurt nad Menem, 1999-2000
 • Oppenheim Bohdan W. (oprac.), Kościół katolicki w Polsce a walka z antysemityzmem: wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich: materiały z konferencji w Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków, 4 czerwca 2000 roku, Kraków 2000
 • Oppenheim Bohdan W. (oprac.), Rachunek sumienia: Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999: konferencja - 20 stycznia 1999 r.: materiały, Kraków 1999
 • Oppenheim Bohdan, Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999: konferencja 20 stycznia 1999: materiały., Kraków 1999
 • Oppenheim Moritz Daniel, Jewish identity in 19th Century Art, Fraknfurt nad Menem 1999-2000
 • Ordyk Barbara, Satała Zbigniew, Szalom Izrael, Warszawa 1991
 • Orgel Doris, Pamiętnik na Święto Chanuki, Katowice 1994
 • Orlicki Józef, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949, Szczecin 1983
 • Pierwszy walny zjazd delegatów organizacji twórczosci ORT w Polsce, Warszawa 1946
 • Orwid Maria, Przeżyć… i co dalej? Rozmawiają K. Zimmerer i K. Szwajca, Kraków 2006
 • Osęka Piotr;, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele: obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999
 • Oster Moshe, Gehinom znaczy piekło: przeżyłem getto i dziewięć obozów, Kraków 2005
 • Osuch Wojciec, O mniejszościach narodowych w Gołańczy i okolicy, Gołańcz 2000.
 • Otwinowski Stefan, Wielkanoc: dramat w trzech aktach z prologiem, Kraków 1946
 • Ouaknin Marc-Alain, Chasydzi, Warszawa 2002.
 • Ouaknin Marc-Alain, Tajemnice Kabały, Warszawa 2006
 • Owsiewski Miron (oprac.), Pułtuscy Żydzi okresu międzywojennego, Pułtusk 1989
 • Oz Amos, Aż do śmierci , Poznań 1996
 • Oz Amos, Czarna skrzynka, Warszawa 1994
 • Oz Amos, Dotknij wiatru, dotknij wody, Warszawa 1998
 • Oz Amos, Fima, Warszawa 1996
 • Oz Amos, Mój Michał, Warszawa 1991
 • Oz Amos, Na ziemi Izraela, Warszawa 1996
 • Oz Amos, Nie mów noc, Warszawa 2000
 • Oz Amos, Nota autobiograficzna, Częstochowa 2005
 • Oz Amos, Opowieść o miłości i mroku: powieść autobiograficzna, Warszawa 2005
 • Oz Amos, Opowieść się rozpoczyna: szkice o literaturze, Warszawa 2003
 • Oz Amos, Pantera w piwnicy, Warszawa 1999
 • Oz Amos, Poznać kobietę, Warszawa 1995
 • Oz Amos, Tam, gdzie wyją szakale, Warszawa 1998
 • Oz Amos, To samo morze, Warszawa 2002
 • Oz Amos, wybór Danuta Sękalska; posł. Stefan Bratkowski, Czarownik swojego plemienia: eseje, Warszawa 2004
 • Pacholski Arkadiusz, Krajobraz z czerwonym słońcem, Kalisz 2001
 • Pacławski Jan, Kronikarz żydowskiego losu: szkice o twórczości Juliana Stryjkowskiego, Kielce 1993
 • Padfield Peter, Himmler: Reichsführer SS, Warszawa 2002
 • Pagis Dan, Ostatni, Warszawa 2004
 • Pająk Henryk, A naród śpi, Lublin 2000
 • Pająk Henryk, Piąty rozbiór Polski 1990-2000, Lublin 2001
 • Pająk Henryk, Złodzieje milionów, Lublin 2002
 • Pająk Henryk, Żydowskie oblężenie Oświęcimia, Lublin 1999
 • Pająk Henryk., Dwa wieki polskiej Golgoty czyli Samotni wśród łotrów, Lublin 1999
 • Pająk Henryk, Jedwabne geszefty, Lublin 2001
 • Pakalski Zbigniew, Nalewki. Z dziejów polskiej i żydowskiej ulicy w Warszawie, Warszawa 2003
 • Pakentreger Aleksander, Żydzi w Kaliszu w latach 1918-1939: problemy polityczne i społeczne, Warszawa 1988
 • Pakuła Zbigniew, Siwe kamienie: wielkopolscy Żydzi, Poznań 1998
 • Palla Alfred Jan, Skarby Świątyni, Rybnik 1999
 • Palmon Henryk, Wyjazdy i powroty Natana, Łódź 2000
 • Palmon Henryk, Trzy Marie, Łódź 2000
 • Palmon Henryk, Wielka wojna małego i dużego Chaskiela, Łódź 1998
 • Palowski Franciszek, Spielberg - w poszukiwaniu arki, Kraków 1993
 • Pałka Damian, Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce miedzywojennej, Kraków 2006
 • Pałubicki Władysław, Kwestia kobieca w społecznej doktrynie judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, Warszawa 1989
 • Pałubicki Władysław, Małżeństwo i rodzina w dawnym judaizmie i starożytnym chrześcijaństwie, Gdańsk 1995
 • Pałubicki Władysław, Małżeństwo i rodzina w świetle Talmudu, Gdańsk 2002
 • Pałubicki Władysław, Społeczna pozycja kobiety palestyńskiej w dawnym judaizmie: studium historyczno-socjologiczne, Gdynia 1982
 • Panas Władysław, Pismo i rana: szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996
 • Panas Władysław, Oko Cadyka, Lublin 2004
 • Pankiewicz Tadeusz, Apteka w getcie krakowskim, Kraków 2003
 • 25 lat Państwowego Teatru Żydowskiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1975
 • Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Kielce 2002
 • Parszewski Kazimierz, Pamięci tych, którzy żyli z nami, Ostrołęka 1987
 • Pasierbska Helena, Wileńskie Ponary, Gdańsk 1996
 • Pasierbska Helena, Ponary: największe miejsce kaźni koło Wilna (1941-1944), Warszawa 1993
 • Pasz Franciszek, Żydzi i my w Cieszynie, Cieszyn 1997
 • Paszkiewicz Hanna i Piotr, Cmentarze Żydowskie w Warszawie, Warszawa 1992
 • Paszkiewicz Piotr, Jerozolima - miasto wiecznej niezgody: polityka mocarstw europejskich wobec architektury i urbanistyki Jerozolimy w XIX i na początku XX wieku, Warszawa 2003
 • Paszkiewicz Piotr, Jerozolima w kulturze europejskiej, Warszawa 1997
 • Patek Artur, Birobidżan - sowiecka ziemia obiecana?: Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Kraków 1997.
 • Patek Artur, Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-izraelskiej maj 1948 - styczeń 1949, Kraków 2002
 • Patterson Charles, Wieczna Treblinka, Opole 2003
 • Patton Guy, Święty skarb, Warszawa 2001
 • Paulsson Gunnar Steve, Utajone miasto: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945), Kraków 2007
 • Pavlát Leo, Osiem świateł: żydowskie legendy, baśnie i bajki, Warszawa 1994
 • Pawełczyńska Anna, Wartości a przemoc, Lublin 2004
 • Pawlak Marian, Dawne włocławskie gimnazja (w latach 1876-1939), Bydgoszcz 1998
 • Pawlicka-Nowak, Łucja (red.) Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Okręgowe w Koninie , Ośrodek zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem w świetle najnowszych badań: materiały z sesji naukowej, Konin, 6-7 w
 • Pawlicka-Nowak, Łucja (red.), Mówią świadkowie Chełmna, Konin, Łódź1996, wyd. rozszerzone 2004
 • Pawlicki Aleksander, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-72, Warszawa 2001
 • Pawlicki Zbigniew, W kręgu wielkiej tragedii, Warszawa 1970
 • Pawlina-Meducka Marta (red.), Z kroniki utraconego sąsiedztwa: Kielce, wrzesień 2000, Kielce 2001
 • Pawlina-Meducka Marta , Kultura Żydów województwa kieleckiego: (1918-1939), Kielce 1993
 • Pawlina-Meducka Marta [red.], Z kroniki utraconego sąsiedztwa/ From the chronicle of the lost neighbourhood (materiały z sesji naukowej - Kielce wrzesień 2000), Kielce 2001
 • Pawłowski Grzegorz, Sługa Mesjasza: z księdzem Grzegorzem Pawłowskim - Jakubem Herszem Grinerem rozmawia Lucyna Montusiewicz., Lublin 2005
 • Pecariac Sacha (red.), Sidur Pardes Lauder: modlitwy na dni powszednie i na Szabat z tłumaczeniem na język polski: nusach aszkenazy, Kraków 2005
 • Pecariac, Sacha (red.), Zemirot Pardes Lauder: Pieśni szabatowe i Błogosławieństwo po jedzeniu, Kraków 2003
 • Pecariac, Sascha (red., oprac. tłumaczeń), Hagada Pardes Lauder i Pieśń nad Pieśniami, Kraków 2002
 • Pecaric Sacha (oprac.) , Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder: przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami. Księ
 • Pecaric Sacha (oprac.) , Chamisza Chumsze Tora- Chumasz Pardes Laufer: przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami. Księg
 • Pecaric Sacha, Kohelet wraz z komentarzem, Kraków 2007
 • Pecaric Sacha, Ksiega Jony z tradycyjnymi żydowskimi komentarzami, Kraków 2007
 • Pelikan Stanisław, Żydzi miasta Tyśmienicy., Łódź 2000
 • Penciak Bolesław Ludwik, Siła przetrwania, Warszawa 1996.
 • Penkalla Adam, Żydowskie ślady w województwie radomskim: przewodnik , Radom 1992
 • Penkalla Adam, Żydzi na terenie guberni radomskiej w latach 1815-1862, Radom 1991
 • Penkalla Andrzej [oprac.], Akta dotyczące Żydów w radomskim Archiwum Państwowym (1815 - 1950), Warszawa 1998
 • Penkalla, Adam.(oprac.), Akta dotyczące Żydów w radomskim Archiwum Państwowym: (1815-1950), Jerusalem,
 • Perec Icchok Lejb, Wybór opowiadań, Wrocław 1958
 • Perec Icchok Lejb, Opowiadania chasydzkie i ludowe, Wrocław 1997
 • Perechodnik Calel, Spowiedź: dzieje rodziny żydowskiej podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce, Warszawa 2004
 • Perechodnik Calel, Czy ja jestem mordercą?, Warszawa 1995
 • Perel Schlomo, Hitlerowiec Szlomo: krótkie fragmenty życiorysowe 1925-1945, Warszawa 1991
 • Perel Schlomo, Europa Europa, Warszawa 1992
 • Peres Szimon, Nowy Bliski Wschód, Warszawa 1995
 • Perle Jehoszua, Żydzi dnia powszedniego, Wrocław 1998
 • Perrot Michelle [red.], Historia życia prywatnego: od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, tom 4, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006
 • Peska Roman, Skazani na zagładę: Żydzi w Pabianicach 1794-1998, Pabianice 1999
 • Peter Michał, Dzieje Izraela, Poznań 1996
 • Petuchowski Jacob Josef, Głos z Synaju: antologia tekstów rabinicznych na temat Dziesięciu Przykazań, Kraków 1997
 • Petuchowski Jakob Josef, Leksykon dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Warszawa 1995
 • Petuchowski Jakob Josef, Tak uczyli nasi mistrzowie: opowieści rabinów, Kraków 1998
 • Pędowski Karol, O ratowaniu ludzi : [Patronat, Żegota, lekarze], Warszawa 1993
 • Pfannek Dawid (zebr., oprac.), Skarby Habakuka: 25 opowieści chasydów = Das Habakuk-Kästel: 25 chassidische Legenden, Lublin 1999
 • Pfeffer Jerzy, spisała Bleja Agata, Jak uciekłem z Majdanka, Wrocław 1990
 • Piasecka Renata, Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918-1939, Kielce 2000
 • Piasecki Henryk, Sekcja Żydowska PPSD i Żydowska Partia Socjalno-Demokratyczna 1892-1919/20, Wrocław 1982
 • Piasecki Henryk, Żydowska organizacja PPS: 1893-1907, Wrocław 1978
 • Piątkowska Renata (red.), Maurycy Trębacz: 1861-1941: wystawa monograficzna: katalog dzieł istniejących i zaginionych, Łódź 1993
 • Piątkowska Renata (wstęp), Sieramska Maria, Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego: zbiory artystyczne, Warszawa 2000
 • Piątkowska Renata, Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego: zbiory artystyczne, Warszawa 1995
 • Piątkowska Renata, Roman Kramsztyk. Między "Ziemiańską" a Montparnasse'em, Warszawa 2004
 • Piątkowski Sebastian, Dni życia, dni śmierci: ludność żydowska w Radomiu w latach 1918-1950, Warszawa 2006
 • Piątkowski Sebastian, Żydzi w hitlerowskim więzieniu w Radomiu 1939-1944, Radom 1994
 • Piech Stanisław, W cieniu kościołów i synagog: życie religijne międzywojennego Krakowa 1918-1939, Kraków 1999
 • Piechotka Maria i Kazimierz, Oppidum Judaeorum: Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004
 • Piechotka Maria i Kazimierz, Bramy nieba: bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1996
 • Piechotka Maria i Kazimierz, Bramy nieba: bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1999
 • Piechotkowie Maria i Kazimierz, Heavens gates. Wooden synagoges in the territories of the former Polish Lithuanian Commonwelth, Warszawa 2004
 • Piechotkowie Maria i Kazimierz, Krajobraz z menorą : Żydzi w miastach i miasteczkach dawnej Rzeczpospolitej, Wrocław 2008
 • Piekarski, Przemysław, Podręcznik pisma jidysz (hebrajskiego) = : Manual of Yiddish - Hebrew script, Kraków 2001
 • Piekarski Przemysław, Zaśpiewaj mi w jidysz, Kraków 2000
 • Piekarski Władysław Edward, Z menorą w tle, Częstochowa 2002
 • Pieńkos Jolanta [red.], Fotomontaż polski w XX-leciu międzywojennym, Warszawa 2003
 • Pietrzykowski Jan, Zbrodnie hitlerowskie na ludności żydowskiej powiatu częstochowskiego (1939-1945), Częstochowa 1970
 • Pilarczyk Krzysztof (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich: praca zbiorowa. T. 3 , Kraków 2003
 • Pilarczyk Krzysztof, Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich (XVI-XVIII wiek), Kraków 2004
 • Pilarczyk Krzysztof [red.], Prof. Mojżesz Schorr, Materiały z sesji naukowej Kraków 16 XI 1993, Kraków 1995
 • Pilarczyk Krzysztof [red.], Żydzi i judaizm we wspólczesnych badaniach polskich, Kraków 1997
 • Pilarczyk Krzysztof [red.], Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. III, Kraków 2003
 • Pilarczyk Krzysztof, Judaika polskie z XVI-XVIII wieku: materiały do bibliografii. Cz. 1, Druki w językach nie-żydowskich, Kraków 1995
 • Pilarczyk Krzysztof, Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich (XVI-XVIII wiek), Kraków 2004
 • Pilarczyk Krzysztof, Talmud i jego drukarze w pierwszej Rzeczypospolitej: z dziejów przekazu religijnego w judaizmie, Kraków 1998
 • Pilarczyk Krzysztof, Przewodnik po bibliografiach polskich judaików, Kraków 1992
 • Pilarczyk Krzysztof, Polska Akademia Umiejętności. Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali: wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006
 • Pilarczyk, Krzysztof (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich: [konferencja], Kraków 21-23 XI 1995: program, streszczenia referatów i komunikatów, Kraków 1995
 • Pilarczyk, Krzysztof, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2, Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków 2000
 • Pilich Maria, Pilich i Przemysław, Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna, Warszawa 2005
 • Pilich Maria, Pilich Przemysław, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, Warszawa 2006
 • Pilich Michał, Ulice Nowej Pragi, Warszawa 2003
 • Pilich, Maria, Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna, Warszawa 2005
 • Pilichowski Czesław (wybór i przygot. do publ.), Ekspertyzy i orzeczenia przed Najwyższym Trybunałem Narodowym
 • Piluk Piotr, Dom wieczności: cmentarz żydowski w Legnicy w fotografii Piotra Piluka: [katalog wystawy, Muzeum Miedzi w Legnicy maj - czerwiec 1999], Legnica 1999
 • Piluk Piotr, Odnalezione miejsce: cmentarz żydowskiw Pszczynie, Pszczyna 2005
 • Piluk Piotr, Ślady żydowskie w Pszczynie i innych miastach śląskich = Jewish Traces in Pszczyna and other Silesian cities, Pszczyna 2006
 • Piluk Piotr,Odnalezione miejsce: cmentarz żydowski w Pszczynie, Pszczyna 2005
 • Piłatowicz Józef, Żydzi na wyższych uczelniach technicznych w Polsce do 1939 r., Warszawa 2001
 • Pinkus Elżbieta (Else), Moje prawdziwe przeżycia= Meine wahren Erlebnisse, Gdańsk 2005
 • Piotrkowski Jerzy, Spór o Palestynę, Warszawa 1983
 • Piotrowski Stanisław, Misja Odyla Globocnika. Sprawozdania z wynikach finansowych Zagłady Żydów w Polsce, Warszawa 1949
 • Piotrowski Stanisław, Sprawozdanie Jürgena Stroopa o zniszczeniu getta warszawskiego, Warszawa 1948
 • Pióro Anna, Getto krakowskie 1941-43. Przwodnik po terenie byłego getta, Kraków 2005
 • Pirożyński Jan (red), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku: praca zbiorowa. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII-XVIII. Vol. 2, L-Ż i drukarnie żydowskie., Kraków 2000
 • Pisar Samuel , Z krwi i nadziei, Białystok 1992
 • Pisulińska Joanna., Żydzi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (1795-1914): syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych, Rzeszów 2004
 • Piszczek Radosław (aut. wstępów), Ratowanie śladów kultury żydowskiej w Polsce: żywym i umarłym, Warszawa 1988
 • Płazowska Małgorzata [red.], Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie, Kraków 2007
 • Podgarbi Bronisław (red.), Cmentarz żydowski w Łodzi =: The Jewish cemetery in Lódź, Łódź 1990
 • Podolska Aldona, Służba Porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940-1943, Warszawa 1996
 • Podolska Joanna (wybór tekstów i fragmentów), Litzmannstadt-Getto: ślady: przewodnik po przeszłość, Łódź 2004
 • Podolska Joanna, Spacerownik - Łódź żydowska ,Łódź 2009
 • Podolska Joanna, Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Łodzi, Łódź 1997
 • Poláček Karel, Co słychać, panie Kohn?: anegdoty żydowskie, Wrocław 1996
 • Polack Emmanuelle [red.], Artisan et paysans du Yiddishland. The Tradesman and Farmers of Yiddishland, 1921-1938, Paryż 2006
 • Polak Edmund, Morituri, Warszawa 1968
 • Polak Jan, Zbrodnicze plemię: (z kart historii mówią fakty) , Wrocław, Warszawa 1983
 • Polak Jerzy (red.), Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy: materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 19 stycznia 1996 r, Bielsko-Biała 1996
 • Polec Andrzej, Zapomniani - my Żydzi kresowi, Olszanica 2006
 • Polkowski Andrzej (wybór tekstów) , Mądrość Salomona i innych mędrców izraelskich, Warszawa 1990
 • Pollack Martin, Po Galicji, Wołowiec 2007
 • Pollack, Martn, Po Galicji: o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach: imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Olsztyn 2000
 • Pollakówna, Joanna, Byli bracia malarze...: o życiu i malowaniu braci Efraima i Menasze Seidenbeutlów, Warszawa 2002
 • Poloczek Czesław. , W kręgu świętej Edyty Stein: siostra Lisamaria Meyrowsky z Grudziądza (1904-1942), Grudziądz 2001
 • Połomski Franciszek, Położenie ludności żydowskiej na Śląsku po dojściu Hitlera do władzy, Katowice 1967
 • Połomski Franciszek, Prawo własności a tzw. „rozwiązanie kwestii żydowskiej” w Niemczech hitlerowskich, Wrocław 1991
 • Połomski Franciszek, Zawłaszczenie i sprzedaż cmentarzy żydowskich w latach II wojny światowej na Śląsku : ze studiów nad prawem własności w III Rzeszy, Wrocław 1987
 • Popczyk Maria [red.], Muzeum Sztuki. Antologia, Kraków 2005
 • Popielska-Michalczyk Joanna [red.], Przewodnik: Galeria Sztuka Dawnej Polski XII-XVIII wiek, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Kraków 2007
 • Popiołek Henry, Wybór pism: scripta selecta 1959-1999, Lublin 2001
 • Porajer Mosze Chaim, Opowieści dla wnuka: o judaizmie, Warszawa 1991
 • Pordes Anis D., Ich miasto: wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa, Warszawa 2004
 • Poterański Wacław, Warszawskie getto, Warszawa 1983
 • Poterański Wacław, Walka warszawskiego getta, Warszawa 1963
 • Poterański Wacław, Powstania w gettach i pomoc Polaków dla ludności żydowskiej: 1940-1944, Warszawa 1968
 • Potocki Andrzej, Bieszczadzkie losy: Bojkowie i Żydzi, Krosno 2000.
 • Potocki Andrzej, Podkarpackie judaica, Brzozów 1993
 • Potocki Andrzej, Żydzi rymanowscy, Krosno 2000
 • Potocki Andrzej, Żydzi w podkarpackiem, Rzeszów 2004
 • Poznański Jakub, Dziennik z łódzkiego getta, Łódź 1960
 • Poznański Stanisław (oprac.), Walka, śmierć, pamięć 1939-1945: w 20 rocznicę powstania w warszawskim getcie 1943-1963, Warszawa 1963
 • Pragier Ruta, Żydzi czy Polacy, Warszawa 1992.
 • Praszałowicz Dorota, Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini: zarys problemu, Kraków 2004
 • Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942 – 1945, Warszawa 1982
 • Prekerowa Teresa, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1939-1945, Warszawa 1992
 • Pręgowski Stanisław (tekst i fot.), Ludzie i kamienie, Poznań 2001
 • Prigent Pierre, Upadek Jerozolimy, Warszawa 1999
 • Prigent Pierre, Upadek świątyni, Warszawa 1975
 • Prokopp – Janiec Eugenia, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992.
 • Prokowicz Mariusz, Księga Jecirah: klucz Kabały, Warszawa 1994
 • Prost A., Vincent G. [red.], Historia życia prywatnego: od I wojny światowej do naszych czasów, tom 5, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006
 • Proszyk Jacek, Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002
 • Prus Edward, Holocaust po banderowsku: czy Żydzi byli w UPA?, Wrocław 1995; Wydanie 2 poprawione i rozszerzone, Wrocław 2001
 • Pruszyński Ksawery, Palestyna po raz trzeci, Warszawa 1990
 • Pruszyński Mieczysław, Mojżesz i Ksawery, Warszawa 1999
 • Przedpełski Jan, Żydzi płoccy: dzieje i martyrologia 1939-1945, Płock 1993
 • Przemsza-Zieliński Jan (red.) , Żydzi w Zagłębiu: żyli wśród nas, mieszkali i zginęli, Sosnowiec 1993
 • Przewoźnik Andrzej, Polskie cmentarze wojenne w Iranie, Warszawa 2002
 • Przybysz Kazimierz, Gdy wieś ratowała życie, Warszawa 2001
 • Przygoda Zdzisław, Niezwykłe przygody w zwyczajnym życiu, Warszawa 1994
 • Przykucka Grażyna (tekst i oprac.), Bożnica i cerkiew: społeczności wyznania mojżeszowego i obrządku wschodniego: Muzeum w Lęborku lipiec-sierpień 2000, Lębork 2000
 • Pudłowski Szajek, Ostatni promień nadziei, Łódź 1999
 • Puszkin Barbara (oprac.), Żywa pamięć: w 75 rocznicę otwarcia Domu Sierot przy ul. Krochmalnej 92, Warszawa 1989
 • Puś Wiesław (red.), Dzieje Żudów w Łodzi, Łódź 1991
 • Puś Wiesław, Żydzi w Łodzi w latach zaborów: 1793-1914, Łódź 2003
Drukuj