Abiu -

Abiu – według biblijnej Księgi Wyjścia syn Aarona – kapłan żydowski, towarzyszył Mojżeszowi podczas wejścia na górę Synaj (G. Mojżesza). Za naruszenie przepisów rytualnych zginął pochłonięty przez ogień zesłany przez Boga.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.