Czernichowski Saul

Saul Czernichowski - Dane osobowe
Data urodzenia: 20 sierpnia 1875
Miejsce urodzenia: Michajłówka
Data śmierci: 13 października 1943
Miejsce śmierci: Jerozolima
Zawód: pisarz

Czernichowski Saul (20.08.1875 Michajłówka (gub. taurydzka) – 13.10.1943 Jerozolima) – pisarz żydowski, tworzący w języku hebrajskim, z zawodu lekarz.

Od 1922 r. przebywał w Berlinie, od 1931 r. w Palestynie. Jest uważany, wraz z Chaimem Nachmanem Bialikiem, za odnowiciela poezji hebrajskiej w XX wieku. Czernichowski jest ponadto autorem pieśni lirycznych, poematów, sielanek, m.in. Chezjonot we-meginot (hebr., Wizje i smutki; 1898), także poematów, m.in. historycznych, osnutych na tle pogromu gmin żydowskich w Nadrenii podczas pierwszej krucjaty – Baruch mi-Magenca (hebr., Baruch z Moguncji; 1905). Przełożył na język hebrajski m.in. utwory Homera, Platona oraz Kalewalę.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.