Abimelek -

Abimelek [hebr., „mój ojciec jest królem”]:
1) król kananejskiego m. Gerar (Rdz 20; 21,22-32,26);
2) sędzia izraelski, syn Gedeona-Jerubaala (Sdz 9); po zgładzeniu swoich 70 braci ogłoszony przez mieszkańców m. Sychem królem Izraela; zginął w wyniku buntu sychemitów;
3) Abimelek wspomniany w Księdze Psalmów (Ps 33,1); przypuszczalnie chodzi o Akisza, króla Gat (1 Sm 21,11-16);
4) Abimelek wymieniony w Księdze Kronik (1 Krn 18,16); prawdopodobnie chodzi o kapłana Achimeleka (2 Sm 8,17).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.