Ben Gurion Dawid, właśc. Dawid Grün (16.10.1886 Płońsk – 1.12.1973 Tel Awiw-Jaffa) – izraelski polityk, działacz ruchu syjonistycznego, pierwszy premier Izraela. 

Dawid Ben Gurion urodził się w Płońsku jako Dawid Grün. Otrzymał tradycyjne żydowskie wychowanie. W 1905 r., podczas studiów na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, wstąpił do syjonistycznej socjalistycznej organizacji Poalej Syjon. W 1906 r. wyemigrował do Erec Israel i zmienił nazwisko na Ben Gurion. Zamieszkał w kibucu i działał w żydowskiej samoobronie. Za działalność polityczną został wydalony w 1916 r. do Stanów Zjednoczonych. Po ogłoszeniu Deklaracji Balfoura, w której Wielka Brytania poparła ideę powstania państwa Izrael, Ben-Gurion walczył po stronie brytyjskiej o wyzwolenie Palestyny.

Był politykiem zdeterminowanym, dążącym zawsze do realizacji stawianych sobie celów. Pełnił ważne funkcje w Światowej Organizacji Syjonistycznej, związku zawodowym żydowskich robotników w Ziemi Izraela Histadrut, który współzakładał oraz w Agencji Żydowskiej w Palestynie. Współpracował z Brytyjczykami, ale jednocześnie popierał nielegalną imigrację. W czasie II wojny światowej namawiał Żydów do wstępowania w szeregi amii brytyjskiej, jednak po wojnie chciał zbrojnie wyprzeć Brytyjczyków z Palestyny.

Jego życiowy cel – powstanie państwa Izrael – został urzeczywistniony 14.05.1948 roku. To Ben Gurion odczytał treść Deklaracji Niepodległości Izraela i został pierwszym premierem i ministrem obrony w nowym państwie. W polityce zagranicznej był zwolennikiem silnych związków z Zachodem. W 1952 roku podpisał z Niemcami Zachodnimi umowę o reparacjach wojennych. Zmobilizował Żydów z całego świata do finansowego wsparcia Izraela, co przyczyniło się do wzrostu gospodarczego kraju. Sprzyjał napływowi tysięcy żydowskich imigrantów. Funkcję premiera piastował pięciokrotnie. Mimo iż jego partia Mapai w wyborach do Knestetu uzyskiwała duże poparcie, nigdy nie udało mu się rządzić samodzielnie. Po wycofaniu się z polityki w 1969 roku, ostatnie lata życia spędził w kibucu na pustyni Negew.

Drukuj