Chajkin Szymon

Szymon Chajkin - Dane osobowe
Zawód: muzyk
Powiązane miejscowości: Wilno

Chajkin Szymon (? Litwa – ? Estonia) – skrzypek, kameralista, pedagog. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w getcie wileńskim. Był nauczycielem w szkole muzycznej i członkiem tria z Maksem Zajdermanem – wiolonczela i R. Nadelman – fortepian. Zginął w jednym z obozów w Estonii.

Bibliografia:

  • Fater I., Jidisze muzik in Pojln cwiszn bejde welt milchomes, Tel Awiw 1970.
  • Fuks M., Straty osobowe żydowskiego środowiska muzycznego, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1978, nr 3–4.
  • Kaczergiński S., Churbn Wilne – umkum fun di jidn in Wilne un gegnt, Nju Jork 1947.
  • Kruk H., Togbuch fun wilner getto, Nju-Jork 1961

 

S.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.