Marek Huf

Imię rozmówcy:
Marek
Nazwisko rozmówcy:
Huf
Badacz:
Joanna Król
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
MPOLIN-HM60
Data nagrania:
28 kwietnia 2014
Miejsce nagrania:
Dzierżoniów
Czas trwania nagrania:
0:36:20
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Żydzi w Polsce

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Marek Huf urodził się w Dzierżoniowie w 1952 roku. Jego ojciec był polskim Żydem, komunistą, wojnę przetrwał w ZSSR, matka z pochodzenia Polka. Po wojnie ojciec wstąpił do PZPR-u, był kierownikiem Domu Kultury „Bawełna” zakładów włókienniczych „Silesiana” w Dzierżoniowie; zmarł w 1967 roku. Po śmierci ojca rodzina Hufów postanowiła pozostać w Polsce, mimo że przedstawiciele gminy żydowskiej w Dzierżoniowie oferowali im wyjazd do Izraela. W 1980 roku Marek Huf ponownie zainteresował się działalnością TSKŻ-u, do którego chodził jako dziecko. Od 2004 roku jest zatrudniony jako instruktor ds. kulturalnych w dzierżoniowskim oddziale TSKŻ-u. Posiada też własną firmę specjalizującą się w usługach sanitarnych oraz własny zespół muzyczny. Ma trzech synów: Macieja, Marcelego i Maurycego. Najstarszy Maciej zrobił aliję do Izraela w 2000 roku, pozostali dwa synowie są członkami gminy żydowskiej we Wrocławiu. Marek Huf czuje się zarówno Polakiem, jak i Żydem.

Opis sytuacji rozmowy

Nagranie przeprowadzono w siedzibie TSKŻ-u w Dzierżoniowie przy ul. Krasickiego.

Streszczenie

 1. Pierwsze wspomnienie udziału w imprezach TSKŻ-u w Dzierżoniowie, 0:00:00
 2. Szkoły w Dzierżoniowie, szkoła TPD, szkoła polska do której uczęszczał rozmówca, 0:02:00
 3. Dzierżoniów jako miasto wielokulturowe; brak przemocy wobec Żydów w Dzierżoniowie, 0:03:40
 4. Ateistyczne wychowanie w domu rodzinnym, 0:04:40
 5. Śmierć ojca, gdy rozmówca miał 7 lat; praca zawodowa ojca przed śmiercią; komunistyczne poglądy ojca, 0:06:30
 6. Propozycje wyjazdu z Dzierżoniowa od gminy żydowskiej po śmierci ojca; decyzja o pozostaniu w Polsce, 0:07:10
 7. Powrót rozmówcy do TSKŻ-u po latach, wstąpienie do TSKŻ-u w 1980 roku, 0:07:30
 8. Wychowanie dzieci w duchu przynależności do tożsamości żydowskiej; alija najstarszego syna do Izraela, 0:08:25
 9. Podtrzymywanie tradycji świąt żydowskich w zateizowanym TSKŻ-cie Dzierżoniowa, 0:09:40
 10. Jidysz w domu rodzinnym, losy ojca podczas II wojny światowej, 0:11:25
 11. Działalność kulturalna wokół tematu wielokulturowości miasta w Dzierżoniowie, 0:12:50
 12. Powrót rozmówcy do wątku do wychowania synów w duchu przynależności do tożsamości żydowskiej, 0:18:20
 13. Kontakty z najstarszym synem, który wyjechał do Izraela w 2000 roku, 0:20:32
 14. Wizyta rozmówcy u rodziny w Izraelu w 1990 roku; wrażenia z wizyty w Izraelu, 0:21:15
 15. Nauka świąt żydowskich w TSKŻ-cie, 0:26:30
 16. Opis obowiązków instruktora w TSKŻ-cie, 0:30:00
 17. Zjazd Żydów z Dzierżoniowa w 2010 roku, 0:34:30
In order to properly print this page, please use dedicated print button.