Stern Abraham Jaakow (1762 albo 1769 Hrubieszów – 02.02.1842 Warszawa) – matematyk, wynalazca, wydawca.

Abraham Stern urodził się w Hrubieszowie. Tam jako chłopiec uczył się zawodu w zakładzie zegarmistrzowskim. Ok. 1800 r. młody, wykazujący się wielkimi zdolnościami matematycznymi i konstruktorskimi zegarmistrz został zaproszony przez Stanisława Staszica do Warszawy. Pod opieką Staszica studiował matematykę i zajął się konstruowaniem maszyn.

W latach 1813–1815 powstała maszyna licząca, która wykonywała cztery podstawowe działania arytmetyczne oraz potrafiła wyciągać pierwiastki i ułamki. Wedle niektórych źródeł, prace nad urządzeniem zaczęły się już ok. 1810 roku. W 1815 r. Stern zaprezentował swój wynalazek carowi Aleksandrowi I, po czym został przez niego nagrodzony. Owa „machina rachunkowa” została również przedstawiona na posiedzeniu warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, do którego przyjęto Sterna jako członka-korespondenta (1817). Członkiem czynnym TPN został w 1830 roku. Druga wersja maszyny służyła do wyciągania pierwiastków kwadratowych, a kolejna łączyła obie możliwości; ze względu na skomplikowane i delikatne mechanizmy urządzenia te jednak nie znalazły powszechnego zastosowania. Pomimo to, Stern przeszedł do historii polskiej myśli technicznej jako „wynalazca kalkulatora” (mechanicznego), a nawet „pierwszy polski informatyk”.

Stern projektował również urządzenia techniczne. Skonstruował m.in. prototyp młockarni i kosiarki, konną żniwiarkę i urządzenia miernicze. Wymyślił także mechanizm, który zabezpieczał powóz przed rozbieganiem się koni.

Stern był aktywnym działaczem społeczności żydowskiej. W 1825 r. został powołany do Komitetu Starozakonnych, był przewodniczącym warszawskiego Dozoru Szkół Elementarnych. Po utworzeniu Warszawskiej Szkoły Rabinów w 1818 r. został na krótko jej pierwszym dyrektorem. W 1832 r. został przewodniczącym Komitetu Cenzury Ksiąg Hebrajskich.

Wywodził się ze środowiska ortodoksyjnych Żydów. Opowiadano, że „zachował ubiór starodawny do końca życia”. Był jednak zagorzałym przeciwnikiem rosnącego w siłę ruchu chasydzkiego. Piastując wysokie funkcje we władzach próbował za pomocą petycji i odezw zdyskredytować działalność chasydów w oczach władz i społeczności żydowskiej. Jego starania nie powiodły się. Był autorem rozpraw w języku polskim i hebrajskim oraz przekładów (m.in. Opis buntów ukraińskich z dzieła Natana Moskowicza Hanowerskiego...). Córka Sterna, Sara, wyszła za mąż za innego wybitnego wynalazcę żydowskiego – Chaima Zeliga Słonimskiego. Abraham Stern był więc pradziadkiem poety Antoniego Słonimskiego.

Abraham Stern został pochowany na cmentarzu żydowskim na Bródnie w Warszawie.

Drukuj