Auber Maurycy

Maurycy Auber - Dane osobowe
Data urodzenia: 1862
Miejsce urodzenia: Tarnów
Data śmierci: 1939
Miejsce śmierci: Tarnów
Zawód: muzyk

Auber Maurycy (1862 Tarnów – 1939 Tarnów) – skrzypek, dyrygent zespołów instrumentalnych, pedagog, kompozytor tańców. Był synem Leona, bratem Arnolda, Jakuba i Salomona. Gry na skrzypcach uczył się początkowo u swego brata Jakuba. Dalsze studia wiolinistyczne, a także dyrygenckie i kompozytorskie odbywał w Konserw. Tow. Przyjaciół Muzyki w Wiedniu. Ok. 1890 objął kierownictwo orkiestry założonej przez ojca w poł. XIX w. w Tarnowie, zwanej → Orkiestrą Braci Auber, powiększył i zreformował jej skład i stał na jej czele jako pierwszy skrzypek i dyryg. niemal przez pół wieku. Orkiestra występowała m.in. w widowiskach muz. i w antraktach w miejscowym teatrze. Współpracował też z Polsko-Żydowskim Towarzystwem Teatralnym Chaima Treitlera. W sezonach letnich grywał w Iwoniczu-Zdroju. Prowadził ponadto własną szkołę muzyczną w Tarnowie.

Informacje rodziny;

Bibliografia

  • J. Reiss, Almanach muzyczny Krakowa 1780–1914, Kraków 1939;
  • Błaszczyk, Dyrygenci; Leksykon polskich muzyków pedagogów.
  • L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.