Chen Abraham

Abraham Chen - Dane osobowe
Miejsce urodzenia: Czernihów
Zawód: rabin
Powiązane miejscowości: Białystok, Sopot, Palestyna,

Chen Abraham – rabin ortodoksyjnej gminy żydowskiej w Sopocie.

Abraham Chen pochodził z Czernihowa (obecnie Ukraina). Po rewolucji bolszewickiej (1917 r.) opuścił tereny Rosji. Osiadł początkowo w Białymstoku, a ok. 1923 r. przeniósł się do Sopotu. Przez blisko 10 lat pełnił funkcję rabina społeczności ortodoksyjnych Żydów w Sopocie. Jego mieszkanie przy Schulstraße 59 (obecnie ul. Kościuszki) służyło jako miejsce modlitw dla wiernych. Chen sprawował funkcję rabina do czasu wyjazdu z Sopotu w 1933 roku. Udał się wówczas do Paryża, a stamtąd do Palestyny.

Bibliografia

  • Domańska H., Żydzi w Sopocie, „Rocznik Sopocki” 1995.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.