Zimand Roman

Roman Zimand - Dane osobowe
Data urodzenia: 16 listopada 1926
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 6 kwietnia 1992
Miejsce śmierci: Warszawa
Zawód: publicysta; krytyk i historyk literatury

Zimand Roman (16.11.1926 Lwów – 6.04.1992 Warszawa) – krytyk i historyk literatury, publicysta.

Od 1940 r. przebywał na zesłaniu w Kazachstanie, a od 1945 r. w Polsce. W latach 1956–1957 pracował w redakcji „Po prostu”, od 1958 r. w IBL PAN (od 1992 r. profesor). Przeszedł ewolucję od stalinowskiego komunizmu przez rewizjonizm (usunięty z PZPR w 1957 r.) do ruchu opozycji demokratycznej (m.in. publikacje w paryskiej „Kulturze” pod pseudonimem Leopolita, współredaktor „Almanachu Humanistycznego”, stały felietonista „Kultury Niezależnej”). Po 13 grudnia 1981 r. został internowany. Był badaczem okresu Młodej Polski i literatury współczesnej, zajmował się m.in. socjologią literatury, problemami biografistyki, fenomenem sowietyzmu.

Autor: Trzy studia o Boyu (1961), rozprawa Dekadentyzm warszawski (1964), analizy dzienników Adama Czerniakowa (W nocy od 12 do 5 rano nie spałem, Paryż 1979) i Stefana Żeromskiego (Diarysta Stefan Ż. 1990), tomy esejów i szkiców, m.in.: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew (wyd. poza cenzurą 1982), Teksty cywilne (Paryż 1983), Wojna i spokój (Londyn 1984), Orwell i o nim (wyd. poza cenzurą 1985), Piołun i popiół. Czy Polacy i Żydzi się nienawidzą? (wyd. poza cenzurą 1987), Czas normalizacji (Londyn 1989).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.