Baal Szem Tow -

- Baal Szem Tow - Dane osobowe
Data urodzenia: około 1700
Miejsce urodzenia: Okopy Świętej Trójcy
Data śmierci: 1760
Miejsce śmierci: Międzybóż
Zawód: mistyk, twórca chasydyzmu
Powiązane miejscowości: Okopy Świętej Trójcy

Baal Szem Tow, właśc. Izrael ben Eliezer, znany też pod akronimem Beszt (ok. 1700 Okopy Świętej Trójcy koło Kamieńca Podolskiego – 1760 lub 1761 Międzybóż) – mistyk żydowski, twórca chasydyzmu.

Izrael ben Eliezer był samoukiem, nigdy nie pełnił żadnego urzędu rabinackiego, w młodości uprawiał praktyki kabalistyczne. W 36. roku życia ogłosił swoje mesjańskie posłannictwo, występował jako uzdrowiciel i egzorcysta. Centralne miejsce w jego nauce zajmowała ekstatyczna modlitwa, połączona z gwałtownymi ruchami ciała, pomagającymi mu wejść w trans, zwana rozognieniem, podczas którego dusza miała wstępować do nieba i zdobywać tam boską wiedzę. Nie mniej ważne było praktykowanie mistycznego „przylgnięcia” do Boga podczas czynności dnia codziennego. Szem Tow wierzył, że jest pośrednikiem realizującym na ziemi wolę Boga i interweniującym w ludzkich sprawach w niebie. Tę mesjańską funkcję starali się przejąć później cadycy. Zwalczany przez oligarchię kahalną i talmudystów, Szem Tow znalazł licznych zwolenników wśród biednych i średnich warstw żydowskich. Został obdarzony tytułem „Baal Szem Tow” (hebr., Pan Dobrego Imienia), oznaczającym również cudotwórcę. Nie zapisywał on swoich nauk, uczynili to jego uczniowie: rabin Jakub Józef z Szarogrodu i Dow Ber z Międzyrzecza oraz ich następcy, którzy upowszechnili chasydyzm na ziemiach polskich, na Ukrainie i Białorusi.

 

Bibliografia

  • Ben-Amos D., Mintz J.R., In Praise of the Baal Shem Tow, Northvale 1993.
  • Buber M., Die Legende des Baalschem, Frankfurt am Main 1908.
  • Scholem G., Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, Warszawa 1997.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.