Mirosław Kędzior

Imię rozmówcy:
Mirosław
Nazwisko rozmówcy:
Kędzior
Badacz:
Krzysztof Banach
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
112
Data nagrania:
10 grudnia 2015
Miejsce nagrania:
Łańcut
Czas trwania nagrania:
01:48:07
Format:
Wideo
Język nagrania:
Polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Polscy działacze na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego

Tematy

PRL, Tożsamość żydowska, Życie codzienne, Życie kulturalne.

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Mirosław Kędzior urodził się w 1960 r. w Rzeszowie. Rodzice Mirosława Kędziora pochodzili z okolic miejscowości Biecz (obecnie woj. Podkarpackie). Ojciec po ukończeniu w Rzeszowie studiów architektonicznych pracował w zawodzie, był również członkiem PZPR. Kędziorowie utrzymywali bliskie kontakty ze znajomą rodziną żydowską, której pomagano również w czasie antysemickiej nagonki roku 1968.

Mirosław Kędzior dorastał i uczęszczał do szkoły w czasach socjalistycznych. Początkowo, głównie ze względu na przynależność partyjną ojca i nieświadomość istnienia innego światopoglądu, bezkrytycznie odbierał komunistyczną rzeczywistość. W czasie edukacji w liceum plastycznym w Rzeszowie zainteresował się ideami hipisowskimi oraz literaturą, poezją i sztuką kontestującą ustrój PRL.

Mirosław Kędzior ukończył studia plastyczne. Przez pewien czas borykał się z problemami osobistymi spowodowanymi przynależnością do ruchu hipisowskiego. W latach 80. pracował w biurze konserwatora zabytków. Był również członkiem „Solidarności”, uczestniczył w kolportażu nielegalnej prasy, brał udział w demonstracjach. W latach 90. zainteresował się religią, w tym judaizmem, a w następstwie tego również historią, kulturą i filozofią żydowską.

Od 2003 r. Mirosław Kędzior organizuje corocznie Marsz Pamięci upamiętniający likwidację getta rzeszowskiego. Był również inicjatorem ustawienia Kamienia Pamięci na pl. Ofiar Getta w Rzeszowie. Inicjował wydarzenia kulturalne dotyczące pamięci o Żydach Podkarpacia, w szczególności Łańcuta i Rzeszowa. Obecnie pracuje jako opiekun synagogi w Łańcucie z ramienia Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Działa również jako przewodnik oraz aktywny muzyk.

Opis sytuacji rozmowy

Nagranie zarejestrowano w Łańcucie, w babińcu synagogi.

Streszczenie

 1. Informacje o rodzinie Rozmówcy, kontakty z żydowskimi znajomymi rodziców w dzieciństwie, 0:01:50
 2. Czasy nauki w liceum plastycznym i fascynacja ruchem hipisowskim, 0:04:48
 3. Żydowska sąsiadka z dzieciństwa i znajomi o korzeniach żydowskich, 0:07:00
 4. Kryzys życiowy i zainteresowanie religią, 0:08:50
 5. Zainteresowanie judaizmem i filozofią żydowską, kultura żydowska w Łańcucie, 0:14:10
 6. Zabytki kultury materialnej Żydów w Rzeszowie, zagłada Żydów rzeszowskich, 0:18:40
 7. Organizacja upamiętnienia rzeszowskiej społeczności żydowskiej, 0:25:44
 8. Antysemickie reakcje na upamiętnienie, antysemityzm w Rzeszowie, 0:32:24
 9. Podróż po Rzeszowszczyźnie w poszukiwaniu historii zagłady Żydów, rozmowy z mieszkańcami i zbieranie relacji, antysemityzm i denuncjacje na wsi, 0:34:45
 10. Organizacja uroczystości upamiętniających, obecność Mosze Ostera, 0:38:33
 11. Historia i wojenne przeżycia Moszego Ostera, 0:45:30
 12. Budynki pożydowskie w Rzeszowie i niepokój mieszkańców przed ich odbieraniem, 0:51:30
 13. Dzieciństwo spędzone na wsi i w Rzeszowie, religijność matki i przynależność partyjna ojca, dom rodzinny, sąsiedzi, 0:54:20
 14. Historia sąsiada – byłego więźnia Majdanka, 0:56:00
 15. Lata 60. – dorastanie w czasach socjalizmu, 0:58:55
 16. Praca i wizyty u dziadków na wsi, rodzinne opowieści o czasach drugiej wojny światowej, antyki przedwojenne i z czasów wojny, 01:02:40
 17. Mniejszości i wielokulturowość na Podkarpaciu, 01:07:00
 18. Lekcje historii w szkole podstawowej i wiara w jej socjalistyczną interpretację, 01:10:00
 19. Przyjaźń z synem szefa propagandy KW PZPR, alkoholizm przyjaciela, opieka nad umierającym, 01:12:25
 20. Porzucenie ideałów socjalistycznych, kontakt z ideami Solidarności”, poznawanie zachodniej muzyki, 01:17:20
 21. Socjalizm a mniejszości narodowe, wizyty młodzieży socjalistycznej w Rzeszowie, zespół Copernicus w Rzeszowie, 01:22:12
 22. Telewizja w PRL, „Klub Czterech Pancernych”, „Akcja Niewidzialnej Ręki”, uczestnictwo w akcjach społecznych w dzieciństwie, 01:24:40
 23. Kościół i nauczanie religii w PRL, katolicyzm i jego oddziaływanie współcześnie, indoktrynacja socjalistyczna w dzieciństwie, 01:25:56
 24. Rok 1968 i wyjazdy kolegów ze szkoły, relacje znajomych dotyczące nagonki antysemickiej, emigracja znajomych do Izraela, 01:27:13
 25. Członkostwo w „Solidarności”, początek stanu wojennego, kontakt z literaturą podziemną, 01:28:49
 26. Rozklejanie ulotek i uczestnictwo w pacyfikowanych manifestacjach, 01:33:45
 27. Kontakt z Jackiem Kuroniem i próba wyciągnięcia z więzienia znajomego, 01:37:00
 28. Przekonania etyczne i filozofia życia, świadomość wartości życia, 01:41:49
 29. Używanie hebraizmów w języku polskim, nauka hebrajskiego, 01:44:30
In order to properly print this page, please use dedicated print button.