Akiwa ben Josef -

- Akiwa ben Josef - Dane osobowe
Data urodzenia: około 0050
Data śmierci: 0137

Akiwa ben Josef, Rabi Akiwa (ok. 50–137) – uczony żydowski, tanaita. Po ukończeniu studiów nauczał we własnej szkole w Bnej Brak. Cieszył się uznaniem w społeczności żydowskiej. Był członkiem delegacji żydowskiej do cesarza Domicjana. Podróżował m.in. po Azji Mniejszej, Arabii, Egipcie, utwierdzając w wierze braci i wspierając ubogich.

Zginął z rąk Rzymian po upadku powstania Bar Kochby, któremu udzielił wsparcia. Nie pozostawił żadnych dzieł, wywarł jednak znaczny wpływ na kształtowanie się judaizmu. Ustalił żydowski kanon Biblii, miał podjąć inicjatywę przekładu ksiąg Starego Testamentu na język aramejski. Zebrał prawo ustne i rozpoczął redagowanie Miszny.

Był jednym z twórców nauki talmudycznej i mistykiem. Do jego uczniów należeli m.in. rabi Meir (jeden z redaktorów Miszny), rabi Nehemia, któremu przypisuje się Toseftę, Jehuda Ben Ilaj i Szymon Bar Jochaj, autorzy midraszów. Życie rabiego Akiwy obrosło legendami sławiącymi go jako mistyka i nauczyciela narodu żydowskiego.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN

 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.