Kamil Kijek

Imię rozmówcy:
Kamil
Nazwisko rozmówcy:
Kijek
Badacz:
Joanna Król
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
MPOLIN-HM53
Data nagrania:
28 kwietnia 2014
Miejsce nagrania:
Dzierżoniów
Czas trwania nagrania:
0:40:44
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Żydzi w Polsce

Tematy

Izrael, Stosunki polsko-żydowskie, Tożsamość żydowska, Życie codzienne.

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Kamil Kijek (urodzony w 1981 roku) jest historykiem zajmującym się dziejami Żydów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, napisał pracę doktorską na temat świadomości młodzieży żydowskiej w latach trzydziestych XX wieku. Jak mówi „Swoją tożsamość żydowską lokuje poza Polską” – posiada rodzinę w Izraelu, jego rodzice przybyli do Polski z Odessy w 1981 roku, gdzie ojciec Kamila Kijka wyjechał na studia w latach siedemdziesiątych.

Kamil Kijek mieszkał trzy lata w Izraelu, posiada także podwójne obywatelstwo, jednak stwierdza: „Mógłbym mieszkać w Izraelu, bardzo mi się tam podoba, ale jednak swoją przyszłość wiążę z Polską”.

Opis sytuacji rozmowy

Nagranie zrealizowane w domu rodzinnym rozmówcy w Dzierżoniowie.

Streszczenie

 1. Autoprezentacja rozmówcy: wykształcenie, zainteresowania naukowe, 0:00:01
 2. Fenomen Dzierżoniowa, jako centrum społeczności żydowskie Dolnego Śląska w okresie powojennym (w 1946 roku): obóz w Rogoźnicy, powstanie Komitetu Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych, powstanie Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego; przemysł Dzierżoniowa i zakłady pracy, repatriacje ze Związku Radzieckiego, zasiedlanie „ziem odzyskanych”, 0:38:00
 3. Emigracja z Dzierżoniowa w drugiej połowie lat ‘40. Przyczyny: pogrom kielecki, ograniczenia w działalności partii syjonistycznych, stalinizm; druga fala emigracji w 1956 roku, 0:08:00
 4. „Roztapianie się żydowskiej tożsamości”, 0:10:00
 5. Losy niemieckich Żydów Dzierżoniowa: polityka państwowa wobec Żydów niemieckich, 0:11:30
 6. Udział Żydów polskich w rozwoju przemysłowym Dzierżoniowa w okresie powojennym; powstawanie spółdzielni żydowskich, 0:14:00
 7. Zainteresowanie w latach czterdziestych działaczy i partii syjonistycznych Dzierżoniowem: lokalizacja geograficzna, powstawanie kibuców wokół Dzierżoniowa, 0:16:30
 8. Zasiedlanie Dzierżoniowa w latach czterdziestych przez żydowskich repatriantów ze Związku Radzieckiego: relacje pomiędzy różnymi grupami repatriantów, relacje sąsiedzkie, relacje polsko-żydowskie, 0:20:00
 9. Charakterystyka Żydów, którzy pozostali w Polsce po wydarzeniach Marca 1968 roku – analiza rozmówcy, 0:24:00
 10. Pierwszy kontakt rozmówcy ze społecznością żydowską Dzierżoniowa. Zaangażowanie w życie towarzyskie Żydów polskich, 0:26:00
 11. Osiedlenie się rodziny rozmówcy w Dzierżoniowie, 0:28:00
 12. Stosunek do tradycji żydowskiej i religii w domu rodzinnym rozmówcy: transmisja międzypokoleniowa, 0:29:30
 13. Wspomnienia rozmówcy z pierwszej wizyty w Izraelu: wpływ na postrzeganie własnej tożsamości, porównanie pomiędzy PRL, 0:32:00
 14. Dochodzenie do źródeł żydowskiej tożsamości rozmówcy, transmisja międzypokoleniowa: rozmowy z dziadkiem, tożsamość żydowska jako bagaż, 0:33:40
 15. Losy krewnych i dziadków rozmówcy: emigracja z ZSRR, 0:35:00
 16. Refleksje rozmówcy na temat osobistego znaczenia Izraela, 0:37:00
In order to properly print this page, please use dedicated print button.