Chones Samuel Mule

Samuel Mule Chones - Dane osobowe
Data śmierci: 1941
Miejsce śmierci: Ponary
Zawód: muzyk
Powiązane miejscowości: Wilno

Chones Samuel Mule (? – 1941 Ponary k. Wilna) – pianista, akompaniator, harfista.

Uczył się gry na fortepianie pod kierunkiem Cecylii Krewer w Konserwatorium Muzycznym w Wilnie, uzyskując dyplom w 1934. Czynny był w Wilnie m.in. jako akompaniator w Polskim Radiu oraz w Klubie Muzycznym Rady Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych. Grywał także na harfie. Został zamordowany przez Niemców w Ponarach.

Bibliografia:

  • Ankudowicz-Bieńkowska M., Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej, Olsztyn 1997.
  • Fater I., Jidisze muzik in Pojln cwiszn bejde welt-milchomes, Tel-Awiw 1970.
  • Fuks M., Straty osobowe żydowskiego środowiska muzycznego, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1978 nr 3-4.
  • Kaczergiński Sz., Churbn Wilne – umkum fun di Jidn in Wilne un gegnt, Nju Jork 1947.
  • Rutowska M., Serwański E., Straty osobowe polskiego środowiska muzycznego w latach 1939-1945, Warszawa 1977. 

 

 L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.