Merliński Michał

Michał Merliński - Dane osobowe
Data urodzenia: 14 sierpnia 1903
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zawód: Członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Piłki Nożnej, sekretarz Zarządu w latach 1934−1937
Powiązane miejscowości: Warszawa

Merliński, Michał (14.08.1903, Warszawa – ?) – członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Piłki Nożnej, sekretarz Zarządu w latach 1934−1937.

Rodzice Michała, Salomon i Sara (używała też imienia Zofia) z domu Pejmerin pochodzili z terenów dzisiejszej Białorusi. Ślub wzięli w Warszawie w 1899 roku. Salomon był urzędnikiem, Sara prowadziła gabinety dentystyczne w mieszkaniach na Senatorskiej 10 i Marszałkowskiej 81. Starszy brat Michała, Józef (ur. 05.11.1900) był prawnikiem. Prowadził kancelarię adwokacką razem ze swoją żoną, Fanny (z d. Frydman, ur. 1902). Józef został aresztowany 25 stycznia 1940 w związku z ucieczką Kazimierza Kotta i osadzony na Pawiaku. Zginął rozstrzelany w Palmirach. Według świadectwa złożonego w Yad Vashem, Fanny zginęła w obozie w Poniatowej.

Michał od 1912 r. uczył się w V warszawskim gimnazjum. W latach 1915−1917 uczęszczał do szkoły R. Kowalskiego. Przeniósł się do Gimnazjum Państwowego im. A. Mickiewicza (wcześniej E. Konopczyńskiego) w Warszawie, gdzie zdał maturę 12 czerwca 1920 roku.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej pełnił 3-miesięczną służbę wojskową. W 1926 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, które ukończył z dyplomem inżyniera 27 października 1930 roku. Po uzyskaniu dyplomu pracował w Warszawskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.

W czasie okupacji trafił do getta warszawskiego, gdzie prawdopodobnie sprawował funkcję wyższego urzędnika w Wydziale Poczty Judenratu. Przed wybuchem powstania w getcie, na rozkaz Żydowskiej Organizacji Bojowej przedostał się na stronę aryjską. Schronienia udzielił mu kolega z Warszawskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów Alfred Osmycki. Pośredniczył też w wyrobieniu dla Merlińskiego fałszywych dokumentów na nazwisko Maliński. Z obawy przed dekonspiracją Michał Merliński zmieniał kryjówki, mieszkając u swoich dawnych znajomych ze studiów i pracy, m. in. inżyniera Szparkowskiego i Stefana Kłosińskiego.

Michał Merliński w nieznanych okolicznościach został zatrzymany i osadzony w areszcie policji granatowej na Mokotowie. Niedługo później został przejęty przez policję niemiecką. Jego dalszy los pozostaje nieznany. 

Bibliografia:

 • Archiwum Akt Osobowych Studentów Politechniki Warszawskiej, sygn. 6324 – Akta studenckie Michała Merlińskiego.
 • Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Warszawie, sygn. 127.
 • Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 2.833 – Akta studenckie Józefa Merlińskiego.
 • Adresy Warszawy na rok 1908.
 • Domańska R., Pawiak - więzienie gestapo: kronika 1939-1944, Warszawa.
 • Ernest S., Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943, Warszawa 2020.
 • Książka Informacyjno-Adresowa Cała Warszawa 1930.
 • Księga adresowo-gospodarcza miasta stołecznego Warszawy. Cz. 3 e: Spis właścicieli domów w mieście stołecznym Warszawie 1939/1940.
 • Pamiętnik Alfreda Osmyckiego [online] https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/wasze-opowiesci/pamietnik-alfreda-osmyckiego [dostęp: 13.07.2021].
 • Spis abonentów sieci telefonicznej m. st. Warszawy p.a.s.t. i warszawskiej sieci okręg. p.p.t.t. 1939/1940.
 • The Central Database of Shoah Victims’ Names [online] https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=6868616&ind=1 [dostęp: 13.07.2021]. 
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.