Zach Maksymilian Wilhelm

Maksymilian Wilhelm Zach - Dane osobowe
Data urodzenia: 31 sierpnia 1864
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 3 lutego 1921
Miejsce śmierci: Forest Hills
Zawód: skrzypek; altowiolista; kameralista; dyrygent

Zach Maksymilian Wilhelm (31.08.1864 Lwów – 3.02.1921 Forest Hills, Stany Zjednoczone) – skrzypek, altowiolista, kameralista, dyrygent.

Kształcił się w grze na fortepianie pod kierunkiem Wilhelma Czerwińskiego, a w grze na skrzypcach u Zygmunta Bruckmana w Konserwatorium Galicyjskim Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Kontynuował studia od 1880 r. w Konserwatorium Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu, gdzie był uczniem Zygmunta Bachricha i Josefa Donta w grze na skrzypcach, a w harmonii, kontrapunkcie i kompozycji Roberta Fuchsa i Franza Krenna. Służbę wojskową odbył jako skrzypek w orkiestrze 30 pp armii austriackej. W 1886 r. emigrował do Stanów Zjednoczonych i zaangażowany został jako koncertmistrz altówek do Boston Symphony Orchestra. W latach 1895–1902 i 1905–1907 występował także jako dyrygent koncertów Boston Pops Orchestra. Zorganizował też małą orkiestrę symfoniczną i przez kilka sezonów letnich dyrygował cyklami koncertów w Teatrze Keitha. W latach 1907–1921 był dyrygentem St. Louis Symphony oraz orkiestry Towarzystwa Chóralno-Symfonicznego w St. Louis. Uczestniczył w Kwartecie Adamowskiego: Tymoteusz Adamowski – I skrzypce, A. Moldauer – II skrzypce, Max Zach – altówka i Józef Adamowski – wiolonczela.

Bibliografia:

  • Dictionary of American Biography, red. Dumas Malone, t. XX, Nowy Jork 1936.
  • Błaszczyk L.T., Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku, Kraków 1964.
  • The International Cyclopedia of Music and Musicians, red. B. Bohle, Nowy Jork 1975.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.