Bronsztejn Szyja

Szyja Bronsztejn - Dane osobowe
Data urodzenia: 10 kwietnia 1923
Miejsce urodzenia: Kowel
Data śmierci: 28 stycznia 1995
Miejsce śmierci: Wrocław
Zawód: historyk

Bronsztejn Szyja (10.04.1923 Kowel – 28.01.1995 Wrocław) – historyk, statystyk i nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji dotyczących ludności żydowskiej w Polsce. W 1941 r., w okresie okupacji radzieckiej, ukończył szkołę średnią i został zmobilizowany do batalionu robotniczego. Studiował na wydziale ekonomicznym ewakuowanego do Saratowa Uniwersytetu Leningradzkiego. W 1943 r. został aresztowany i zesłany do obozu pracy.

W maju 1948 r. wrócił do Polski. Kontynuował studia ekonomiczne na Wydziale Finansów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, a następnie w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1960 r. obronił rozprawę doktorską. W 1969 r. przejął obowiązki kierownika Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych Instytutu Nauk Administracyjnych, którym kierował aż do emerytury. W 1971 r. habilitował się na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej Zasiedlenie Dolnego Śląska w 1. 1945–1965 na tle gospodarki regionu. W 1987 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

Opublikował ponad 100 prac, w tym monografie, studia, podręczniki, skrypty, zbiory zadań, a także recenzje. Wiele z nich dotyczyło procesów demograficznych na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej oraz zagadnień demograficznych ludności żydowskiej w Polsce (m.in. Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne, Wrocław 1963; Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Wrocław 1993). Bronsztejn współpracował z Pracownią Dziejów Mniejszości Narodowych przy Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod jego kierunkiem powstało ponad 700 prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich. Był jednym z założycieli „Wrocławskiego Rocznika Ekonomicznego” oraz „Przeglądu Statystycznego Śląska Dolnego i Opolskiego”.

Natalia Aleksiun

Tekst powstał na podstawie książki Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001. 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.