Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Krystyna Budnicka

Imię rozmówcy:
Krystyna
Nazwisko rozmówcy:
Budnicka
Alias rozmówcy:
Hena Kuczer
Badacz:
Joanna Król
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
12
Data nagrania:
23 stycznia 2014
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
0:55:00
Format:
Wideo
Język nagrania:
Polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Żydzi w Polsce

Tematy

Getto warszawskie, Ocaleni z Zagłady, Okupacja, Tradycja żydowska, Święta żydowskie, Życie codzienne, Życie przed wojną.

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Krystyna Budnicka urodziła się w 1932 roku w wielodzietnej rodzinie żydowskiej, która zamieszkiwała w kamienicy na Placu Muranowskim 10 pod numerem 23. W dwupokojowym mieszkaniu z kuchnią mieszkała dziewięcioosobowa rodzina. W tym samym budynku mieścił się zakład stolarski ojca Krystyny. Tradycje stolarsko-rzemieślnicze odziedziczył po swoim ojcu i przekazał swoim synom. W kamienicy jedyną nieżydowską postacią była dozorczyni – wspomina rozmówczyni.

W zarejestrowanej rozmowie Krystyna Budnicka opowiada o życiu codziennym dzielnicy żydowskiej, obchodzeniu świąt i zachowywaniu żydowskich tradycji. Jak zaznacza do momentu wybuchu wojny nie miała świadomości o istnieniu innego, chrześcijańskiego, świata. W jej wspomnieniach wszystko jest swojskie, oswojone i normalne. Opisuje otoczenie domu i codzienny świat z perspektywy kilkuletniej dziewczynki.

Cała rodzina Krystyny Budnickiej zginęła podczas powstania w getcie warszawskim, jedynym ocalałym członkiem rodziny jest wujek, Ber Kuczer, który wojnę przeżył w Związku Radzieckim.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została zarejestrowana w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Streszczenie

 1. Miejsce urodzenia rozmówczyni; opis kamienicy; zajęcie ojca, 0:00:18
 2. Charakterystyka poszczególnych członków rodziny; wykształcenie i zajęcie braci, 0:02:00
 3. Zachowywanie zwyczajów i wypełnianie obowiązków religijnych w domu rodzinnym rozmówczyni; zachowywanie zasad koszerności; opis koszerowania naczyń; ubiór, 0:06:20
 4. Święta żydowskie we wspomnieniach rozmówczyni: Chanuka, Święto Szałasów, Pesach, 0:09:00
 5. Przedszkole na ulicy Sierakowskiej 6 – „Freblówka”; „zbieranie” i odprowadzanie po domach dzieci do przedszkola, 0:12:00
 6. Opis Placu Muranowskiego i okolicy w okresie dzieciństwa rozmówczyni: ulica Nalewki, ulica Miła, ulica Pokorna, ulica Bonifraterska, park Traugutta, 0:14:00
 7. Złamanie nogi przez rozmówczynię; wizyta u lekarza, 0:17:00
 8. Opis atmosfery w domu rodzinnym rozmówczyni; szacunek w relacjach pomiędzy członkami rodziny; pozycja matki, 0:19:00
 9. Obchodzenie szabasu i czytanie midraszów przez ojca rozmówczyni, 0:20:00
 10. „Modernizacje” w domu rodzinnym rozmówczyni: stworzenie łazienki; zainstalowanie wyłącznika światła, który samoczynnie wyłączał i włączał światło podczas szabasu, 0:21:00
 11. Piekarnia na Sierakowskiej, do której zanoszono garnek z czulentem, który w sobotę, gorący, przynoszono do domu, 0:22:00
 12. Odwiedziny w domu brata na ulicy Twardej; odwiedziny u brata Izaaka na ulicy Miedzianej: umywalka zainstalowana w szafie bibliotecznej, 0:24:00
 13. Wyjazdy na letniska linią otwocką; spędzanie czasu na letnisku, 0:26:00
 14. Opis zabawek robionych przez ojca i siostrę rozmówczyni, 0:28:00
 15. Brak kontaktu rozmówczyni w okresie przedwojennym ze światem chrześcijańskim, 0:29:50
 16. Podstawowa szkoła żydowska na ulicy Barokowej z polskim językiem wykładowym, 0:31:00
 17. Ogród Krasińskich i przychodnia dla matek „Kropla mleka”, 0:33:00
 18. Autorefleksja rozmówczyni nad charakterem swoich wspomnień z okresu dzieciństwa, 0:33:30
 19. Wizyta w cyrku na ulicy Bonifraterskiej, 0:35:00
 20. Opis zdjęcia przedstawiającego brata rozmówczyni, Izaaka, który zginął w bunkrze po upadku powstania w getcie warszawskim, 0:37:00
 21. Ślady obecności przedwojennego życia rodziny rozmówczyni: adres zakładu stolarskiego ojca rozmówczyni w Alfabetycznym Wykazie Mieszkańców 1930; numer zakładu stolarskiego Borucha Kuczera w przedwojennej książce telefonicznej, 0:40:00
 22. Opis zdjęcia brata ojca, Ber Kuczer, rozmówczyni na gruzach getta warszawskiego, który w 1946 roku powrócił ze Związku Radzieckiego; zdjęcia pochodzi z jego książki wydanej w 1955 roku w Paryżu pt. „Była kiedyś Warszawa”; dedykacja „Jedynemu dziecku, które przeżyło z całej rodziny”, 0:44:00
 23. Opis zdjęcia przedstawiającego rozmówczynię w wieku 12 lat – latem 1944 roku, 0:48:30
 24. Refleksja rozmówczyni na temat związków pomiędzy wyglądem fizycznym i kontaktami ze społecznością chrześcijańską, a możliwością ocalenia w czasach Zagłady, 0:49:30
In order to properly print this page, please use dedicated print button.