• Taffet Gerszon, Zagłada Żydów żółkiewskich, Łódź 1946
 • Tanikowski Artur, Malarze żydowscy w Polsce. Część I, Warszawa 2006
 • Tanikowski Artur, Nasi bracia starsi. Malarstwo rysunek grafika ze zbiorów ŻIH w Warszawie (katalog wystawy), Poznań 2004
 • Tanikowski, Artur (red.) , Nasi bracia starsi: malarstwo, rysunek, grafika ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie:Galeria U Jezuitów, 13 stycznia - 7 lutego 2004, Poznań, Poznań 2004.
 • Tarnowska Magdalena (red.); Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa, Muzeum Śląskie, Katowice, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, Jan Hrynkowski: katalog wystawy , Warszawa 2000
 • Tarnowska Magdalena [komisarz wystawy], Gela Seksztajn (katalog wystawy), Warszawa 2007
 • Tarnowska Magdalena, Wilno - Jerozolima - Paryż: malarstwo Rafała Chwolesa (1913-2002), Warszawa Toruń 2005
 • Tarrant Chris , Życie w czasach biblijnych, Lublin 1991.
 • Taubenschlag Stanisław (Stanley Townsend). , Być Żydem w okupowanej Polsce: Kraków - Auschwitz - Buchenwald, Kraków, Oświęcim 1996
 • Tausk Walter, Dżuma w mieście Breslau, Warszawa 1973
 • Taylor Kathrine Kressmann , Adresat nieznany , Warszawa 2003
 • Tazbir Janusz, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992;
 • Tec Nechama, Suche łzy, Warszawa 2005.
 • Telchin Stan, Zdradzony, Warszawa 1985;
 • Temkin-Bermanowa Basia;, Dziennik z podziemia, Warszawa 2000.
 • Tencer Janusz; wg pomysłu Gołdy Tencer., W kuchni mamy Soni, Warszawa 2005
 • Terlikowski Tomasz , Bogobójcy czy starsi bracia: myśliciele rosyjskiego prawosławia wobec judaizmu, Halinów 2004
 • Terlikowski Tomasz P., Tora między życiem a śmiercią: bioetyki żydowskie w dialogu, Warszawa 2007
 • Thau (Weczer) Maria, Powroty, Kraków 2002
 • Theißen Gerd, Czasy Jezusa: tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa , Kraków 2004.
 • Thiele Friedrich, Święta religijne Żydów, chrześcijan i muzułmanów: daty i objaśnienia, Warszawa 1995
 • Thomas Gordon, Szpiedzy Gideona: Mossad: Tajna historia, Warszawa 2004
 • Tkacz Roman. , Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2, 1-3, 22): studium historyczno-egzegetyczne, Warszawa 2003.
 • Toeplitz Krzysztof Teodor, Rodzina Toeplitzów: książka mojego ojca, Warszawa 2004
 • Tokarska-Bakir Joanna;, Rzeczy mgliste: eseje i studia, Sejny 2004
 • Tollet Daniel, Historia Żydów w Polsce od XIV wieku do rozbiorów, Warszawa 1999
 • Tomal Maciej, Jak modlą się Żydzi: antologia modlitw, Warszawa 2000
 • Tomal Maciej, Język hebrajski biblijny, Warszawa 2000
 • Tomaszewski Andrzej, Winterfeld Dethard [red.], Wspólne dziedzictwo: polsko-niemiecka współpraca konserwatorska 1970-2000 = Das gemeinsame Kulturerbe: die deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Denkmalpfelge 1970-2000, Warszawa 2001
 • Tomaszewski Jerzy (red. nauk.), Śladami Polin: studia z dziejów Żydów w Polsce. [1], Warszawa 2002
 • Tomaszewski Jerzy (red.), , Żydzi w Polsce: dzieje i kultura: leksykon, Warszawa 2001.
 • Tomaszewski Jerzy (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce: w zarysie do 1950 roku., Warszawa 1993.
 • Tomaszewski Jerzy (red.), Żydzi w obronie Rzeczpospolitej: materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 1993, Warszawa 1996
 • Tomaszewski Jerzy , „Noc kryształowa” w relacjach polskich konsulatów , Warszawa 1980
 • Tomaszewski Jerzy , Obrady konferencji konsularnej w Berlinie w maju 1938 r. w sprawie pozbawienia Żydów obywatelstwa polskiego, Warszawa 1997
 • Tomaszewski Jerzy, Preludium zagłady: wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 1998.
 • Tomaszewski Jerzy, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1990.
 • Tomaszewski Jerzy, Żbikowski Andrzej [red.], Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001
 • Tomaszewski Jerzy, Żydzi w Krakowie: (kilka uwag statystycznych), Kraków 2002
 • Tomaszewski Longin, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 r., Warszawa 1999
 • Tomczak Andrzej , O rodzinie Iglów, lwowskich i łódzkich antykwariuszy i księgarzy, Toruń 1991
 • Topolski Jerzy (red.), Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, Poznań 1995, 1999.
 • Torres Tereska, Pamiętnik na trzy głosy, Kraków 2004
 • Towarzystwo Miłośników Głogowa, Fundacja Odbudowy Teatru im. A. Gryphiusa, Żydzi w Głogowie: przemówienia i wystąpienia związane z odsłonięciem Pomnika Żydów Głogowskich w dniu 9.XI.1993 r., Głogów 1994
 • Traba Elżbieta , Tematy żydowskie: historia, literatura, edukacja, Olsztyn 1999.
 • Trachtenberg Joshua, Diabeł i Żydzi: średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm., Gdynia 1997.
 • Traciewicz Kaziemierz, Jom Kipur, Warszawa 1992
 • Treadgold Donald W., Wolność: zarys historii [Starożytność - 1990], Warszawa 1996
 • Tresmontant Claude;, Esej o myśli hebrajskiej , Kraków 1996
 • Tronina Antoni; , Bóg przybywa ze Synaju: staroizraelskie formuły teofanijne a początki religii Izraela: rozprawa habilitacyjna, Lublin 1989
 • Trunk Jechiel Jeszaja , Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce, Warszawa 1997.
 • Trunk Jechiel Jeszaja, Pojln: obrazy i wspomnienia z Łodzi , Łódź 1997
 • Trzciński Andrzej, Cmentarz żydowski w Lesku. Cz. 1, Wiek XVI i XVII., Kraków 2002.
 • Trzciński Andrzej, Hebrajskie inskrypcje w materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku, Lublin 2007
 • Trzciński Andrzej, Sobota Jerzy,Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim, Lublin 2009
 • Trzciński Andrzej, Symbole i obrazy: treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce., Lublin 1997.
 • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Trzciński Andrzej, Wodziński Marcin, Cmentarz żydowski w Lesku. Część I – wiek XVI i XVII, Krakow 2000
 • Trzeciak Stanisław, Mesjanizm a kwestia żydowska, Warszawa 2003
 • Trzeciak Stanisław, Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Krzeszowice 2004
 • Trzeciak Stanisław, Ubój rytualny w świetle Biblji i Talmudu , Warszawa 1993
 • Tschirschnitz Alfred, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994
 • Tschirschnitz Alfred, Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie, Warszawa 1996
 • Tschirschnitz Alfred. , Dzieje ludów biblijnych. T.2. Dzieje Izraela. Cz. 1, Od epoki Patriarchów do wejścia do Kanaanu, Warszawa 1990
 • Turek, Franciszek, Królewski Kraków i żydowski Kazimierz w rysunkach Franciszka Turka., Kraków 2001.
 • Turowicz Jerzy; , Bilety do raju, Kraków 1999
 • Turski Marian (red. naukowa i przedm.), Tyt. oryg.: Szewa haszanim hahejn,
 • Turski Marian. (red.) , Losy żydowskie: świadectwo żywych, Warszawa 1996
 • Tuszyńska Agata , Kilka portretów z Polską w tle: reportaże izraelskie, Gdańsk 1993.
 • Tuszyńska Agata, Łęczyca, Warszawa 2001
 • Tuszyńska Agata, Rodzinna historia lęku, Kraków 2005.
 • Tuszyńska Agata, Singer: pejzaże pamięci , Gdańsk 1994, 1996;
 • Tuwim Julian , My, Żydzi polscy; Kwiaty polskie: fragmenty, Warszawa 1987, 1993.
 • Tuwim Julian, A pan to zna?, Warszawa 1991
 • Tuwim Julian, My Żydzi polscy: fragmenty…, Warszawa 1987, 1988; 1993
 • Tuwim Julian, My, Żydzi Polscy, Warszawa 1993
 • Tworkowski Stanisław, Polska bez Żydów, Warszawa 1993
 • Tyburowski Wiesław, Ruch naturalny ludności żydowskiej okręgu metrykalnego Brzostek w latach 1894-1938,
 • Tych Feliks (red.), Archiwum Ringelbluma: konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 3, Relacje z Kresów, Warszawa
 • Tych Feliks (red.), Żydowski Instytut Historyczny: przewodnik, Warszawa 2003
 • Tych Feliks [red.], Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, w czasie, i po Zagładzie, Warszawa 2004
 • Tych Feliks, Bergman Eleonora, Hensel Jürgen [red.], Eine Fuhrung durch das Judische Historische Institut Warschau, Warszawa 2003
 • Tych Feliks, Bund - 100 lat historii: 1897-1997 , Warszawa 2000
 • Tych Feliks, Długi cień zagłady: szkice historyczne, Warszawa 1999
 • Tych Feliks, Hensel Jürgen [red.], Bund. 100 lat historii 1897-1997, Warszawa 2000
 • Tyloch Witold (red.); , Z dziejów Żydów w Polsce, Warszawa 1983
 • Tyloch Witold Józef, Dzieje ksiąg Starego Testamentu, Warszawa 1985
 • Tyloch Witold., Judaizm, Warszawa 1987
 • Tyloch Witold., Opowieści mędrców Talmudu, Gdynia 1993
 • Tyloch Witold;, Gramatyka języka hebrajskiego , Warszawa 1980, 1985
 • Udalska Eleonora (red.) , Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, Katowice 2004.
 • Uliasz Aleksander, Poglądy Feliksa Perla na kwestię żydowską = Opinions de Feliks Perl sur la question juive, Lublin 2002
 • Uliasz Stanisław (red.); aut.: Krzysztof Dmitruk et al.., O dialogu kultur wspólnot kresowych, Rzeszów 1998
 • Ulrych Lucy, Naprawdę widzę, Bydgoszcz 1999
 • Umińska, Bożena, Postać z cieniem: portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do1939 roku., Warszawa 2001
 • Unger Leopold. , Intruz, Warszawa 2001.
 • Uniwersytet Jagielloński. Katedra Judaistki;, Scripta Judaica Cracoviensia: [studia z historii kultury i religii Żydów = studies in Jewish history, culture and religion, Kraków, 2002-
 • Unterman Alan, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 2000
 • Unterman Alan, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994, 1998, 2000, 2003.
 • Unterman Alan, Żydzi: wiara i życie, Łódź 1989;
 • Urbach Eliezer, Wyrwany z piekieł: niewiarygodna odyseja Eliezera Urbacha., Kraków 1997
 • Urban Kazimierz, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (wybór materiałów), Kraków 2006
 • Urban Marek, Polska... Polska..., Warszawa 1998
 • Urban Marek, Polska… Polska…, Warszawa 1998
 • Urban-Godziek Grażyna. Bartczak Andrzej (oprac., hasła hebrajskie), Bibliografia judaików polskich stulecia XV-XVIII: hasło Żydzi: materiały do tomu XXXV Bibliografii polskiej Estreicherów, Kraków 2004
 • Urbankiewicz Jerzy, Parchy, szwaby, goje, Łódź 1995
 • Urbański Krzysztof, Almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w latach 1918-1939, Kielce 2007
 • Urbański Krzysztof, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 2006
 • Urbański Krzysztof, Słownik historii kieleckich Żydów , Kielce 1995
 • Urbański Krzysztof, Społeczność żydowska w Kielcach, Kielce, 1989
 • Urbański Krzysztof, W przededniu zagłady… = The day before the Extermination... Kielce 2007
 • Urbański Krzysztof, Zagłada ludności żydowskiej Kielc: 1939-1945 , Kielce 1994
 • Urbański Krzysztof, Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004.
 • Urbański Krzysztof, Żydzi w Kielcach, Kielce 2007
 • Urbański Krzysztof., Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003
 • Urbański Krzysztof., Leksykon dziejów ludności żydowskiej Kielc 1789-1999, Kraków 2000.
 • Urbański Krzysztof., Powstanie, rozwój i zagłada gminy żydowskiej w Modrzejowie, Kielce 1998
 • Uris Leon Marcus, Miła 18, Warszawa 1998
 • Urke-Nachalnik (pseud.), Życiorys własny przestępcy, Łódź 1989
 • Urke-Nachalnik (pseud.), Żywe grobowce, Łódź 1990
 • Urynowicz Marcin, Żydzi w samorządzie miasta Kozienice w okresie międzywojennym 1919-1939, Warszawa 2003.
 • VanderKam James C., Manuskrypty znad Morza Martwego, Warszawa 1996, 2001
 • VanderKam James C., Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, Warszawa 2006
 • VanderKam James, Manuskrypty znad Morza Martwego, Warszawa 2001
 • VanderKam James, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, Warszawa 2006
 • Vaux Roland de, Instytucje Starego Testamentu T. 1-2. , Pallottinum 2004
 • Vincenez Stanisław, Z perspektywy podróży, Kraków 1980
 • Vincent Isabel, Ciała i dusze, Wrocław 2006
 • Vincenz Stanisław, Tematy żydowskie, Gdańsk 1993
 • Vishniac Roman, Polish Jews: a pictoral record, Nowy Jork, 1975
 • Vogel Debora, Akacje kwitną : montaże, Kraków 2006
 • Vogel Debora, Akacje kwitną, Kraków 2006
 • Vogler Henryk, Autoportret z pamięci. Cz. 2, Wiek męski, Kraków 1978, 1979
 • Vogler Henryk, Autoportret z pamięci. Cz. 3. Dojrzałość, Kraków 1981
 • Vogler Henryk, Autoportret z pamięci., Kraków 1986.
 • Vogler Henryk, Wstęp do fizjologii strachu, Kraków 1990
 • Vogler Henryk, Wyznanie mojżeszowe: wspomnienia z utraconego czasu, Warszawa 1994
 • Volavkova Hana, Schicksal des Jüdischen Museums in Prag, Praga 1965
 • Volkov Shulamit, Pomysł na nowoczesnosć. Żydzi niemieccy w XIX i na początku XX wieku, Warszawa 2006
 • Volkov Shulamit, Pomysł na nowoczesność: Żydzi niemieccy w XIX i na początku XX wieku, Warszawa 2006.
 • Vries Simon Philip de , Obrzędy i symbole Żydów , Kraków 1999
 • Vries Simon Philip de, Obrzędy i symbole Żydów, Kraków 1999
 • Wainapel Dawid , Byłem więźniem obozu koncentracyjnego w Bliżynie, Bliżyn 1991.
 • Wajs Karolina, Fakty i wydarzenia z życia lubelskich Żydów, Lublin 1997
 • Wajs Karolina, Nagrobki lekarzy żydowskich pochowanych na cmentarzu przy ulicy Okopowej 49/51 w Warszawie, Warszawa 1991
 • Wajsblum Marek„Zawsze byłem Żydem dla Polaków i Polakiem dla Żydów”: listy Marka Wajsbluma do Stanisława Kota z lat 1927-1961, Kraków 1996
 • Wajsbort Inka, Był sobie świat, Warszawa 1996
 • Waks Luka/ Zaretsky Dan [red.], ha Yehudim szeli = My Jews, Lod 1993
 • Wal Anna, Twórczość w cieniu menory: o prozie Adolfa Rudnickiego, Rzeszów 2002
 • Walecki Henryk; , Wybór pism. T. 1, 1905-1918, Warszawa 1967
 • Walichnowski Tadeusz, Izrael a NRF, Warszawa 1967
 • Walichnowski Tadeusz, Izrael- NRF a Polska, Warszawa 1968
 • Walichnowski Tadeusz, Mechanizm propagandy syjonistycznej, Katowice 1968
 • Walichnowski Tadeusz, Organizacje i działacze syjonistyczni, Katowice 1968
 • Walichnowski Tadeusz, Syjonizm a NRF, Katowice 1968
 • Walicki Jacek, Ruch syjonistyczny w Polsce Polsce latach 1926-1939, Łódź 2005
 • Walicki Jacek, Synagogi i domy modlitwy w Łodzi, Łódź 2000.
 • Waller John H., Doktor diabła , Warszawa
 • Walton John H., Matthews Victor H., Chavalas Mark W., Komentarz historyczno – kulturowy do Biblii hebrajskiej, Warszawa 2005
 • Wańkowicz, Melchior, De profundis, Warszawa 1991.
 • Warmiński Jan., Wybrane zagadnienia z powstania listopadowego 1830-1831 roku: województwo podlaskie; Losy jeńców rosyjskich, Lublin 1998
 • Warzecha Julian (red.), Słowo pojednania: Księga Pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza Michała Czajkowskiego , Warszawa 2004
 • Warzecha Julian, Dawny Izrael: od Abrahama do Salomona. T.1, Warszawa 1995
 • Warzecha Julian, Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005
 • Warzecha Julian, Znaczenie i pochodzenie biblijnej formuły „posłać słowo”, Warszawa 1990.
 • Wasylkowski Janusz (wybór), Obyś żył w ciekawych czasach: anegdoty, dowcipy, parodie, monologi i dialogi żydowskie ze Lwowa i kresów południowo-wschodnich, Warszawa 1991
 • Waszak Paweł, Między Kopernikiem a Zygmuntem, czyli tło warszawskie w Lalce Bolesława Prusa, Warszawa 2006
 • Waszkiewicz Ewa, Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945-1968, Wrocław 1999.
 • Waszkiewicz, Zofia, Żydzi Dobrzynia i Golubia: opowieść o świecie nie istniejącym., Golub-Dobrzyń
 • Wawer Pola, Poza gettem i obozem, Warszawa 1993
 • Wawszczak Zbigniew., Wspólnie przywołujemy cienie ofiar: pamięci Żydów brzozowskich, Brzozów 1992, 1994.
 • Waydenfeld Stefan , Droga lodowa , Lublin 2002.
 • Wdzięczak Jacek , Dzieciaki getta = The kids of ghetto, Łódź 2003
 • Weber Max , Etyka gospodarcza religii światowych. T. 3, Starożytny judaizm , Kraków 2000
 • Wehr Gerhard, Kabała, Białystok 2005
 • Weigl Barbara, Inni to także my: mniejszości narodowe w Polsce Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi: program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej, Gdańsk 1998
 • Weil Jiři, Życie z gwiazdą, Warszawa 1965
 • Wein Viola, Rachmunes, Warszawa
 • Weinberg Józef, Tam gdzie śmierć była ulgą, Katowice 1946
 • Weiner Miriam, Jewish roots in Poland: Pages from the Past and Archival Inventories, New York 1997
 • Weiner Miriam, Jewish roots in Ukraine and Moldova: pages from the past and archival inventories , New York 1999
 • Weintraub, Marian. , Lehaim: (fragment autobiografii), Łódź 2003
 • Weisberg Ruth - Unfurled (katalog wystawy), Los Angeles 2007
 • Weiss Szewach, , Z jednej strony, z drugiej strony, Warszawa 2005
 • Weiss Szewach, Czas ambasadora, Kraków 2003
 • Weiss Szewach, Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwendowska, Sejny 2002
 • Weiss Szewach; współpr. Ewa Szmal., Między nami, Wrocław 2005
 • Weissler Chava, Voices of the Matriarchs: Listening to the Prayers of Early Modern Jewish Women, Boston 1999
 • Weksler-Waszkinel Romuald Jakub. , Zgłębiając tajemnicę Kościoła..., Kraków 2003.
 • Weksler-Waszkinel Romuald Jakub., Błogosławiony Bóg Izraela, Lublin 2000
 • Weliczker Leon, Brygada śmierci (Sonderkommando 1005): pamiętnik, Łódź 1946
 • Wengeroff Pauline, Rememberings. The world of a Russian-Jewish woman in the 19th century, Bethesda 2000
 • Weremiejewicz, Michał, Historia Izraela, Warszawa 1995
 • Wermuth Ruta., Spotkałam Ludzi: historia o tragicznym początku i niezwykłym zakończeniu, Poznań 2002
 • Wertenstein Wanda, Michalewski, Jan. , Wspomnienia i zapiski z lat 1939-1953: Jeden rok wojny; To tak naprawdę było, Podkowa Leśna 1999
 • Węgiełek Ewa [red.], Sankt Petersburg i Warszawa na przełomie XIX i XX wieku, katalog wystawy w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Warszawa 1999
 • Węglarz Barbara Alina, Żydzi w szczawnickim kurorcie, Szczawnica 2005.
 • Węglarz, Barbara Alina , Żydzi w szczawnickim kurorcie, Szczawnica 2005.
 • Węgrzynek, Hanna. , „Czarna legenda” Żydów: procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce., Warszawa 1995
 • Wiech Stanisław [red.], Chęciny. Studia z dziejów miasta XVI-XX wiek, Kielce 1997
 • Wiechecki Stefan (Wiech); , Mąż za tysiąc złotych czyli opowiadania żydowskie., Kraków 2000.
 • Wiechecki Stefan (Wiech); , Trup przy telefonie czyli opowiadania żydowskie., Kraków 2001
 • Wiechecki Stefan (Wiech);, Koszerny kozak czyli Opowiadania żydowskie, Warszawa 1990
 • Wiechecki Stefan (Wiech);, Skarby w spodniach czyli przypadki żydowskie., Kraków 2001
 • Wiechecki, Stefan (Wiech); , Głowa spod łóżka czyli opowiuadania żydowskie, Kraków 2000.
 • Wielgus Stanisław , Z obszarów średniowiecznej myśli islamskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej, Płock 2002
 • Wierciński Andrzej; z aneksem Roberta Sadowskiego Astrologia narodzin Jezusa Chrystusa. , Przez wodę i ogień: Biblia i kabała, Kraków 1996
 • Wiernik Jankiel; przedm. Władysław Bartoszewski., Rok w Treblince = A year in Treblinka, Warszawa 2003
 • Wierzbicki Marek, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim: stosunki polsko – żydowskie na ziemiach północno –wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939-1941), Warszawa 2001
 • Wierzbieniec Wacław, Judaika polskie z XIX wieku: materiały do bibliografii. Cz. 1, Druki w językach nie-żydowskich . , Kraków 1999
 • Wierzbieniec Wacław, Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1939, Rzeszów 1996
 • Wierzbieniec Wacław, Z dziejów społeczności żydowskiej Dynowa, Rzeszów, Dynów 2003
 • Wierzbieniec Wacław, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym: zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003
 • Wiesel Elie, Noc, Kraków 2007
 • Wiesel Elie, Pieśń umarłych: opowiadania, Wrocław 1991
 • Wiesenthal Simon, Słonecznik: opowieść i komentarze , Warszawa 2000
 • Wiesenthal Simon, Ucieczka przed losem, Gdynia 1992
 • Wiesenthal Simon., Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich, Kraków 1995.
 • Wiesenthal Simon., Prawo, nie zemsta: wspomnienia, Warszawa 1992
 • Wiesiołowski J. [red. nacz], Poznańscy Żydzi, Kronika Miasta Poznania, Poznań 2006
 • Więcławska Katarzyna, Zmartwychwstałe miasteczko...: literackie oblicza sztetł, Lublin 2005
 • Więcławska Katarzyna, Zmartwychwstałe miasteczko…: .literackie oblicza sztetł, Lublin 2005
 • Wight Fred H. , Obyczaje krajów biblijnych , Warszawa 1998, 2001
 • Wigoder Geoffrey, Słownik biograficzny Żydów, Warszawa 1998
 • Wijaczka Jacek (red.), Z przeszłości Żydów polskich: polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo., Kraków 2005
 • Wijaczka Jacek (red.), Żydzi szydłowieccy: materiały sesji popularnonaukowej 22 lutego 1997 roku, Szydłowiec 1997.
 • Wiklik Cezary, Okruchy z historii Żydów na Śląsku, Jelenia Góra 2014
 • Wiklik Cezary, Bits of the History of Jews in Silesia, Jelenia Góra 2014
 • Wiklik Cezary, Die Bruchstücke aus der Geschichte der Juden in Schlesien, Jelenia Góra 2014
 • Wilczyska Stefania, Słowo do dzieci i wychowawców, Warszawa 2004
 • Willems Susanne, Der entsiedelte Jude. Albert Speers Wohnungsmarktpolitik fur den Berliner Hauptstadtbau, Berlin 2000
 • Willenberg Samuel/ Weiss Szewach [wstęp], Treblinka death camp. Sculptures of the prisoners of death camp, Treblinka 2004
 • Willenberg Samuel;, Bunt w Treblince, Warszawa 1991; Warszawa 2004
 • Willenberg Samuel;, Treblinka: rzeźby więźnia Samuela Willenberga: [23 kwietnia-4 maja 2003], Warszawa 2003
 • Willner Jakub, Moja droga do Mauthausen, Lublin 1965
 • Wilmański Jerzy (oprac.), Ale czy Kuba...!?: antologia humoru żydowskiego w stylu retro., Łódź 2002.
 • Winecka Krystyna (Irena Wilder)., Od Stanisławowa do Australii, Cieszyn 1999
 • Winnicka Halina, Zapomniany wynalazca, Warszawa 1962
 • Wirkowski Eugeniusz., Kuchnia Żydów polskich, Warszawa 1988.
 • Wisse Ruth R., The modern jewish canon. A journey through language and culture, Chicago 2000
 • Wiszniewicz Joanna, A jednak czasem miewam sny: historia pewnej samotności Joannie Wiszniewicz opowiedziana., Warszawa 1996
 • Wiszniewicz Joanna, Z Polski do Izraela. Rozmowy z pokoleniem '68, Warszawa 1992
 • Wiszniewicz Joanna, Z Polski do Izraela: rozmowy z pokoleniem '68, Warszawa 1992
 • Wiśniewski Tomasz, Bóżnice Białostocczyzny: heartland of the Jewish life: synagogues and Jewish communities in Białystok region: [Żydzi w Europie Wschodniej do roku 1939], Białystok 1992.
 • Witaszek Gabriel. , Amos: prorok sprawiedliwości społecznej, Lublin 1996
 • Witaszek Gabriel., Życie społeczne w Biblii,
 • Witkowski Rafał. (oprac.) , Żydowscy mieszkańcy Krotoszyna w XIX i XX w. = Jewish inhabitants of Krotoszyn (Krotoschin) in the 19th and 20th century, Poznań 2004
 • Witkowski Sławomir, Żydzi na ziemiach polskich w średniowieczu : z uwzględnieniem Śląska i Pomorza Gdańskiego, Olkusz 2007
 • Witkowski Stanisław., Żydzi, przestańcie kłamać!: o przestępstwach żydowskich w II Rzeczypospolitej i obecnych planach wobec Polski, czyli Kto ma płacić za holocaust, Warszawa 1994
 • Władyka Wiesław, Inni wśród swoich: [Białorusini, Cyganie, Czesi, Grecy, Karaimi, Litwini, Łemkowie, Macedończycy, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Węgrzy, Żydzi] , Warszawa 1994
 • Włodarczyk Edward, Z dziejów Żydów skierniewickich, Warszawa 1993
 • Włodarczyk Tamara, Dzieje społeczności żydowskiej w Kłodzku w XIX-XX w.,Warszawa 2006,
 • Włodarczyk Tamara, Przewodnik po świecie kłodzkich Żydów = Wegweiser durch die Welt der Glatzer Juden , Krzyżowa 2007
 • Wodecki Bernard (red.), Religia i kultura żydowska: materiały z Sesji Judaistycznej: II Pieniężnieńskie Spotkania z Religiami [Pieniężno 16-17 kwietnia 1986 r.], Pieniężno 1986
 • Wodziński Marcin, Groby cadyków w Polsce: o chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach ., Wrocław 1998.
 • Wodziński Marcin, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku, Wrocław 1996.
 • Wodziński Marcin, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu: dzieje pewnej idei, Warszawa 2003.
 • Wodziński Marcin, Spyra Janusz (red.), Jews in Silesia, Kraków 2001
 • Wojak Sławomir (red.), Kazimierz (praca zbiorowa), Warszawa 1987
 • Wojalski Mirosław Zbigniew;, Cmentarz żydowski w Łodzi, Łódź 1999
 • Wojalski Zbigniew Mirosław, Orbity sputników Ary Sternfeld obliczał w Łodzi w latach 1932-33, Łódź 2000
 • Wojciechowski Mieczysław (red.), Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku : zbiór studiów, Toruń 1993
 • Wojciechowski Mieczysław , Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku :zbiór studiów, Toruń 1998
 • Wojciechowski Mieczysław, Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym dwudziestoleciu (1914-1939) : zbiór studiów, Toruń 2000
 • Wojciechowski Mieczysław., Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym: (1920-1939): zbiór studiów., Toruń 1991
 • Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym, Warszawa 1971, 1975;
 • Wojdowski Bogdan, Tamta strona, Wrocław 1997
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu. , Notatki o kulturze żydowskiej w Radomiu, Radom 1992
 • Wojniłowicz Jerzy, Ludność żydowska w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1939-1943, Łódź 1997
 • Wojtaszczyk Konstanty Adam, Współczesny Izrael, Warszawa 2001
 • Wolf Rebeka, Kuchnia żydowska wg Rebeki Wolff, Warszawa 2005.
 • Wolff-Powęska Anna , A bliźniego swego...: kościoły w Niemczech wobec „problemu żydowskiego”, Poznań 2003
 • Wolkowicz Szlomo , Wrota piekieł , Warszawa 1995
 • Wołczyk Artemiusz;, Pozostał po nich tylko kirkut...: rozsz. wersja rozdz. „Żydzi” z pracy „Bodzentyn jako miasto i osada”, Kielce 1987
 • Wołkonowski Jarosław, Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919 - 1939, Białystok 2004
 • Wołkonowski Jarosław. , Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939, Białystok 2004
 • Wołos Mariusz, Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920-1939, Toruń 1995.
 • Wołynowic Tadeusz. , Bitwa o władzę nad światem, Bydgoszcz 1999
 • Wood E. Thomas;, Karski: opowieść o emisariuszu, Kraków, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka 1996
 • Woronczak Jan Paweł , Specyfika kulturowa cmentarzy żydowskich, Katowice 1993
 • Woronczak Jerzy (red. nauk. wersji pol.) , Żydzi i judaizm, Wrocław 1994
 • Woszczyński B., Urbaniak V., Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, Warszawa 2001
 • Woszczyński Bolesław (red. nauk), Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, Warszawa 2001.
 • Wouk, Herman , To jest mój Bóg: judaizm: wiara, prawo, etyka, Warszawa 2002
 • Woźniak Rafał, Przemyśl w latach II wojny światowej w relacji kronikarza klasztoru Franciszkanów-Reformatorów, Przemyśl 1998
 • Woźniak, Mieczysław Arkadiusz (red.). , Pod rosyjskim zaborem i hitlerowską okupacją, Kalisz 1997
 • Wójcicka Zofia (red.), Kłamstwo w literaturze, Kielce 1996.
 • Wójcik Ryszard, Powrót Dawida, Warszawa 1989
 • Wójtowicz Norbert, „Żydomasoneria” w propagandzie publicystyki II Rzeczypospolitej, Wrocław 2003.
 • Wroczyńska Ewa, Lechowski Andrzej, Wielka Synagoga=The Grand synagogue [w Tykocinie], Białystok 2004. Seria "Między niebem a ziemią"
 • Wroczyńska Ewa. , Między niebem a ziemią: Wielka Synagoga=The Grand Synagogue, Białystok 2004
 • Wroński Stanisław (oprac.), Polacy Żydzi 1939 - 1945, Warszawa 1971
 • Wróbel Agnieszka, . , Żydzi w Gdyni w latach 1926-1939, Toruń 2005.
 • Wróbel Józef, Tematy żydowskie w literaturze polskiej 1939-1987 , Kraków 1991.
 • Wróbel Mirosław Stanisław; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych, Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana: nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin 2005
 • Wróbel Mirosław, Synagoga a rodzący się Kościół: studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9, 22; 12, 42; 16, 2) , Kielce 2002
 • Wróbel Piotr, Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w latach 1880-1918, Warszawa 1991.
 • Wróbel Włodzimierz K.; , Co sławni ludzie mówili o Żydach, Poznań 1999, 2002.
 • Wróblewski Andrzej (red.), Ida Kamińska: 50 lat pracy artystycznej, Warszawa 1967?
 • Wróblewski Andrzej , Być Żydem ...: rozmowa z Dagiem Halvorsenem o Żydach i antysemityzmie Polaków, Warszawa 1992
 • Wrzesińska Katarzyna, Obraz mniejszości narodowych: w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918-1939, Poznań 2002
 • Wygoda Jerzy. , Nekropolie Polski Południowo-Wschodniej: „Bet Ha-Kwarot” kirkuty - macewy jak ludzie: wystawa fotografii, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, czerwiec 2002 = Necropolies of South-Eastern Poland: „Bet Ha-Kwarot” kirkuty - macewy as people.
 • Wygodzki Stanisław, Der kleine Satan, Lipsk 1965
 • Wygodzki Stanisław, Koncert życzeń, Warszawa 1961
 • Wygodzki Stanisław, Nad Engelsem, Warszawa 1950
 • Wygodzki Stanisław, Nauczyciel tańca, Warszawa 1963
 • Wygodzki Stanisław, O świcie, Warszawa 1959
 • Wygodzki Stanisław, Pamiętnik miłości, Londyn 1983.
 • Wygodzki Stanisław, Pieskim został pisarzem, Londyn 1973
 • Wygodzki Stanisław, Podróż zimowa. Wiersze, Londyn 1975
 • Wygodzki Stanisław, Powrót do domu, Warszawa 1954
 • Wygodzki Stanisław, Pożegnanie, Warszawa 1990
 • Wygodzki Stanisław, Przy szosie. Opowiadania, Warszawa 1957
 • Wygodzki Stanisław, Pusty plac, Warszawa 1955
 • Wygodzki Stanisław, Ruch podziemny w gettach i obozach. Materiały i dokumenty, Warszawa, Łódź, Kraków 1946
 • Wygodzki Stanisław, Upalny dzień, Warszawa 1960
 • Wygodzki Stanisław, W deszczu, Warszawa 1962
 • Wygodzki Stanisław, W kotlinie, Warszawa 1949
 • Wygodzki Stanisław, Widzenie, Warszawa 1955
 • Wygodzki Stanisław, Wiersze, Warszawa 1950
 • Wygodzki Stanisław, Wzgórza, Warszawa 1952
 • Wyman David S, Pozostawieni swemu losowi: Ameryka wobec holocaustu 1941-1945, Warszawa 1994
 • Wyrobisz Andrzej. , Ludność żydowska w Tarłowie: (od połowy XVI do końca XVIII w.), Warszawa 1974.
 • Wyrozumska Bożena (oprac.), Żydzi w średniowiecznym Krakowie = The Jews in mediaeval Cracow: wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich = selected records from Cracow municipal books, Kraków 1995.
 • Wyrozumski Jerzy, Wielka historia Polski, tom II, Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek do 1370), Kraków 1999
 • Wysocki Stanisław., Żydzi w dziejach Polski, Warszawa 1995
 • Wysocki Stanisław., Żydzi w dzisiejszym świecie, Warszawa 2001
 • Wysoki Stanisław , Żydzi w Trzeciej Rzeczpospolitej , Warszawa 1997
 • Yohay, Jan. , Wspomnienia z lat 1939-1944, Lublin. 2002
 • Z rodu żydowskiego: zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej, Warszawa 1991., Mieszczanek, Anna (red. prowadzący) , Krajobraz po szoku., Warszawa 1989.
 • Zachara Maciek., Jak zarobić dolary: Nowy Jork, Żydzi, złoto i ja, Kraków 1992
 • Zachariasz Kimon;, Józef Lewartowski, działacz KPP i PPR: organizator Ruchu Oporu w getcie warszawskim, Warszawa 1954
 • Zaderecki Tadeusz , Tajemnice alfabetu hebrajskiego, Warszawa 1994
 • Zadrecki Tadeusz;, Legenda krwi: analiza krytyczno-historyczna tzw. „mordu rytualnego”, Warszawa 1947
 • Zagończyk Konrad, Między nami sąsiadami: wspomnienia, Warszawa 2005
 • Zajdorf Adolf, Nie święci…, Poznań 1991
 • Zalewska Gabriela., Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym, Warszawa 1996
 • Zamir Israel, Mój ojciec Bashevis Singer, Warszawa 1995
 • Zamojski R. H., Polacy i Żydzi : osiem wieków wspólnej historii, Warszawa 2008
 • Zandman Feliks, Nigdy nie gaśnie nadzieja. Ze wstępem Szewacha Weissa, Warszawa 2005
 • Zandman Feliks, Nigdy nie gaśnie nadzieja: z popiołów Holocaustu do naukowych odkryć i sukcesu na amerykańskiej giełdzie, Warszawa 2005
 • Zaremska Hanna, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech, t. 16, Poznań 2005
 • Zaremska Hanna, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech., Poznań 2005
 • Zarębski Maciej Andrzej , Życie i zagłada Żydów staszowskich: w 50 rocznicę zagłady Gminy Żydowskiej w Staszewie 1942-8.XI-1992, Staszów 1992
 • Zaruba Jerzy [rys.], Szapiro Paweł [przedmowa], Żydowskie twarze. Żółtko i Eierweiss, Warszawa 2007
 • Zarzycka-Bérard Ewa, Burzliwe życie Ilii Erenburga: rosyjski los, żydowskie szczęście, Warszawa 2002
 • Zawadzka Halina, Ucieczka z getta, Warszawa 2005
 • Zawadzka Halina., Ucieczka z getta, Warszawa 2001
 • Zawidzka Iwona (scenariusz wystawy i tekst komentarza), Żydzi bocheńscy, Bochnia 1999.
 • Zawidzka Iwona , Miejsce święta dla wszystkich żyjących czyli Rzecz o cmentarzu żydowskim w Bochni, Bochnia 1992
 • Zawidzka Iwona, Cmentarz żydowski w Wiśniczu, Bochnia 1987.
 • Ząbecki Franiciszek, Wspomnia dawne i nowe, Warszawa 1977
 • Zbikowski Andrzej;, Dzieje Żydów w Polsce: ideologia antysemicka 1848-1914: wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1994
 • Zborowski Mark, Herzog Elizabeth, Life is with people. The culture of the shtetl, Nowy Jork 1995
 • Zbroja Barbara, Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868 - 1939, Kraków 2005
 • Zbroja Barbara, Miasto umarłych: architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868-1939, Kraków 2005
 • Zettinger Piotr, Nietutejszy, Kraków 2004
 • Zętar Joanna, Żurek Elżbieta, Żurek Sławomir Jacek [red.], Żydzi w Lublinie - Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność, Lublin 2006
 • Zgryzek Barbara, Pracka Joanna, Judaika w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Bibliografia, Katowice 2000
 • Zgryzek Barbara, Pracka Joanna, Judaika w zbiorach Biblioteki Śląskiej: bibliografia, Katowice 1994
 • Zgrzebnicki Jacek, Żydowski Kazimierz =: Cracow's - Kazimierz Jewish town: vademecum, Kraków 1994
 • Ziaja, Krystian (red.), Izrael i Biblia hebrajska w Nowym Testamencie: materiały z sympozjum biblijnego zorganizowanego przez Katedry Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 19.03.2003 r., Opole 2003
 • Ziątkowski Leszek, Dzieje Żydów we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Zielińska Marta (red.);, Tajemnice Mickiewicza, Warszawa 1998
 • Zielińska Marta; , Warszawa - dziwne miasto, Warszawa 1995
 • Zieliński Konrad, Adamczyk-Grabowska M. [red.] Ortodoksja, emancypacja, asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemach polskich w okresie rozbiorów, Lublin 2003.
 • Zieliński Konrad, Jeszywas Chachmej Lublin: Uczelnia Mędrców Lublina, Lublin 2003.
 • Zieliński Konrad, Ortodoksja, emancypacja, asymilacja: studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów , Lublin 2003.
 • Zieliński Konrad, Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin2005
 • Zieliński Konrad, Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2005
 • Zieliński Konrad, W cieniu synagogi: obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej, Lublin 1998.
 • Zieliński Konrad, Zielińska Nina, Jeszywas Chachmej Lublin, Lublin 2003
 • Zieliński Konrad, Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin 1999.
 • Zieliński Tadeusz, Hellenizm a judaizm, Toruń 2002
 • Zieliński Zygmunt, Polska dwudziestego wieku: kościół, naród, mniejszości., Lublin 1998.
 • Ziemian Józef , Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży, Łódź 1986
 • Ziemicki L, Światopogląd na eksport, Wrocław 2001
 • Ziemny Aleksander (wybór);, Poeci Złotej Ery (zbiór wierszy poetów sefardyjskich), Warszawa 1996
 • Ziemny Aleksander (wybór, przekład, przedmowa) , Poezje nowohebrajskie, Warszawa 1986,
 • Ziemny Aleksander, Resztki mniejszości czyli Żydzi polscy dzisiaj, Łódź 1997, 2000.
 • Ziemny Aleksander., W ostrych przeciągach: szkice na zmianę pogody, Warszawa 2000
 • Ziębińska-Witek Anna, Holocaust: problemy przedstawiania, Lublin 2005
 • Zimand Roman, „W nocy od 12 do 5 rano nie spałem”: dziennik Adama Czerniakowa - próba lektury, Warszawa 1982
 • Zimand Roman; , Materiał dowodowy: szkice drugie, Warszawa 1992
 • Zimler Richard , Ostatni kabalista Lizbony , Poznań 2003
 • Zimmerer Katarzyna , Zamordowany świat: losy Żydów w Krakowie 1939-1945, Kraków 2004
 • Zimmerling Dieter, Od końca do końca: rzecz o radościach eschatologicznych, Warszawa 2000
 • Zimmermann Henryk Zvi, Przeżyłem, pamiętam, świadczę, Kraków 1997
 • Zineman Jakub, Historia syjonizmu: (od czasów najdawniejszych do chwili obecnej), Warszawa 1946
 • Ziółkowska Anna, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941-1943), Poznań 2005
 • Zolli Eugenio, Przed świtem: naczelny rabin Rzymu:„dlaczego zostałem katolikiem”, Warszawa
 • Zonik Zygmunt., Kat z Lyonu, Warszawa 1985.
 • Zonszajn Jakub, Wiersze, Warszawa 1963
 • Zukierman Yitzchak (Cukierman, Icchak) , Nadmiar pamięci: (siedem owych lat): wspomnienia 1939-1946, Warszawa 2000
 • Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgowy w Gdańsku, Szpęgawsk: z martyrologii mieszkańców Kociewia , Gdynia 1959
 • Zwoliński Andrzej, Starsi bracia, Kraków 1994
 • Zych Tadeusz, Elimelech z Leżajska =: Elimelech of Leżajsk , Tarnobrzeg 2003
 • Zylberklang Chaim, Z Żółkiewki do Erec Israel, Lublin 2005
 • Zylberklang Chaim;, Z Żółkiewki do Izraela: przez Kotłas, Bezułuk, Ural, Polskę, Niemcy i Francję, Lublin 2003, 2005
 • Zylbersztajn Stella, A gdyby to było Wasze dziecko?...: wspomnienia antysemitki w getcie, komunistki w klasztorze i uniwersalistki wśród Ludu Wybranego, Umiłowanego, Łodź 1994
 • Zyskind Sara, Skradzione lata , Warszawa 1991.
 • Zyskind Sara, Światło w dolinie łez, Łódź 1994
 • Zysnarski Jerzy, Czarownice z Kobylej Góry: transgraniczna historia Gorzowa i inne szkice z przeszłości miasta, Gorzów 2000
 • Żarski-Zajdler Władysław, Martyrologia ludności żydowskiej i pomoc społeczeństwa polskiego, Warszawa 1968
 • Żbikowski Andrzej (red.), Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945: studia i materiał., Warszawa 2006
 • Żbikowski Andrzej , Żydowski Instytut Historyczny: 50 lat działalności: materiały z konferencji jubileuszowej, Warszawa 1996
 • Żbikowski Andrzej [oprac.], Archiwum Ringelbluma, t. 3. Relacje z Kresów, Warszawa 2000
 • Żbikowski Andrzej, Ideologia antysemicka, 1848-1914: wybór tekstów, Warszawa 1994
 • Żbikowski Andrzej, Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939 - 1945. Studia i materiały, Warszawa 2006
 • Żbikowski Andrzej, Relacje z Kresów, Warszawa 2000
 • Żbikowski Andrzej, U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej wrzesień 1939-lipiec 1941, Warszawa 2006
 • Żbikowski Andrzej, U genezy Jedwabnego: Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 - lipiec 1941 , Warszawa 2006.
 • Żbikowski Andrzej, Żydzi krakowscy i ich gmina 1869 – 1919, Warszawa 1994
 • Żbikowski Andrzej, Żydzi, antysemityzm, Holocaust, Wrocław 2001.
 • Żbikowski Andrzej, Żydzi, Wrocław 1997, 2005.
 • Żbikowski Andrzej, Żydzi, Wrocław 1998, seria: A to Polska właśnie…
 • Żbikowski Andrzej, Żydzi. Historia, kultura i obyczaje polskich Żydów, Wrocław 1997
 • Żebrowski Leszek, Paszkwil Wyborczej: (Michnik i Cichy o powstaniu warszawskim) , Warszawa 1995
 • Żebrowski Rafał, Dzieje Żydów w Polsce: Kalendarium, Warszawa 1993
 • Żebrowski Rafał, Dzieje Żydów w Polsce: wybór tekstów źródłowych 1918-1939, Warszawa 1993
 • Żebrowski Rafał, Lewczuk, Elżbieta (red.), Studia z dziejów Żydów w Polsce: materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych. T. 2., Warszawa 1995.
 • Żebrowski Rafał, Mojżesz Schorr i jego listy do Ludwika Gumlowicza, Warszawa 1994
 • Żebrowski Rafał, Mojżesz Schorr i jego listy do Ludwika Gumplowicza, Warszawa 1994
 • Żebrowski Rafał, Po-lin. Kultura Żydów polskich w XX wieku, Warszawa 1993.
 • Żelechower-Aleksiun Mira, Kalendarz Pamięci wg Bruno Schulza, katalog wystawy w Częstochowie 12 października 2007
 • Żeromski Andrzej, Na zachód od Jordanu, Warszawa 1965
 • ŻmudaKrzysztof (wybór) , Anegdoty żydowskie po raz drugi, Warszawa, Rzeszów 2004.
 • ŻmudaKrzysztof (wybór) , Kalejdoskop humoru żydowskiego, Warszawa, Rzeszów 2004.
 • ŻmudaKrzysztof (wybór), Anegdoty żydowskie, Warszawa, Rzeszów 2003.
 • Żor Andrzej, Figle historii, Toruń 2005
 • Żurek Sławomir Jacek, „…lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego., Kraków 1999
 • Żurek Sławomir Jacek, Synowie księżyca: zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Lublin 2004
 • Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Trzydzieści pięć lat działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce Ludowej: (dzieje Instytutu i jego zbiory), Warszawa 1980
 • Żydowski Instytut Historyczny w Polsce; [oprac. tekstu Karol Mórawski, Wiesław Głębocki; oprac. katalogu Ewa Dobrowolska]., Sztuka i kultura za murami: [katalog wystawy], Warszawa 1978
 • Żydowski Instytut Historyczny. , Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa 1994
 • Żydowski Instytut Historyczny; Goethe-Institut inter Nationes Warschau; realizacja projektu Anka Grupińska, Bogna Burska., Żydzi Warszawy 1861-1943 = The Jews of Warsaw 1861-1943, Warszawa 2003
 • Żyndul Jolanta (red.), Rozdział wspólnej historii: studia z dziejów Żydów w Polsce ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę , Warszawa 2001
 • Żyndul Jolanta (red.), Różni razem : młodzi polscy naukowcy o Żydach ,Warszawa 2008,
 • Żyndul Jolanta , Państwo w państwie?: autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku., Warszawa 2000
 • Żyndul Jolanta, Państwo w państwie, Warszawa 2000
 • Żyndul Jolanta, Zajścia antyżydowskie w latach 1935-1937, Warszawa 1994.
 • Żyndul Jolanta, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937, Warszawa 1994
 • Żywulska Krystyna, Przeżyłam Oświęcim, Warszawa 1946;
 • Żywulska Krystyna, Pusta woda, Warszawa 1963
Drukuj