• Raba Joel, Between remembrance and denial: the fate of the Jews in the wars of the Polish Commonwealth during the mid-seventeenth century as shown in contemporary writings and historical research, Tel Aviv 1994
 • Rabon Izrael, Ulica, Wrocław 1991
 • Rachel Chana Senesz, 33 wiersze, Częstochowa 2005
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Fundacja Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956 , Polskie Państwo Podziemne wobec tragedii Żydów 1939-1945, Warszawa 1993
 • Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Pamięci bohaterskich obrońców getta : w 35 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim=To the memory of heroic defenders of the ghetto : on the 35th annive, Warszawa 1979
 • Radzik Tadeusz (red.), Żydzi w Lublinie: materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina T.1, Lublin 1995
 • Radzik Tadeusz (red.), Żydzi w Lublinie: materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina T.2, Lublin 1998
 • Radzik Tadeusz, Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1918-1921, Lublin 1988
 • Radzik Tadeusz, Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999
 • Radzik Tadeusz, Uczelnia mędrców Lublina, Lublin 1994
 • Radzik Tadeusz, Zagłada lubelskiego getta, Lublin 2007
 • Radziszewska Krystyna (red.), Germanizacja Łodzi w nazistowskiej prasie z lat 1939-1943: wybór artykułów = Die Germanisierung von Lodz im Spiegel der nationalsozialistischen Presse (1939-1943), Łódź 2004
 • Radziszewska Krystyna (red.), Tonąca Łódź (lata 1939-45) = Das sinkende Boot (der Zeitraum 1939-1945), Łódź 2002
 • Radziszewska Krzystyna (red.), Pod jednym dachem: Niemcy oraz ich polscy i żydowscy sąsiedzi w Łodzi w XIX i XX wieku= Unter einem Dach: die Deutschen und ihre polnischen und jüdischen Nachbarn in Lodz im 19. und 20. Jahrhundert , Łódx 2000
 • Raina Peter (zebr. i oprac.), Ksiądz Henryk Jankowski walczy o prawdę, Warszawa 1999
 • Raina Peter, Ksiądz Henryk Jankowski nie ma za co przepraszać, Warszawa 1995
 • Raina Peter, Spór o klasztor sióstr karmelitanek bosych w Oświęcimiu, Olsztyn 1991
 • Raina Peter, Ks. Henryk Jankowski „znów atakuje” spór o kazanie prałata, Warszawa 1998
 • Rajzman Eliasz, Spalony gołąb: wybór wierszy, Poznań 1967
 • Rajzman Eliasz, Modlitwa wilka: wiersze wybrane, Poznań 1979
 • Rajzman Eljasz, Było kiedyś miasteczko, Szczecin 2000
 • Rakovsky Puah, My life as a radical woman. Memoirs of a Zionist Feminist in Poland, Indianapolis 2003
 • Rakowska Magdalena, Żydzi w Leszczyńskiem: (bibliografia - wybór), Leszno 1995
 • Ranicki Zygmunt., Myśli polskie o australijskim buszu, Warszawa 1993
 • Rapalski Stanisław, Byłem w piekle: wspomnienia z Radogoszcza, Łódź 1960
 • Rapoport Jakow, Sprawa lekarzy kremlowskich: [1953 - ostatni akt terroru Stalina], Warszawa 1990
 • Raszkin-Nowak Felicja, Gwiazdy w mroku, Białystok 2003
 • Raszkin-Nowak Felicja, Moja gwiazda, Białystok 1991
 • Ratajczak, Dariusz, Tematy jeszcze bardziej niebezpieczne, Kociaty 2001
 • Rathbone G. [red.], The Ben Uri story from art. Society to museum and the influence of Anglo-Jewish artist on the modern Britsh movements, katalog wystawy w London Jewish Museum of Art, Londyn 2001
 • Raviv Daniel, ...A każdy szpieg to książę: pełna historia wywiadu izraelskiego, Warszawa 1993
 • Rawicz Piotr, Krew nieba, Kraków 2003
 • Rączka Jan Władysław, Krakowski Kazimierz, Kraków 1982
 • Rączy Elżbieta, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945, Rzeszów 2004
 • Rączy Elżbieta, Ludność żydowska w Krośnie 1939-1946 , Krosno 1999
 • Rączy Elżbieta, Ludność żydowska w Krośnie do 1919 roku, Krosno 1995
 • Rączy Elżbieta, Ludność żydowska w Krośnie w latach 1919-1939, Krosno 1997
 • Rąkowski G., Polska egzotyczna, t. I –II, Pruszków 2000 
 • Reder Rudolf, Bełżec, Kraków 1946
 • Redlich Shimon, Razem i osobno: Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919-1945, Sejny 2002
 • Rees Laurence, Naziści: ostrzeżenie historii, Warszawa  2005
 • Reichhold, Anselm, Niemiecki Kościół Katolicki za czasów socjalizmu narodowego (1933-1945): ze szczególnym: uwzględnieniem listów pasterskich, memoriałów, kazań i innych komunikatów niemieckich biskupów katolickich., Tuchów 1999
 • Reich-Ranicki Marcel, Moje życie, Warszawa 2000
 • Reinsch Campbell Anette, Latvian-Jewish relations and images of 'them: literature, historical consciousness and questions of guilt and shame, Gdańsk 2004
 • Reiss Henryk., Z deszczu pod rynnę...: wspomnienia polskiego Żyda, Warszawa 1993
 • Rejduch – Samkowa Izabella, Samek Jan, Dawna sztuka żydowska w Polsce, Warszawa 2002
 • Rejduch-Samkowa Izabela, Dawna sztuka żydowska w Polsce, Warszawa 2002
 • Rejduch-Samkowa Izabela, Kazimierz i Stradom: judaica: bóżnice, budowle publiczne i cmentarze, Warszawa 1995
 • Rejduch-Samkowa Izabella, Nowa synteza sztuki żydowskiej w Polsce, Toruń 1999
 • Reński Antoni, Chanukowe świece: (pamiętnk Esterki), Warszawa 1990
 • Reński Antoni, Czytanie z dłoni, Warszawa 1983
 • Rezzori von Gregor, Pamiątki antysemity, Sejny 2006
 • Rędziński Kazimierz, Fundacyjne szkolnictwo żydowskie w Galicji w latach 1881-1918, Częstochowa 1997
 • Rędziński Kazimierz, Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918, Częstochowa 2000
 • Rhodes Richard, Mistrzowie śmierci. Einsatzgruppen, Warszawa 2007
 • Richmond Theo, Uporczywe echo. Sztetl Konin. Poszukiwanie, Poznań 2001
 • Rigg Bryan Mark, Żydowscy żołnierze Hitlera: nieznana historia nazistowskich ustaw rasowych i mężczyzn pochodzenia żydowskiego w armii niemieckiej, Warszawa 2009
 • Ringelblum Emanuel, Kronika getta warszawskiego; Sylwetki, Warszawa 1968
 • Ringelblum Emanuel, Stosunki polsko – żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, Warszawa 1988
 • Ringelblum Emanuel, Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943, Warszawa 1988
 • Ringler Bolesław (Beno), Czas zagłady: wspomnienia z Borysławia, Kraków 1995
 • Rizzi Alberto, Canaletto w Warszawie, Warszawa 2006
 • Robert John Morris, Rzym i cywilizacja klasyczna na Zachodzie, Warszawa 1999
 • Rogalewska Ewa (red.), Żydzi tykocińscy: 1522-1941, Tykocin 1995
 • Rogerson John William, Powstawanie Pięcioksiągu. Cztery wykłady, Poznań 2006
 • Rogoziński Szymon, Moje szczęśliwe życie, Łódź 1994
 • Rohl David M, Faraonowie i królowie: próba czasu, T. 1: Biblia - od mitu do historii, Warszawa 1996
 • Rolnicki Mieczysław, Zmyślenia: od Z do A, Lublin 2005
 • Rolnicki Mieczysław, Krzak gorejący: (zapiski z lat 1939-44), Lublin 1999.
 • Roman Kramsztyk 1885-1942. Wystawa monograficzna luty-marzec 1997, (katalog), Warszawa 1997
 • Romanik Henryk, O Żydach w Koszalinie: szkice do portretu zbiorowego, Koszalin 2006
 • Romanowski Gustaw (red.), Żeby ten krzyk nie przeminął: materiały z obchodów 60. rocznicy zagłady Litzmannstadt Ghetto, 1944-2004, Łódź 2005
 • Romanowski Zbigniew, Cień jaskółki: opowieść z Polesia, Warszawa 2001
 • Ronen Shoshana, W poszukiwaniu pustki: podróże do Polski we współczesnej literaturze izraelskiej, Kraków 2001
 • Ronen Szoszana, Sobelman Michał, Samouczek języka hebrajskiego i słowniczek hebrajsko-polski, Warszawa 2006
 • Ronge Wolfgang W. (oprac.), Żydzi w Węgrowie, Węgrów 1990
 • Rorata Roman, Izrael wśród narodów świata, Kraków 1995
 • Rosen Jonathan, Shandler Jeffrey [teksty], Kaplan Zalman [fotografie], Lives Remembered: A Shtetl Through a Photographer's Eye , New York 2002
 • Rosenberg Basia, Dzienniczek Basi Rosenberg: Przeworsk 1938-1939, Przeworsk 1997
 • Rosenberg Jacob E., Na wschód od czasu, Warszawa 2006
 • Rosenberg Joseph, Nazywam się Józef Nowak, Warszawa 2004
 • Rosenfeld Alvin Hirsch, Podwójna śmierć: rozważania o literaturze Holocaustu, Warszawa 2003
 • Rosengarten Pinkas, Zapiski rabina Wojska Polskiego, Warszawa 2001
 • Rosenzweig Franz, Gwiazda zbawienia, Kraków 1998
 • Rosik Mariusz (red.), Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Wrocław 2003
 • Rosikoń Longin, Eksterminacja ludności żydowskiej Zawiercia w latach 1939-1944 , Warszawa 1983
 • Roskies David G., Against the Apocalypse: Responses to Catastrophe in Modern Jewish Culture, Cambridge 1984
 • Rosman Moshe, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII, Warszawa 2005
 • Rossa Grzegorz, Żydzi, Polacy, dialog, Warszawa 2005
 • Rostworowski, Marek (red.); Krystyna Moczulska, Żydzi w Polsce: obraz i słowo. Cz. 1, [Obraz], Warszawa 1993
 • Roszkowski Wojciech, Tykocin, miasteczko bajeczka, Białystok 2003
 • Rotem Simcha, Wspomnienia bojowca ŻOB, Warszawa 1993
 • Rowiński Aleksander, Zygielbojma śmierć i życie, Warszawa 2004
 • Rozenfeld Aleksander, Podanie o prawo powrotu, Poznań 1990
 • Rozenfeld Aleksander, Wybór wierszy 1976-1989, Kraków 1990
 • Rozmus Dariusz, Cmentarze żydowskie Ziemi Olkuskiej, Kraków 1999
 • Rozmus Dariusz., De arte Judeorum sepulcrali: motywy artystyczne w żydowskiej sztuce sepulkralnej w ostatnich dwustu latach na przykładzie cmentarzy w Będzinie, Czeladzi, Olkuszu, Pilicy, Żarnowcu i Sławkowie, Kraków 2005
 • Rożek Michał, Halkowski Henryk, The Jews in Crakow. Seven houndred year history, Kraków 2005
 • Rożek Michał, Żydowskie zabytki krakowskiego Kazimierza: krótki przewodnik = Jüdische Kulturdenkmäler der Krakauer Kazimierz: kurzer Stadtführer, Kraków 1990
 • Różański Przemysław, Stany Zjednoczone wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1918-1921, Gdańsk 2007
 • Różycka Maria, Kuchnia żydowska, Warszawa 1991
 • Rubin Icchak, Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją 1939-45, Londyn 1988
 • Rubinowicz, Dawid, Pamiętnik Dawida Rubinowicza, Warszawa 2005
 • Rubistein Artur, Moje długie życie T. 1-2, Kraków 1988
 • Rudawski Michał, Mój obcy kraj?, Warszawa 1996
 • Rudniańska Joanna, Kotka Brygidy, Lasek 2007 
 • Rudnicki Adolf (wyb., wstęp.), Wieczna pamięć, Warszawa 1955
 • Rudnicki Adolf, Złote okna, Warszawa 1963
 • Rudnicki Adolf, Teatr zawsze grany, Warszawa 1987
 • Rudnicki Henryk, Martyrologia i zagłada Żydów warszawskich, Łódź 1946
 • Rudnicki Szymon, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004
 • Rudnik Ewa (red.), Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna, Warszawa 2006
 • Rudolf Anthony, Engraved in flesh. A study of Piotr Rawicz and his novel Blood from the sky, Londyn 1996
 • Rudzińska Jolanta, Żydzi w późnośredniowiecznym Poznaniu, Poznań 2004
 • Rudzka Zyta, Ślicznotka doktora Josefa, Warszawa 2006
 • Rufsein – Schüpper Hela, Pożegnanie Miłej 18: wspomnienia łączniczki ŻOB w Warszawie, Kraków 1996 
 • Rumianek Ryszard, Orędzie Księgi Ezechiela, Warszawa 1999
 • Rumianek Ryszard, Prorocy okresu niewoli babilońskiej, Warszawa 2004
 • Rumianek Ryszard, Wizje pomyślności w Księdze Ezechiela, Warszawa 1998
 • Rusiński-Rola Zbigniew Ryszard, Tryptyk brzeżański, Wrocław 1998
 • Russell Edward Frederick Langley, Proces Eichmanna, Warszawa 1966
 • Ruta Magdalena (oprac.), Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii, Kraków 1993
 • Ruta Magdalena, Pomiędzy dwoma światami: o Kalmanie Segalu, Kraków 2003
 • Rutkowski Adam (scenariusz, teksty, wybór zdjęć i dokumentów)
 • Rutkowski Adam, Martyrologia, walka i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie radomskim podczas okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1955
 • Ruud Charles, Strach: tajna policja carów, Warszawa 2001
 • Rydzyńska Liliana, Stracone światy..., odzyskane światy. T. 2 , Toruń 2003
 • Rymkiewicz Jarosław Marek, Umschlagplatz, Warszawa 1988
 • Ryżewski Grzegorz (red.), Sokołów Podlaski : dzieje miasta i okolic, Sokołów Podlaski 2006
 • Rzeszuto Jerzy, Żydzi dąbrowscy, Dąbrowa Tarnowska 1993
 • Rzędowska Anna, Historia piotrkowskich Żydów do 1939, Piotrków Trybunalski 2008
 • Rzymska Anna, Kamienny most. Tradycja judaistyczna w twórczości Romana Brandstaettera, Olsztyn 2005
 • Sabor A., Zbroja B., Zimmerer K. [kuratorzy wystawy]; Małecki Jan M. [red. naukowa] Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2007
 • Sabor Agnieszka, Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek, Kraków 2005
 • Sabor Agnieszka, Śladami żydowskich miasteczek, Kraków 2005
 • Sachs Nelly, Eli: misterium męki Izraela, Lublin 2002
 • Sack Joel, Nadzieja po Dachu, Lublin 1996
 • Sack John, Oko za oko: przemilczana historia Żydów, którzy w 1945 r. mścili się na Niemcach, Gliwice 1995
 • Safrin Horacy , W arce Noego: bajki oraz facecje żydowskie, Łódź 1979
 • Safrin Horacy, Mucha na cokole, Łódź 1959
 • Safrin Horacy, Przy szabasowych świecach- wieczór drugi: anegdoty i przysłowia żydowskie, Łódź 1988
 • Safrin Horacy, Przy szabasowych świecach, Łódź 1988
 • Safrin Horacy, Przy szabasowych świecach. Humor żydowski, Warszawa 2003
 • Safrin Horacy, Przy szabasowych świecach. Humor żydowski. Wieczór drugi, Warszawa 2004
 • Safrin Horacy, Ucieszne i osobliwe historie mego życia, Łódź 1970
 • Saft M. [red.], The Jewish Museum. Jewish culture through art., New York 2002
 • Sakowicz Kazimierz, Dziennik pisany w Ponarach od 11 lipca 1941 r. do 6 listopada 1943 r, Bydgoszcz 1999
 • Sakowska Ruta, Warszawskie getto: w 45 rocznicę powstania 1943-1988 , Warszawa 1988
 • Sakowska Ruta (oprac.), Archiwum Ringelbluma: konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 1, Listy o zagładzie, Warszawa 1997
 • Sakowska Ruta (oprac.), Archiwum Ringelbluma - getto warszawskie. Lipiec 1942 - styczeń 1943, Warszawa 1980
 • Sakowska Ruta (oprac.), Archiwum Ringelbluma - ogniwem konspiracji warszawskiego getta. Cz. 3, Warszawa 1990
 • Sakowska Ruta (oprac.), Archiwum Ringelbluma - ogniwem konspiracji warszawskiego getta. Cz.2 – Informacje o ośrodkach zagłady, Warszawa 1990
 • Sakowska Ruta (oprac.), Archiwum Ringelbluma: konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 2, Dzieci - tajne nauczanie w getcie warszawskim, Warszawa 2000
 • Sakowska Ruta [oprac.], Archiwum Ringelbluma, t. 1. Listy o Zagładzie, Warszawa 1997
 • Sakowska Ruta [oprac.], Archiwum Ringelbluma, t. 2. Dzieci - tajne nauczanie w getcie warszawskim, Warszawa 2000
 • Sakowska Ruta, „Szlamek” - uciekinier z ośrodka zagłady w Chełmnie n/Nerem, Warszawa 1996
 • Sakowska Ruta, Dwa etapy: hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w oczach ofiar: szkic historyczny i dokumenty, Warszawa 1975
 • Sakowska Ruta, Ludzie z dzielnicy zamkniętej: z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej październik 1939-marzec 1943., Warszawa 1975
 • Sakowska, Ruta (oprac.), Archiwum Ringelbluma - ogniwem konspiracji warszawskiego getta. Cz.1, Warszawa 1989
 • Samsonowska Krystyna, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918 – 1939), Kraków 2005
 • Samsonowska Krystyna, Zagłada Żydów krakowskich: przewodnik inspirowany filmem Stevena Spielberga „Lista Schindlera” (teksty), Kraków 1996
 • Samsonowska Krystyna, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939), Kraków 2005
 • Samuel Maurice, The World of Sholom Aleichem, Nowy Jork 1969
 • Samus Paweł (red.), Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX - XX w.: sąsiedzi dalecy i bliscy, Kurowice 1997
 • Samuś Paweł, Puś Wiesław [red.], Fenomen getta łódzkiego, Łódź 2006
 • Sandauer Artur, Byłem, Warszawa 1991
 • Sandauer Artur, Zapiski z martwego miasta, Warszawa 1963
 • Sandauer, Artur, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku: (rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...), Warszawa 1982
 • Sartre Jean-Paul, Rozważania o kwestii żydowskiej, Warszawa 1957
 • Sartre Maurice, Wschód rzymski: prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej części basenu Morza śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31 r.p.n.e.-235 r.n.e.), Wrocław 1997
 • Sas-Jaworski, Andrzej, Dzieje Żydów kazimierskich, Warszawa 1997
 • Schaff Adam, Próba podsumowania, Warszawa 1999
 • Scharf Rafael, Co mnie i tobie Polsko ..: eseje bez uprzedzeń, Kraków 1996
 • Schechter Noam [oprac. graf.], Sofia Kisselov. A Portrait, Museum of Art., Ein Harod 2007
 • Schenkelbach Erwin, Pierwsza noc u Szatana, Kraków 2005
 • Scherwin Byron L., Duchowe dziedzictwo Żydów Polskich, Warszawa 1995
 • Schindler Emilie, Pamiętniki: żona Oskara Schindlera oskarża Spielberga, Warszawa 1996
 • Schiper Ignacy, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Kraków 1990
 • Schiper Ignacy, Przyczynki do dziejów chasydyzmu w Polsce, Warszawa 1992
 • Schmeruk Chone, O twórczości Isaaka Bashevisa Singera, Lublin 2003
 • Schmidt Gerlind, Żydowscy przybysze z państw powstałych ze Związku Radzieckiego w niemieckim systemie oświatowym: przyczynek do debaty nad integracją migrantów, Warszawa 2002
 • Schmidt Leokadia, Cudem przeżyliśmy czas zagłady, Kraków 1983
 • Schmitt Éric-Emmanuel, Dziecko Noego, Kraków 2005
 • Schneider Artur, Jak ścigane zwierzę, Lublin 2003
 • Schoeps Julius H., Mein weg als deutscher Jude, Zurich 2003
 • Schoeps Julius H., Nowy Leksykon Judaistyczny, Warszawa 2007
 • Scholem Gershom, Judaizm: parę głównych pojęć, Kraków 1991
 • Scholem Gershom, Kabała i jej symbolika, Kraków 1996
 • Scholem Gershom, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, Warszawa 1997
 • Scholem Gershom, O głównych pojęciach judaizmu, Kraków 1989
 • Scholem Gershom, Żydzi i Niemcy. Eseje, listy, rozmowa, Sejny 2006
 • Schonker Henryk, Dotknięcie anioła, Warszawa 2005
 • Schreibaum Dvora, Na szczyt samotnej góry, Warszawa 2001
 • Schrupp Ernst, Izrael w czasach ostatecznych: dzieje zbawienia i aktualne wydarzenia, Kraków 1996
 • Schulmeister Julian, Piaski płoną, Warszawa 1988
 • Schwartz Chris, Podążając śladami pamięci - katalog wystawy z Muzeum Galicja, 2005
 • Schwarz Chris, Podążąjac śladami pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Galicji, Kraków 2005
 • Schweer Tomas, Judaizm: powstanie, historia, nauka, Warszawa 2003
 • Scrase David, Mieder Wolfgang [red.], The Holocaust Introductory Essays, Burlington 1996
 • Sebald Winfried Georg, Wyjechali, Warszawa 2005
 • Segal Kalman, Kij i kadzidło, Katowice 1961
 • Segal Kalman, Kochankowie w Sodomie, Katowice 1966
 • Segal Kalman, Morderca musi umrzeć, Katowice 1963 
 • Segal Kalman, Nad dziwną rzeką Sambation, Warszawa 1957
 • Segal Kalman, Opowiadania z zabitego miasteczka, Warszawa 1956
 • Segałowicz Zusman, Tłomackie 13: (z unicestwionej przeszłości): wspomnienia o Żydowskim Związku Literatów i Dziennikarzy w Polsce (1919-1939), Wrocław 2001
 • Semsek Hans-Günter, Izrael i wycieczki do Jordanii, Warszawa 1996
 • Sens-Taubes Zygmunt, Złota legenda żydowska, Rzeszów 2004
 • Sereny Gitta, W stronę ciemności: rozmowy z komendantem Treblinki, Warszawa 2002
 • Sęk Jan, Parantele polsko-żydowskie, Lublin 1988
 • Sfar Joann , Kot Rabina. Malka Lwi Król, Kraków 2005
 • Sfar Joann, Kot Rabina 1. Bar Micwa, Kraków 2004
 • Sfar Joann, Kot Rabina. 2. Malka Lwi Król, Kraków 2005
 • Sfar Joann, Kot Rabina. Bar Micwa, t.1, Kraków 2004
 • Shakked Sholomit [kurator], Poland - Aperture to a World Laid Waste, Tel-Aviv 1988 [katalog wystawy]
 • Shalev Meir, Rosyjski romans, Warszawa 1993
 • Shalev Zeruya, Mąż i żona, Warszawa 2004
 • Shalev Zeruya, Życie miłosne, Warszawa 2003
 • Shalitt Jael , Wybór wierszy. [T. 1], Łódź 1995
 • Shalitt Jael , Wybór wierszy. [T. 2], Łódź 1996
 • Shandler Jeffrey, Adventures in Yiddishland. Postvernacular language and culture, Bekley/Los Angeles/London 2005
 • Shandler Jeffrey, While America watches. Televising the Holocaust, Oxford 1999
 • Shapiro Michael, Stu Żydów, którzy mieli największy wpływ na dzieje ludzkości: ranking], Pruszków Warszawa 1997
 • Shepard Ben, After daybreak. The liberation of Bergen-Belsen, 1945, New York 2005
 • Sherwin Byron L., Abraham Joshua Heschel, Kraków 2003. 
 • Sherwin Byron L., Mistrz słusznej sprawy: Artur Szyk o wojnie, Ameryce, Żydach: przewodnik metodyczny, Warszawa 2005
 • Sherwin Byron L., We współpracy z Bogiem: wiara, duchowość i etyka społeczna Żydów, Kraków 2005
 • Sherwin Byron L., Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, Warszawa 1995
 • Shinar Lea, Michal córka Szaula, Kraków 1995
 • Shinar Lea, Losy krzyżują się w Warszawie, Kraków 2004
 • Shinar Lea, Motyl i Ogień oraz inne opowiadania, Kraków 2003
 • Shinar Lea, Tort weselny, Kraków 2001
 • Shinar Lea., Maurycy - uczeń Matejki: oparta na życiu i powieść miłości Maurycego Gottlieba i Laury Rosenfeld, Łódź 1998
 • Shipler David K., Arabowie i Żydzi w Ziemi Obiecanej, Warszawa 2003
 • Shmeruk Chome, Historia literatury jidysz, Wrocław 1992.
 • Shmeruk Chone, Świat utracony: o twórczości Isaaca Bashevisa Singera, Lublin 2003
 • Shmeruk Chone, Adamczyk Monika [red.], Świat utracony. O twórczości Isaaca Bashevisa Singera, Lublin 2003
 • Shmeruk Chone, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej: studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, Warszawa 2000
 • Shneiderman Szmuel Lajb, Burzliwe życie Artura Szyka, Łódź 2002
 • Siauciunaite-Verbickiene Jurgita, Lempertiene Larisa [red.], Central and East European Jews at the crossroads of tradition and modernity, Wilno 2006
 • Sichrovsky Peter, Dzieci Abrahama: młode pokolenie Izraela, Warszawa 1993
 • Sidur. Modlitewnik żydowski, Warszawa 2005
 • Siekierski Maciej, Tych Feliks [oprac. i wstęp], Widziałem anioła śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich w ZSrr w latach II wojny światowej, Warszawa 2006
 • Sielski Andrzej, Sprawa Wallenberga, Kraków 2002
 • Siemieński Mieczysław, Księga świąt i obyczajów żydowskich: było, minęło..., Warszawa 1993
 • Sieradzka Anna, Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003
 • Sieradzka de Ruig Wanda, Nie płacz kiedy odjadę, Warszawa 2005
 • Sierakowiak Dawid;, Dziennik Dawida Sierakowiaka, Warszawa 1960
 • Sieramska Maria [red.], Artur Markowicz 1872-1934. Wystawa monograficzna, katalog prac istniejacych i zaginionych, Warszawa 1994
 • Sieramska Maria [red.], Piątkowska Renata [oprac.], Trębacz Maurycy 1861-1941. Wystawa monograficzna, katalog dzieł istniejących i zaginionych, Warszawa 1993
 • Sikora Andrzej, Szczęściarz, Warszawa 1995
 • Silverman Weinreich B. [red.], Yiddish folktales, New York 1990
 • Silverstein Leokadia, Tak właśnie było, Warszawa 2002
 • Simon Heinrich i Marie, Filozofia żydowska, Warszawa 1990
 • Simon Heinrich, Filozofia żydowska, Warszawa 1990
 • Singer Bernard, Moje Nalewki, Warszawa 1993
 • Singer Isaac Bashevis, Eine kindheit in Warschau, Monachium 2000
 • Singer Isaac Bashewis, Certyfikat, Gdańsk 1993
 • Singer Isaac Bashewis, Cienie nad rzeką Hudson, Warszawa 2003
 • Singer Isaac Bashewis, Dwór, Warszawa 2005
 • Singer Isaac Bashewis, Felietony, eseje, wywiady, Warszawa 1993
 • Singer Isaac Bashewis, Gimpel Głupek i inne opowiadania, Warszawa 2005
 • Singer Isaac Bashewis, Golem, Warszawa 1997
 • Singer Isaac Bashewis, Grosiki na Raj i inne opowiadania, Warszawa 2001
 • Singer Isaac Bashewis, Korona z piór: opowiadania, Poznań 1994
 • Singer Isaac Bashewis, Krótki piątek, Gdańsk 1996
 • Singer Isaac Bashewis, Meszuge, Gdańsk 1995
 • Singer Isaac Bashewis, Miłość i wygnanie: wczesne lata – wspomnienia., Wrocław 1991
 • Singer Isaac Bashewis, Moc światła: 8 opowieści chanukowych, Gdańsk 1991
 • Singer Isaac Bashewis, Namiętności, Gdańsk 1992
 • Singer Isaac Bashewis, Nawrócony, Warszawa 2005
 • Singer Isaac Bashewis, Niewolnik, Warszawa 1991
 • Singer Isaac Bashewis, Opowiadania dla dzieci, Poznań 2005
 • Singer Isaac Bashewis, Opowiadania dla dzieci, Poznań 2005
 • Singer Isaac Bashewis, Opowieśc o Królu Pól, .Kraków 1993; Warszawa 2002
 • Singer Isaac Bashewis, Ostatni demon, Lublin 1989
 • Singer Isaac Bashewis, Pokutnik , Toruń 1992
 • Singer Isaac Bashewis, Późna miłość, Wrocław 1993
 • Singer Isaac Bashewis, Przyjaciel Kafki, Warszawa 1994
 • Singer Isaac Bashewis, Rodzina Muszkatów T.1., T.2., Warszawa 1996
 • Singer Isaac Bashewis, Seans i inne opowiadania, Gdańsk 1993
 • Singer Isaac Bashewis, Spinoza z ulicy Rynkowej, Warszawa 2003
 • Singer Isaac Bashewis, Spuścizna, Warszawa 1989
 • Singer Isaac Bashewis, Szatan w Goraju, Wrocław 1995
 • Singer Isaac Bashewis, Szosza, Warszawa 2001
 • Singer Isaac Bashewis, Sztukmistrz z Lublina, Warszawa 1983
 • Singer Isaac Bashewis, Śmierć Matuzalema i inne opowiadania, Warszawa 1990
 • Singer Isaac Bashewis, Urząd mojego ojca, kolejne opowieści, Kraków 2005
 • Singer Isaac Bashewis, Urząd mojego ojca, Warszawa 1992
 • Singer Isaac Bashewis, Wrogowie, opowieść o miłości, Warszawa 1996
 • Singer Isaac Bashewis, Zjawa i inne opowiadania, Gdańsk 1993
 • Singer Isaac Bashewis, Magiczna moc: opowiadania, Warszawa 1983
 • Singer Izrael Joszua, Bracia Aszkenazy, Wrocław 1998
 • Singer Izrael Joszua, Josie Kałb, Warszawa 1961
 • Singer Izrael Joszua, Rodzina Karnowskich, Wrocław 1992
 • Singer Oscar, Przemierzając szybkim krokiem getto... Reportaże i eseje z getta łódzkiego, Łódz 2002
 • Singer, Isaac Bashewis, Szumowiny, Gdańsk 1992
 • Sitarz, Magdalena Joanna, Z dziejów jidisz - jednego z języków żydowskich: wprowadzenie do nauki języka dla szkół wyższych, Kraków 1992
 • Sitarz Magdalena Joanna., Jidysz: podręcznik nauki języka dla początkujących, Kraków 1995
 • Skompska, Lucyna (red.), Wybitni artyści żydowscy: z kolekcji Davida Malka i Fundacji Signum = Distinguished Jewish artists: from the collection of David Malek and Signum Foundation, Łódź 2004
 • Skotnicki A. [wstęp] Kronika Szkolna uczennic żydowskich z lat 1933-1939 Miejskiej szkoły Powszechnej nr 15 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Krakowie, Kraków 2006
 • Skotnicki Aleksander B., Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Żydów, Kraków 2007
 • Skotnicki Aleksander B., Społeczność żydowska w Polsce: zwyczaje i udział w walce o Niepodległość: „Dwa oblicza krakowskich Żydów”, Kraków 2006
 • Skotnicki Aleksander, Klimczak W. Społecznosć żydowska w Polsce zwyczaje i udział w walce o niepodległość. Dwa oblicza krakowskich Żydów, Kraków 2006
 • Skóra Wojciech, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006 
 • Skrzydło Leszek, Rody fabrykanckie. Cz. 1, 2, Łódź 1999
 • Skrzypkowski Zenon, Ruczaj Zbigniew, Drohiczyn- historyczna stolica Podlasia, Drohiczyn 2006
 • Skwara Marian, Pruszkowscy Żydzi: sześć dekad zamkniętych Zagładą, Pruszków 2007
 • Slater Robert, Soros: tajemnica sukcesu największego inwestora świata, Warszawa 1996
 • Słonina Krzysztof, Z dziejów społeczności żydowskiej w Pińczowie: materiały sesji naukowej 26 lutego 2001 roku, Pińczów 2002
 • Słucki Arnold (red. i słowo wstępne), Antologia poezji żydowskiej, Warszawa 1986
 • Smaszcz Waldemar (oprac.), Tarnów - domowa ojczyzna Romana Brandstaettera, Tarnów 1997
 • Smoleń Kazimierz (red.), Wśród koszmarnej zbrodni: notatki więźniów z Sonderkommando, Oświęcim 1976
 • Smoleński Paweł, Izrael już nie frunie, Wołowiec 2006
 • Smolikowski Paweł, Bóg w historii, Warszawa 1995
 • Smólski Władysław (wstęp, wybór wspomnień i red.), Za to groziła śmierć: Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji, Warszawa 1981
 • Smólski Władysław, Losy dziecka: opowieść wojenna, Warszawa 1961
 • Smólski Władysław, Zaklęte lata, Warszawa 1964
 • Snyder Timothy, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999, Sejny 2006
 • Sobaszek Jarosław, Żydzi w Sosnowcu: historia niepełna, Sosnowiec; Dąbrowa Górnicza 2005
 • Sobczak Mieczysław, Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław 1998
 • Sobieraj Leonard, Chlewiński Zbigniew, Malarstwo polskie 1890-1914 ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Płock 2005
 • Sobierajski Leonard (wyb.), Wobec czasów pogardy, Warszawa 1988
 • Sobków Michał, Saniami do nieba, Wrocław 2003
 • Soborska-Zielińska Anna, Z dziejów gminy żydowskiej w Chełmnie : na uroczystości "Pamięć i tolerancja", które odbyły się 12-13 maja 2007 r. w Świeciu i Chełmnie (mat. konferencyjne) = From the history of Jewish community in Chełmno : on the celebrations entitled "Memory and tolerance", which took place on 12 and 13 May 2007 in Świecie and Chełmno, Chełmno 2007
 • Sokołów Florian Nahum, Sokołów: życie i legenda, Kraków 2006
 • Sołomian-Łoc Fanny, Getto i gwiazdy, Warszawa 1993
 • Sołonowicz Krystyna, Żydzi pośród nas: wiersze, Zambrów 2003
 • Somerville Robert, Ziemia Święta, Warszawa 1998
 • Spiegelman Art , Maus. Opowieść ocalałego. Mój ojciec krwawi historią, t.I, Kraków 1992
 • Spiegelman Art, Maus. Opowieść ocalałego. I tu się zaczęły moje kłopoty, t.II, Kraków 2001
 • Spieler Marlena, Kuchnia żydowska: pyszne potrawy na różne okazje, Wrocław 2005
 • Spodenkiewicz Paweł, Zaginiona dzielnica: Łódź żydowska - ludzie i miejsca, Łódź 1998
 • Sporrer Maria, Simon Wiesenthalniewygodny świadek historii, Warszawa 1993
 • Springer Elisa, Milczenie żywych: w cieniu Auschwitz, opowieść o śmierci i zmartwychwstaniu, Oświęcim 2001
 • Spyra Janusz (red.), Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, Cieszyn 1999
 • Spyra Janusz, Żydzi na Śląsku Austriackim (1742-1918): od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej, Katowice 2005
 • Spyra Janusz.(red.), W cieniu skoczowskiej synagogi: praca zbiorowa wydana z okazji 100 rocznicy powstania Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Skoczowie, Cieszyn 1994
 • Spyra Janusz., Śladami cieszyńskich Żydów: mały przewodnik po żydowskich zabytkach Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, Cieszyn 2004
 • Sroka Łukasz Tomasz, Żydzi w krakowskiej Izbie Handlowej i Przemysłowej w latach 1850-1918, Kraków 2005
 • Stabholz Tadeusz, Siedem piekieł, Kraków 1992
 • Stachowicz Izabela (Czajka), Ocalił mnie kowal, Warszawa 1956
 • Stanek Teresa, Jahwe a bogowie ludów: idee religijne wczesnego Izraela na tle wierzeń ludów Egiptu, Mezopotamii i Kanaanu, Poznań 2002
 • Stanisławczyk Barbara, Czterdzieści twardych, Warszawa 1997
 • Stankowicz Aleksandra, Proza artystyczna Isaka Samokovliji: (tragiczność, liryzm, autoteliczność), Wrocław 1976
 • Stańczakowa Jadwiga, Ślepak, Warszawa 1982
 • Stargardt Nicholas, Witness of war. Children's lives under the nazis, Nowy Jork 2006
 • Stebnicka Krystyna, Imperium Romanum: władza, propaganda, konflikty ideologiczne: wybór źródeł, Warszawa 2003
 • Steel Daniel, Echa, Warszawa 2005
 • Stefański Krzysztof, Łódzkie synagogi: wirtualne dziedzictwo "zaginionej dzielnicy", Łódź 2009
 • Steffen Katrin, Jüdische Polonität: Ethnizität und Nation im Spiegel der polnischsprachigen jüdischen Presse 1918-1939, Göttingen 2004
 • Stegner Tadeusz (red.), W kuchni i za stołem: dystanse i przenikanie kultur : zbiór studiów, Gdańsk 2003
 • Stegner Tadeusz (red.), Wschód - Zachód, Ukraina: materiały z sesji naukowej, Ostaszewo Gd[ańskie] 1999
 • Stein Izydor, Epitafium, Warszawa 1988
 • Steiner Ruth, Moje dwie religie, Warszawa 2003
 • Steinfeld Ludwika, Żydzi i ludzie, Warszawa 2001
 • Steinlauf Michael, Pamięć nieprzyswojona: polska pamięć zagłady, Warszawa 2001
 • Stempelberg Herman (red.), Męczeństwo, walka, zagłada Żydów w Polsce 1939-1945, Warszawa 1960
 • Stephan Halina, Życie w przekładzie: Barańczak, Frajlich, Głowacki, Grynberg, Hłasko, Hoffman, Holland, Karpowicz, Kosiński, Kott, Miłosz, Polański, Tyrmand, Kraków 2001
 • Stern Fritz, Niemiecki świat Einsteina: eseje o historii Niemiec XX wieku, Warszawa 2001
 • Stern Karl, Słup ognia, Warszawa 1999
 • Stern Marc, Co to jest judaizm?: odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania, Kraków 2003
 • Sternberg Icchak, Pod przybraną tożsamością, Warszawa 2005
 • Sternberg Yitzak, Pod przybraną tożsamościa, Warszawa 2005
 • Stępnik Krzysztof (red.), Twórczość Elizy Orzeszkowej, Lublin 2001
 • Stiller Robert (zebrał i opracował), Kto jest mądrzejszy?: przysłowia i sentencje żydowskie z trzech tysięcy lat , Gdynia 1999
 • Stiller Robert, Żydzi na wesoło, Kraków 2004
 • Stola Dariusz, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967 –1968, Warszawa 2000
 • Stola Dariusz, Nadzieja i zagłada. Ignacy Schwarzbert – żydowski przedstawiciel w Radzie narodowej RP (1940-1945), Warszawa 1995
 • Stola Dariusz, Emigracja pomarcowa, Warszawa, 2000
 • Stolarzewski Tadeusz (pseud. Adam Kaktus), A niech tam! , Warszawa 1998
 • Strauss-Marko Salomon, Czysta krew, Łódź 1966
 • Struk Janina, Holokaust w fotografiach. Interpretacje dowodów, Warszawa 2007
 • Strycharska-Brzezina Maria, Polszczyzna Żydów, Warszawa 1979
 • Stryjkowski Julian, Odpowiedź, Poznań 1982.
 • Stryjkowski Julian, Głosy w ciemności, Warszawa 1999
 • Stryjowski Julian, Austeria, Warszawa 1966
 • Stryjowski Julian, Sen Azrila, Warszawa 1995
 • Strzelecka Kinga, Szalom, Warszawa 1987
 • Strzelecka Kinga, Berit - przymierze, Warszawa 1995
 • Strzelecki Andrzej, Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz i ich zagłada: opracowanie i wybór źródeł, Oświęcim 2004.
 • Strzelecki Andrzej, Ostatnie dni obozu Auschwitz, Oświęcim 1995
 • Strzemski Michał, W blasku menory, Kraków 1981
 • Strzemski Michał, W okolicach synagogi, Puławy 1996
 • Studziński Ryszard (red.), Problemy narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w XX wieku: zbiór studiów, Toruń 1997
 • Suchmiel Jadwiga, Żydówki ze stopniem doktora wszech nauk lekarskich oraz doktora filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim do czasów II [Drugiej] Rzeczypospolitej, Częstochowa 1997
 • Suckewer Abraham, Złoty łańcuch: wielka poezja żydowska, Warszawa 1997
 • Sujecki Janusz, Próżna: ocalona ulica żydowskiej Warszawy, Warszawa 1993
 • Sujecki Janusz, PPS [Polska Partia Socjalistyczna] Proletariat wobec Bundu i kwestii żydowskiej w latach 1900-1906., Warszawa 1989
 • Sula Dorota, Arbeitslager. Riese: Filia KL Gross-Rosen, Wałbrzych 2003
 • Suleja Włodzimierz, Dolnośląski Marzec ' 68: anatomia protestu, Warszawa 2006
 • Sulimierski Zbigniew Witold, Sobibór: hitlerowski obóz śmierci, Chełm 1993
 • Sullivan Lawrence E., Judaizm: tradycja religijna, Kraków, Poznań 2001
 • Surdacki Marian (red.), Religie, edukacja, kultura: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, Lublin 2002
 • Sutzkewer Abraham, Zielone akwarium, Wrocław 1992
 • Svoray Yaron, Przeklęte kamienie: wyprawa po Diamenty Życia, Warszawa 2003
 • Symchowicz Symcha, Pasierb nad Wisłą, Warszawa 2005
 • Syrokomla-Bułhak Andrzej, Barbara znaczy obca: w odpowiedzi Jadwidze Maurer, Zielona Góra 1998
 • Szac-Wajnkranc Noemi, Przeminęło z ogniem: pamiętnik pisany w okresie od założenia getta do jego likwidacji, Warszawa 1988
 • Szafrański Wacław, W sieci Szymona Wiesenthala, Warszawa 1972
 • Szahak Izrael, Żydowskie dzieje i religia: Żydzi i goje: XXX wieków historii, Warszawa 1997
 • Szahak Izrael, Tel Awiw za zamkniętymi drzwiami, Warszawa 1998
 • Szajn Lewin Eugenia, W getcie warszawskim: lipiec 1942 - kwiecień 1943, Poznań 1989
 • Szapiro Paweł [wyb. i oprac.], Wojna żydowsko-niemiecka, Londyn 1992
 • Szarota Tomasz (red.), Komunizm: ideologia, system, ludzie, Warszawa 2001
 • Szarota Tomasz, U progu zagłady, zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie: Warszawa, Paryż, Amsterdam, Warszawa 2001
 • Szatyn Bronisław, Na aryjskich papierach, Kraków 1987
 • Szawerna-Dyrszka Anna (red.) Tramer Maciej (red.), Żydzi w literaturze: materiały XII konferencji pracowników naukowych i studentów, Katowice 2003
 • Szaynok Bożena, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950, Wrocław 2000
 • Szaynok Bożena, Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946, Warszawa 1992
 • Szczepański Janusz, Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk i Maków Mazowiecki, Warszawa 1993
 • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX i XX wieku, Pułtusk 2005
 • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk 2005
 • Szcześniak Antoni B., Doktryna i działalność ruchu syjonistycznego, Warszawa 1968
 • Szcześniak Leszek Andrzej, Holocaust, Radom 2002
 • Szcześniak Leszek Andrzej, Judeopolonia II: anatomia zniewolenia Polski, Radom 2005
 • Szcześniak Leszek Andrzej, Judeopolonia: żydowskie państwo w państwie polskim, Radom 2004
 • Szczypiorski A. [wstęp], Świat Anny Frank [album zdjęć Anny Frank], Amsterdam1993
 • Szczypiorski Andrzej, Początek, Warszawa 1986; Poznań 1997
 • Szela Adam (oprac.), „Żydowski Akropol” = „Jewish akropolis”: (dawna dzielnica Rzeszowa) = (old district of Rzeszów), Rzeszów 1994
 • Szeląg Zdzisław (red.), Żydzi w Grójeckiem : słownik : historia, kultura, gospodarka, Grójec 2007
 • Szeląg Zdzisław [red.], Żydzi w Grójeckiem. Słownik, Grójec 2007
 • Szelestowska Maria, Lubię żyć, Warszawa 2000
 • Szepetyński Jakub, Drabina Jakubowa, Łódź 1998
 • Szereszewska Helena, Krzyż i mezuza, Warszawa 1993
 • Szewc Piotr, Syn kapłana, Warszawa 2001
 • Szewc Piotr, Zagłada, Warszawa 1987
 • Sziling Jan (red.), Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939): zbiór studiów, Toruń 1995
 • Szlajfer Henryk, Polacy - Żydzi: zderzenie stereotypów: esej dla przyjaciół i innych, Warszawa 2003
 • Szlengel Władysław, Co czytałem umarłym, Warszawa 1979
 • Sznek-Bosak, Sara (Sara Jakubowska), Wspomnienia z getta łódzkiego: moje życie w Litzmannstadt, Łódź 2000
 • Szolem Alejchem, Dzieje Tewji Mleczarza, Wrocław 1960
 • Szolem Alejchem, Kasrylewka , Wrocław 1991
 • Szolem Alejchem, Motel, syn kantora, Warszawa 1958
 • Szolem Alejchem, Zaczarowany krawiec: i inne humoreski, Warszawa 1959
 • Szolem-Alejchem, Z jarmarku, Wrocław 1989
 • Szolem-Alejchem, Notatki komiwojażera, Warszawa 1958
 • Szpigiel Jezajasz, Drabina do nieba, Warszawa 1990
 • Szpilman Władysław, Pianista: warszawskie wspomnienia 1939-1945, Kraków 2003
 • Szpilman Władysław, Śmierć miasta, Warszawa 1946
 • Szpytma M., Szarek J., Sprawiedliwi wśród narodów świata. Przejmująca historia polskiej rodziny, która poświęciła swoje życie, ratując Żydów, Kraków 2007
 • Szpytma Mateusz, Ofiara sprawiedliwych: Rodzina Ulmów - oddali życie za ratowanie Żydów, Kraków 2004.
 • Szram Antoni, Incjatywy budowlane I.K .Poznańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego łódzkiego przemysłowca, Łódź 1998
 • Szternfinkiel Natan Eliasz, Zagłada Żydów Sosnowca, Katowice 1946
 • Sztop-Rutkowska Katarzyna, Próba dialogu : Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku / Katarzyna Sztop-Rutkowska, Kraków 2008
 • Sztycer Menachem, Tajemnica Eli Kohena, Toruń 1991
 • Sztyma-Knasiecka Tamara, Między tradycją a nowoczesnością. Żydzi poznańscy w XIX i XX wieku, Poznań 2006
 • Szuchta Robert, Holocaust: program nauczania o historii i zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych, Warszawa 2000
 • Szuchta Robert, Holokaust: zrozumieć dlaczego, Warszawa 2003.
 • Szuchta Robert, Trojański Piotr, Holokaust - zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006
 • Szukalak Marek, Łódzkie rysunki Artura Szyka, Łódź 1997
 • Szulc Leszek Jan, Takie małe miasto. Stryj 1934-1944, Warszawa 2003
 • Szwarcman-Czarnota Bella, Mocą przepasały swe biodra. Potrety kobiet żydowskich, Warszawa 2006
 • Szychta Robert, Holocaust: program nauczania o historii i zagładzie Żydów: na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych., Warszawa 2000
 • Szydłowski Adam, Synagoga Mizrachi, Będzin 2005
 • Szydłowski Roman, Wojna zaczęłą się w Tarnowie, Kraków 1991
 • Szymaniak Katarzyna (red.), Warszawska awangarda jidysz: antologia tekstów, Gdańsk 2005
 • Szymańska Sylwia, Ludność żydowska w Otwocku podczas drugiej wojny światowej, Warszawa 2002.
 • Szymańska Zofia, Byłam tylko lekarzem…, Warszawa 1979
 • Szynowłoga-Trokenheim Guta, Życie w grobowcu, Warszawa 2002
 • Szyper Adam, Życie pod prąd, Warszawa 2001
 • Śledzianowski Jan, Pytania nad pogromem kieleckim, Kielce1998
 • Śleszyński Wojciech (wybór i opracowanie), Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 maja 1937 roku, Białystok 2004
 • Śleszyński Wojciech, Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13.V.1937 r., Białystok 2004
 • Śliwa Michał, Obcy czy swoi: z dziejów poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, Kraków 1997
 • Śliwowska Wiktoria (oprac.), Czarny rok, czarne lata…: [świadkowie mówią]…, Warszawa 1996
 • Śliwowska Wiktoria (przyg. do druku), Dzieci holokaustu mówią ..., Warszawa 1993
 • Śliż Małgorzata, Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914: aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji, Kraków 2006
 • Śmigielska Irena., Skradzione lata, Warszawa 2001
 • Świszczowski Stefan, Miasto Kazimierz pod Krakowem, Warszawa 1981
Drukuj