Słowa i myśli

Kultura żydowska była zawsze kulturą słowa, kulturą księgi. Fundament jej stanowiło studiowanie literatury religijnej oraz interpretowanie słowa pisanego. W okresie nowoczesnym, gdy życie żydowskie wykroczyła poza religijną wspólnotę, kontynuacją tego dziedzictwa stała się niezwykle rozkwitająca wśród Żydów twórczość literacka oraz nauki humanistyczne. W galerii Dziedzictwo, towarzyszącej jej publikacji oraz zakładce na portalu Wirtualny Sztetl, przywołujemy literatów i literatki tworzących w jidysz, po polsku i hebrajsku; historyków, badających zarówno żydowską jak i polską czy światową historię, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych – socjologii, filozofii, psychologii, których praca wpisuje się w tę wielowiekową tradycje słowa i myśli.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.