Abdiasz -

Abdiasz, Obadiasz (żył prawdopodobnie w VI w. p.n.e.) – jeden z biblijnych 12 proroków mniejszych, na temat życia Abdiasza brak jakichkolwiek informacji. Przypisuje się mu autorstwo Księgi Abdiasza, najmniejszej księgi Starego Testamentu, zawierającej groźby wymierzone w sąsiadujący i blisko spokrewniony z Izraelitami lud Edomitów, który sprzymierzył się z wrogami (Babilończycy?) królestwa Judy. Księga zawiera przepowiednie niechybnej klęski Edomitów i ponowny wzrost potęgi Izraela. Myślą przewodnią księgi jest przekonanie, że JHWH jest Bogiem jedynym, który rządzi światem sprawiedliwie i dokona ostatecznego rozrachunku ze swoimi wrogami w „dniu JHWH”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.