Anna Łagodzińska

Imię rozmówcy:
Anna
Nazwisko rozmówcy:
Łagodzińska
Badacz:
Krzysztof Banach
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
MPOLIN-HM184
Data nagrania:
24 kwietnia 2015
Miejsce nagrania:
Łódź
Czas trwania nagrania:
01:34:39
Język nagrania:
Polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Polscy działacze na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego

Tematy

Antysemityzm, Judaizm, Życie kulturalne.

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Anna Łagodzińska urodziła się w Poddębicach w 1984 r. Jej rodzice pracowali w firmie telekomunikacyjnej, ale jako członkowie Towarzystwa Regionalnego często uczestniczyli w organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych. Ojciec Anny Łagodzińskiej współpracował również jako fotograf z poddębickim Domem Kultury.

Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej w Poddębicach Anna Łagodzińska rozpoczęła studia judaistyczne w Krakowie. Przez pewien okres studiowała również iranistykę. Już w trakcie studiów rozpoczęła współpracę z organizatorami Festiwalu Czterech Kultur w Łodzi oraz portalem „Wirtualny Sztetl”. Po zakończeniu studiów podjęła pracę w Muzeum Miasta Łodzi: początkowo jako asystent muzealny, następnie zaś jako kierownik Działu Upowszechniania i Edukacji.

Oprócz pracy w muzeum Anna Łagodzińska zajmuje się działalnością naukową przygotowując pracę doktorską dotyczącą prasy jidyszowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Udziela się również jako wykładowca i przewodnik po żydowskiej Łodzi. Wraz z rodziną mieszka w Poddębicach.

Opis sytuacji rozmowy

Spotkanie odbyło się w gabinecie Jana Karskiego w Pałacu Poznańskich w Łodzi – siedzibie Muzeum Miasta Łodzi, w którym zatrudniona jest rozmówczyni.

Streszczenie

 1. Pierwsze wspomnienia z dzieciństwa, dzieciństwo w Poddębicach, edukacja i życie prywatne w Poddębicach, związki z Łodzią, 0:00:19
 2. Zainteresowania w dzieciństwie, związki rodzinne z Łodzią, 0:03:32
 3. Studia judaistyczne w Krakowie, początki pracy w Muzeum Miasta Łodzi, 0:05:22
 4. Dzieciństwo, zabawy dziecięce, charakterystyka Poddębic, rodzice: ich praca, zainteresowania, sąsiedzi, przyjaciele, spędzanie wolnego czasu, 0:08:53
 5. Edukacja w Poddębicach, znajomi ze szkoły, nauczyciel historii i jego nietypowe metody, koledzy zez szkoły, wspólne zabawy i żarty, 0:15:38
 6. Domniemane „cygańskie” pochodzenie i rodzinne legendy, cmentarz ewangelicki i żydowski w Poddębicach, rejs po Dnieprze w dzieciństwie, kościół ewangelicki w Poddębicach, „szlachecka” historia miasta, historia społeczności żydowskiej w Poddębicach, zachowany budynek synagogi, 0:20:29
 7. Obecność wątków związanych z Zagładą w edukacji, wycieczka do Auschwitz w szkole podstawowej, 0:29:30
 8. Styczność z kulturą żydowską w dzieciństwie, zainteresowanie kulturą żydowską, zainteresowanie innymi kulturami, pierwsza wizyta w synagodze, styczność z kulturą żydowską w Krakowie, instytucje i wydarzenia związane z judaizmem w Krakowie, 0:33:50
 9. Studia judaistyczne w Krakowie, posługiwanie się językiem hebrajskim i jidysz, praca doktorska dotycząca prasy żydowskiej, spotkania z Izraelczykami w Muzeum, spotkanie z Izraelczykami i rozmowa w języku hebrajskim w trakcie pracy jako kelnerka, 0:42:52
 10. Wątki żydowskie w gronie znajomych, styczność z antysemityzmem, 0:47:52
 11. Tematyka żydowska w życiu kulturalnym Łodzi, poszukiwanie praca przy organizacji Festiwalu Czterech Kultur, praca w Wirtualnym Sztetlu oraz w Muzeum Miasta Łodzi, wydarzenia, działania i instytucje związane z kulturą żydowską oraz pamięcią o Zagładzie w Łodzi, antysemityzm w Łodzi, 0:53:22
 12. Praca w Dziale Edukacji MMŁ, zakres działalności i organizowane wydarzenia, program edukacyjny w Muzeum, praca naukowa i praca w obszarze kultury żydowskiej poza Muzeum, 01:05:34
 13. Odnalezienie macew z cmentarza w Poddębicach, Żydzi poddębiccy po wojnie, 01:12:41
 14. Zdobywanie wiedzy dotyczącej kultury żydowskiej, źródła związane z edukacją n.t. judaizmu, edukacja dotycząca kultury Żydów w Poddębicach, zmiany w edukacji o mniejszościach w szkołach, dostęp do źródeł wiedzy o historii Żydów współcześnie, 01:15:00
 15. Stosunek rodziny do zainteresowań Rozmówczyni, stosunek do Żydów we współczesnych Poddębicach i Łodzi, wątki antysemickie w języku, 01:25:06
 16. Przejawy działalności na rzecz upamiętnienia Żydów Łódzkich, 01:31:03
In order to properly print this page, please use dedicated print button.