Zorobabel -

Zorobabel – żył w VI w. p.n.e. – książę żydowski z dynastii Dawidowej.

Pod jego wodzą nastąpił powrót Żydów z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. Przyczynił się do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej i pełnił funkcję namiestnika perskiego.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.