Cwi Baal Szem Tow -

Cwi Baal Szem Tow – jedyny syn założyciela chasydyzmu Baal Szem Towa. Cwi mieszkał w Pińsku i był żonaty z mieszkanką Pińska. O jego działalności niewiele wiadomo. Był członkiem sądu rabinackiego. Pochowano go na starym cmentarzu żydowskim, znajdującym się między ulicami Kotlarską i Zawalną.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.