Celmajster Dawid

Dawid Celmajster - Dane osobowe
Data urodzenia: 1 czerwca 1878
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zawód: przedsiębiorca; dyrektor kina; dyrektor teatru
Powiązane miejscowości: Łódź

Celmajster Dawid (01.06.1878 Warszawa – ?) – przedsiębiorca, dyrektor kina i teatru. 

Dawid Celmajster urodził się w rodzinie kupieckiej w Warszawie. Odebrał tradycyjne wykształcenie, ale zapoznał się także z przedmiotami świeckimi. Jako 14-latek wyjechał do Anglii, skąd powrócił, aby odbyć służbę wojskową. 

W cywilu zajął się kupiectwem. Starał się także dostać zgodę na utworzenie w Warszawie teatru żydowskiego. Teatru nie otworzył, ale razem ze wspólnikiem zaczął prowadzić kantor prasy petersburskiej i moskiewskiej, w którym sprzedawano także prasę żydowską. Wspólnicy zajmowali się również kolportażem nielegalnej prasy socjalistycznej. Proceder odkryła policja i umieściła właścicieli na Pawiaku. Celmajster został wydalony za granicę. Wyjechał wówczas do Ameryki. Po powrocie otworzył kino Apollo”. Na początku lat 20. XX w. Celmajster przeniósł się do Łodzi. Zorganizował wystawienie Dybuka An-skiego w reżyserii Dawida Hermana. Wydzierżawił budynek przy ul. Cegielnianej, ale po konflikcie z właścicielem umowa została zerwana. Celmajster miał plan wybudowania za swoje pieniądze teatru oraz stworzenia szkoły dramatycznej. Plany te jednak nie zostały zrealizowane. W latach 30. XX w. kierował Teatrem Rozmaitości. Jego dalsze losy są nieznane. 

Bibliografia:

  • Celmajster Dawid, [w:] A. Kempa, M. Szukalak, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny, t. 2, Łódź 2002, ss. 27-28.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.