Aaron ben Jakub z Karlina -

- Aaron ben Jakub z Karlina - Dane osobowe
Data urodzenia: 1736
Data śmierci: 1772
Powiązane miejscowości: Karlin

Aaron ben Jakub z Karlina (1736 – 1772) – jeden z pierwszych przywódców chasydzkich na Litwie, protoplasta dynastii cadyków (nadal działającej w Izraelu). Na początku lat 60. XVIII w. założył pierwszą chasydzką grupę modlitewną w Karlinie, będącą wzorem dla innych powstających w tym czasie na Litwie. W chasydyzmie reprezentował nurt ascetyczny, występował przeciwko nadmiernemu opodatkowaniu biednych, w obronie których nie wahał się wykorzystywać osobistego autorytetu i instytucji klątwy. Skomponował własny hymn szabatowy, który jest zamieszczany w wielu chasydzkich modlitewnikach.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.