Pnina Segal

Imię rozmówcy:
Pnina
Nazwisko rozmówcy:
Segal
Alias rozmówcy:
Lusia Kałuszyner
Badacz:
Joanna Król
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
MPOLIN-HM110
Data nagrania:
31 października 2014
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
01:09:08
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Ocalali podczas Zagłady

Biogram rozmówcy

Pnina Segal urodziła się w 1938 r. w Łodzi jako Lusia Kałuszyner. Jej ojciec, Maksymilian, był właścicielem fabryki tekstylnej. Matka, Maria z d. Landau, studiowała na uniwersytecie, znała język francuski. Jedyny brat Pniny Segal zmarł na szkarlatynę przed jej urodzeniem.

Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców do Łodzi, rodzice Pniny Segal zdecydowali o wysłaniu córki do rodziców jej matki mieszkających w Piotrkowie Trybunalskim. Po pewnym czasie do Piotrkowa przenieśli się również Maksymilian i Maria. Po rozpoczęciu deportacji z Piotrkowa rodzice matki oraz jej brat trafili to Treblinki, zaś ojciec zmarł prawdopodobnie na Tyfus. Kiedy matka Pniny Segal zabrana została z piotrkowskiego getta do obozu przymusowej pracy w fabryce amunicji w Skarżysku, dziewczynka została pod opieką ciotki Sali.

Przez pewien czas Pnina Segal wraz z ciotką i jej córką Janką ukrywały się przed deportacjami. W czasie jednej z wywózek zabrane zostały jednak do obozu w Bliżynie, stamtąd zaś, w lipcu 1944 r. do Auschwitz-Birkenau. Pnina Segal mimo bardzo młodego wieku, prawdopodobnie w wyniku przeoczenia, przeszła selekcję na rampie obozowej. Po pewnym czasie pobytu w Birkenau w obozie zginęły Sala i Janka. Pniną Segal, aż do wyzwolenia przez Rosjan, opiekowały się kobiety z bloku. Była jedną z najmłodszych więźniarek, które przeżyły obóz.

Przez sześć tygodni, aż do momentu połączenia z matką, która przeżyła obozy w Skarżysku i Częstochowie, Pnina Segal przebywała w mieście Oświęcim pod opieką rodziny Nowaków. Niedługo potem Pnina Segal i jej matka opuściły Polskę i przez Niemcy dotarły w 1947 r. do Izraela. Pnina Segal często odwiedzała Polskę, zarówno prywatnie, jak również w ramach spotkań z młodzieżą dotyczących edukacji o Zagładzie. Zmarła w 2016 roku.

Opis sytuacji rozmowy

Wywiad został zrealizowany w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

 

Streszczenie

 1. Dzieciństwo, rodzina, śmierć brata, rodzice, wyjazdy wakacyjne przed wojną, 0:00:33
 2. Wybuch wojny, przewiezienie rozmówczyni do dziadków w Piotrkowie Trybunalskim, przyjazd rodziców i cioci Sali do Piotrkowa, getto w Piotrkowie i wywózki do Treblinki, 0:01:49
 3. Przymusowa przeprowadzka w getcie, choroba i śmierć ojca, praca matki w warsztatach szewskich, wywózka matki do Skarżyska, 0:05:09
 4. Ukrywanie się w czasie akcji w getcie, deportacja do Bliżyna, ukrywanie się w czasie selekcji, deportacja do Birkenau, 0:07:46
 5. Przyjęcie transportu w Auschwitz-Birkenau, procedura przyjęcia i tatuowanie numeru, zakwaterowanie i wyżywienie w obozie, śmierć w obozie ciotki i jej córki, 0:13:05
 6. Opieka kobiet z bloku, ubranie w obozie, wyzwolenie Birkenau przez Rosjan, wyprowadzenie z obozu przez Kazię Nowak, pobyt w domu Nowaków, 0:17:55
 7. Pobyt matki w Skarżysku, przeniesienie matki do Częstochowy i wyzwolenie, powrót matki do Łodzi, poszukiwanie córki i połączenie Lusi (Pniny Segal) z matką, ocaleni z rodziny Kałuszyner, emigracja do Izraela, 0:21:46
 8. Wyjazd do Izraela przez Niemcy, nauka hebrajskiego, przyjazd do Izraela, małżeństwo i rodzina, 0:27:42
 9. Wizyty w Polsce z młodzieżą izraelską, wizyta w Chełmnie, wizyta w MHŻP, 0:31:12
 10. Rozmowy z matą po polsku, odnalezienie Kazi Nowak, rodzina Kazi, jej śmierć w czasie Jom Kipur, 0:35:26
 11. Oglądanie zdjęć, 0:41:57
 12. Wizyty i znajomi w Polsce, spędzanie rocznicy ślubu w Polsce, małżeństwo – krótkie, wspólne wypowiedzi rozmówczyni i jej męża, 0:53:48
 13. List od Roberta Benigniego, 01:05:27
In order to properly print this page, please use dedicated print button.