Czop-Umlauff Klara

Klara Czop-Umlauff - Dane osobowe
Data urodzenia: 1875
Data śmierci: 28 września 1924
Miejsce śmierci: Kraków
Zawód: muzyk

Czop-Umlauff Klara (1875 Dobromil – 28.09.1924 Kraków) – pianistka, akompaniatorka, kameralistka, pedagog.

Rozpoczęła studia muzyczne w Konserwatorium Muzycznym w Pradze. Kontynuowała studia pianistyczne pod kier. Bolesława Domaniewskiego w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Ukończyła je ze srebrnym medalem. Była też uczennicą księżnej Marceliny Czartoryskiej. W 1908 wraz ze skrzypkiem Stanisławem Giebułtowskim założyła Instytut Muzyczny w Krakowie (działający początkowo przy ul. Gołębiej 14, później w Kamienicy Czeczotki – róg Wiślanej 1 i Św. Anny 2). Do śmierci pełniła obowiązki jego dyrektora. Uchodziła za wybitnego pedagoga. Występowała na koncertach, grała w zespołach kameralnych, akompaniowała. Jej mężem był August Umlauff von Frankwell, pułkownik armii austriackiej i Wojska Polskiego. Miała z nim czwórkę dzieci: Zofię – śpiewaczkę uwiecznioną na licznych portretach autorstwa T. Axentowicza, Małgorzatę (Ritę), Elżbietę (Lilkę) i Karola (Lolka).

 Bibliografia:

  • Dybowski S., Słownik pianistów polskich, Warszawa 2003. 
  • Kraków muzyczny, red. M. Drobner, T. Przybylski, Kraków 1980.
  • Leksykon polskich muzyków pedagogów narodzonych po 31 grudnia 1870, red. K. Janczewska-Sołomko, Kraków 2008.
  • „Młoda Muzyka” 1908 nr 6, 1909 nr 3.
  • „Przegląd Muzyczny” 1911 nr 19, 1919 nr 15/16.
  • Przybylski T., Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie od średniowiecza do czasów współczesnych, Kraków 1994.
  • Reiss J., Almanach muzyczny Krakowa 1780–1914, t. 1, Kraków 1939.
  • Słownik Muzyków Polskich, t. 2, Kraków 1967. 
  • Warchałowski A., Pomost, Wrocław 2010. 

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.