Ettinger Mieczysław

Mieczysław Ettinger - Dane osobowe
Data urodzenia: 15 października 1886
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data śmierci: 31 maja 1947
Miejsce śmierci: Kraków
Powiązane miejscowości: Warszawa

Ettinger Mieczysław (15.10.1886, Warszawa – 31.05.1947, Kraków) – adwokat w Warszawie, członek i wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA), wybitny obrońca w sprawach karnych.

Urodzony 15.10.1886 r. w Warszawie jako syn Henryka, wybitnego adwokata karnisty, członka NRA, prezesa Sekcji Karnej Towarzystwa Prawniczego w Warszawie. Uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum państwowego w Warszawie, skąd usunięto go za udział w strajku szkolnym 1905 roku. Egzamin maturalny zdał jako ekstern. W latach 1906–1911 studiował prawo na uniwersytecie w Petersburgu.

Po ukończeniu studiów wrócił do Warszawy, gdzie został pomocnikiem adwokata przysięgłego Okręgu Izby Sądowej w Warszawie, a w 1917 r. został adwokatem. Nie udało się potwierdzić informacji Juliusza Wisłockiego, jakoby w 1920 r. służył w Wojsku Polskim jako podprokurator Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie asystent Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie.

Ettinger był wybijającą się postacią w środowisku warszawskiej adwokatury. Między innymi pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Prawa Karnego Towarzystwa Prawniczego w Warszawie, był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz wiceprezesem pierwszego zarządu powołanego w dniu 18.01.1932 r. Koła Adwokatów Rzeczypospolitej Polskiej (KARP). W następnym roku został członkiem komisji rewizyjnej ZG KARP. 1 grudnia 1932 r. wybrano go członkiem prezydium i sekretarzem pierwszej NRA, powołanej na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP Prawo o ustroju adwokatury z 1932 roku. Powołany został do NRA w listopadzie 1932 r. decyzją Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (był członkiem NRA do końca jej trzyletniej kadencji). Jako sekretarz NRA, wraz z dwoma innymi członkami jej władz, złożył kondolencje Aleksandrze Piłsudskiej po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uczestniczył jako reprezentant NRA w uroczystościach żałobnych. Był również członkiem Trybunału Stanu RP.

Występował jako obrońca w 1932 r. w słynnym procesie Rity Gorgonowej (zekranizowanym w 1977 r.). Bronił w sprawach politycznych, m.in. działaczy Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady. Był autorem artykułów w „Gazecie Sądowej Warszawskiej” (od 1917), w „Palestrze” oraz we francusko-rumuńskim miesięczniku adwokackim „Tribuna Advocatilior” (zasiadał też w jego redakcji).

Po wybuchu II wojny światowej prowadził nadal praktykę adwokacką, aż do skreślenia go 1 maja 1940 r. z listy adwokatów przez niemieckie władze okupacyjne (podobnie jak innych adwokatów polskich pochodzenia żydowskiego). Był następnie administratorem nieruchomości w warszawskim getcie. Nie jest pewne, czy zajmował stanowisko pierwszego rzecznika dyscyplinarnego Gminy Żydowskiej, urzędującego przy Wydziale Prawnym Judenratu, jak podaje w swoich wspomnieniach Stanisław Gombiński, czy też został nim prof. kryminologii Adam Ettinger (Mieczysław Ettinger bywa z nim mylony). Według niektórych relacji Ettinger był jednym z założycieli Żydowskiego Związku Wojskowego.

Prawdopodobnie latem 1942 r. opuścił getto. Ukrywał się w Warszawie u Haliny Więckowskiej pod nazwiskami Adamski i Sadowski. Korzystał ze wsparcia Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony do Bochni.

Od lutego 1945 r. prowadził kancelarię adwokacką w Krakowie. Bronił w procesach przed WSR w Krakowie. Od 9.01.1946 do śmierci pełnił funkcję wiceprezesa NRA. Należał do Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Ruchu Demokratycznego, zasiadał też w Miejskiej Radzie Narodowej w Krakowie.

Zmarł 31.05.1947 r. w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Był żonaty z Adą z d. Szymanowską, córką warszawskiego adwokata Józefa Szymanowskiego.

Marek Gałęzowski

Bibliografia

  • „Dziennik Polski” 1947, nr 147, s. 3, nr 148, s. 3 [nekrologi];
  • Gombiński S., Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, Warszawa 2010, s. 247;
  • Lista adwokatów okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Okręg Izby Adwokackiej w Warszawie) na dzień 15 grudnia 1938 r., Warszawa 1938, s. 13;
  • Prekerowa T., Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa 1982, ss. 135, 419;
  • Redzik A., Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, ss. 51, 63, 64, 128;
  • Redzik A., Kotliński T., Historia Adwokatury, Warszawa 2012, ss. 151, 195, 199, 201, 222, 252, 259, 264, 265, 313;
  • „Ten jest z ojczyzny mojej”. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, red. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Warszawa 2007, s. 766;
  • Wisłocki J., Ettinger Mieczysław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1948, t. 6, ss. 315–316.

Pierwodruk biogramu ukazał się w: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich A–Ż, t. III (zmarli w latach 1945–2010), Warszawa 2018, ss. 100–101.
Przedruk za zgodą Naczelnej Rady Adwokackiej.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.