Oppenheim Uszer

Uszer Oppenheim - Dane osobowe
Data urodzenia: około 1856
Data śmierci: 11 marca 1930
Miejsce śmierci: Warszawa
Zawód: przemysłowiec
Powiązane miejscowości: Warszawa

Oppenheim Uszer Mordka (hebr. Aszer Mordechaj) (ok. 1856–1930.03.11, Warszawa) – przemysłowiec, właściciel dwóch cegielni, zlokalizowanych na Woli.

Informacje, o jego aktywności gospodarczej pochodzą jedynie z książek teleadresowych i reklam prasowych. Pierwsza cegielnia zlokalizowana była na Kole w miejscu dzisiejszego Parku Moczydło, a stawy-glinianki są pozostałością po wyrobiskach gliny tej cegielni. Druga znajdowała się pod adresem Górczewska 4 (nazywana wtedy Górczewska droga) na skrzyżowaniu z Młynarską. Cegielnie działały już na początku lat 80. XIX wieku. W 1897 r. każda z nich zatrudniała po ok. 80 robotników (w tym samym czasie na Szczęśliwicach działały cegielnie braci Oppenheimów, nie wiadomo jednak czy byli oni rodziną Uszera).

Cegielnia na Kole była prowadzona ze wspólnikiem J. Kohenem pod firmą Kohen i Oppenheim. Cegły z niej posłużyły prawdopodobnie w 1898 r. do budowy pobliskiej Kolonii Wawelberga na ul. Górczewskiej. Cegielnia na Kole posługiwała się sygnaturą KO od nazwisk wspólników; takie też cegły użyto do budowy Kolonii. Są też informacje, że cegielnie Oppenheima dostarczyły cegły na budowę Twierdzy Warszawa (1883–1890) – możliwe, że na budowę Fortów Bema i Wola.

Cegielnia przy ul. Górczewskiej zakończyła zapewne działalność na początku XX wieku (już pod koniec lat 80. XIX w. rozpoczęto zasypywanie glinianek). Cegielnia na Kole, pod adresem Inowrocławska 5, pracowała do śmierci Oppenheima w 1930 roku. Firmę zlikwidowano w 1935 r., ale cegielnia, już z innym właścicielem, produkowała cegły do rozpoczęcia II wojny światowej.

Uszer Oppenheim oprócz prowadzenia cegielni był właścicielem kamienic. Taryfa z 1883 r. podaje go jako właściciela kamienicy Górczewska droga 4 (cegielnia mogła znajdować się na zapleczu kamienicy). W taryfie z 1897 r. Uszer Oppenheim jest właścicielem kamienicy Sienna 29. W 1918 r. Oppenheim jest wymieniony jako właściciel kamienicy Królewska 31. Pod tym adresem mieściło się biuro handlowe (kantor) cegielni na Kole w latach 20. XX wieku. Oppenheim był dobroczyńcą Domu Pomocy dla Sierot Korczaka przy Krochmalnej.

Pochowany został na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.