Czortkower Salomon

Salomon Czortkower - Dane osobowe
Data urodzenia: 1 stycznia 1253
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: około 1943
Miejsce śmierci: Lwów
Zawód: filozof; antropolog

Czortkower Salomon (06.06.1903 Lwów – 1943 Lwów?) – doktor filozofii, antropolog.

Urodził się we Lwowie. Ukończył Wydział Filozoficzny na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza, a w 1931 r. uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie dysertacji Hiszpania przedhistoryczna w świetle rasowym. Od połowy lat dwudziestych był asystentem w Katedrze Antropologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza, przedstawicielem tzw. polskiej szkoły antropologicznej prof. Jana Czekanowskiego.

W okresie okupacji sowieckiej był docentem na uniwersytecie. Po zajęciu Lwowa przez Niemców w 1941 r. został wyznaczony do sporządzenia antropologicznej charakterystyki więźniów. Zginął prawdopodobnie w 1943 r. w getcie na Zamarstynowie.

Wybrane prace:

  • Charakter rasowy przedhistorycznej ludności Półwyspu Pirenejskiego, 1939.
  • Die Herkunft der blonden Juden, 1938. 
  • Hiszpanja przedhistoryczna pod względem rasowym, „Przegląd Antropologiczny” 1934, nr 7.
  • Podłoże rasowe Żydów kaukaskich, Lwów 1933.
  • Skład rasowy Żydów z Jemenu, „Przegląd Antropologiczny” 1938, 12/4.
  • Wzrost Żydów jako funkcja rasy i środowiska, „Almanach Zdrowia TOZu” 1937.
  • Z badań nad problemami rasowemi Żydów, „Miesięcznik Żydowski” 1934, nr 7.
  • Żydzi amerykańscy studenci pod względem rasowym,  Lwów 1936.

 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.