Aftergut Edgar

Edgar Aftergut - Dane osobowe
Data urodzenia: 1924
Zawód: muzyk, skrzypek
Powiązane miejscowości: Warszawa

Aftergut Edgar (1924 Niemcy – ?) – skrzypek.

W 1934 r. przybył z rodzicami do Warszawy. W grze na skrzypcach był uczniem Wilhelma Kryształa. W czasie okupacji niemieckiej znalazł się w getcie warszawskim. Występował wielokrotnie jako solista, m.in. z Żydowską Orkiestrą Symfoniczną. Przeżył okupację i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Bibliografia:

  • Engelking B., Leociak J., Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001.
  • Fuks M., Muzyka ocalona. Judaica polskie, Warszawa 1989.
  • Turkow J., Azoj iz es gewen, Buenos Aires 1948.
  • Turkow J., Jidiszer teater in Ejrope cwiszn bejde welt milchomes, Nju Jork 1968-1971.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.