Dziedzictwo

Galeria "Dziedzictwo" w Muzeum POLIN poświęcona jest kulturowemu dorobkowi polskich Żydów. Od końca XVIII wieku coraz więcej Żydów wychodziło poza świat tradycji, uczestnicząc w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym swojego otoczenia. Niektóre dziedziny stawały się im szczególnie bliskie – mieli do nich łatwiejszy dostęp, bądź wybierali je kierując się wyniesionymi z żydowskiej kultury wartościami. Zdarzało się również, iż do dziedzin, którymi się zajmowali, wnosili nową, wywodzącą się z żydowskiej tradycji perspektywę. Ich osiągnięcia, czasem znane lepiej w polskim, czasem w żydowskim świecie, a czasem zaś – na arenie międzynarodowej, mają wartość uniwersalną. Poprzez galerię "Dziedzictwo" oraz treści zamieszczone na portalu Wirtualny Sztetl pragniemy przypomnieć ludzi, których dokonania stały się dziedzictwem kolejnych pokoleń oraz przybliżyć ich niezwykłe biografie, w których odbicie znajduje wiele burzliwych wydarzeń historycznych. Jednocześnie chcemy też spojrzeć na sylwetki tych osób w świetle ich żydowsko-polskich korzeni. Zapraszamy do naszej nowej galerii, czynnej od początku lutego 2021 roku.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.