Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Ryszard Weiler

Imię rozmówcy:
Ryszard
Nazwisko rozmówcy:
Weiler
Badacz:
Józef Markiewicz
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
365
Data nagrania:
9 czerwca 2017
Miejsce nagrania:
Naharija
Czas trwania nagrania:
01:06:05
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Uczestnicy i świadkowie Marca ‘68

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Ryszard Weiler urodził się w Drohobyczu, zaś wczesne dzieciństwo spędził we Wrocławiu. W 1954 r. na skutek zawirowań na stanowiskach partyjnych ojciec Ryszarda Weilera został zmuszony do przeprowadzki wraz z rodziną do Lublina. W tym mieście Ryszard Weiler ukończył technikum i rozpoczął studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie Politechnika Lubelska). Był również aktywnym członkiem lokalnego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Pod wpływem kampanii antysemickiej roku 1968 Ryszard Weiler zdecydował o przerwaniu studiów i wyjeździe do Izraela, gdzie mieszkały już dwie siostry jego ojca. Opuścił Polskę we wrześniu 1968 r., w dwa miesiące po wyjeździe swojej siostry. Rodzeństwo nie pozostawiło w kraju bliskiej rodziny, gdyż pod koniec lat 50 zmarła ich matka, zaś 10 lat później ojciec. W Izraelu Ryszard Wailer dokończył studia i odbył służbę wojskową. Następnie rozpoczął pracę w szkolnictwie technicznym i założył rodzinę. Obecnie jest emerytem aktywnie zaangażowanym w organizację zjazdów żydowskich emigrantów z Polski w Izraelu.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została przeprowadzona podczas Zlotu Reunion 68 w Nahariji.

Streszczenie

 1. Przyczyny wyjazdu z Polski, nagonka antyżydowska roku 1968, decyzja o wyjeździe, 0:00:36
 2. Organizacja zjazdów emigrantów „marcowych” w Izraelu, wspólnota emigrantów, historia zjazdów, 0:02:41
 3. Studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie Politechnika Lubelska) w Lublinie, utrzymywanie relacji z kolegami z uczelni, wizyty w Polsce, 0:09:41
 4. Działalność w lubelskim TSKŻ, Marzec ’68 w Lublinie, 0:14:35
 5. Polityczne i społeczne przyczyny Marca, szykany wśród znajomych, 0:17:21
 6. Decyzja o wyjeździe z Polski, Wyższa Szkoła Inżynierska w czasie wydarzeń marcowych, 0:21:05
 7. TSKŻ w Lublinie, formalności i procedury związane z wyjazdem z Polski, 0:26:17
 8. Dzieciństwo w Drohobyczu i we Wrocławiu, przeprowadzka do Lublina, kwestie obywatelstwa, 0:31:09
 9. Formalności i kwestie finansowe związane z wyjazdem z Polski, 0:33:32
 10. Śmierć matki choroba ojca przed wyjazdem z Polski, warunki życia rodziny, 0:37:48
 11. Formalności i procedury związane z wyjazdem z Polski, utrata obywatelstwa, odzyskanie polskiego obywatelstwa, 0:41:08
 12. Stosunek do Polski i związki z Polską obecnie, wizyty w Polsce, antysemityzm w Polsce współcześnie, 0:45:00
 13. Adaptacja i asymilacja po przyjeździe do Izraela, studia i kariera zawodowa w Izraelu, rodzina w Izraelu, 0:51:58
 14. Środowisko żydowskich emigrantów z Polski w Izraelu, 0:55:30
 15. Odczucia związane z koniecznością emigracji z Polski, 0:58:48
 16. Znajomi ze środowiska emigrantów „marcowych” w Izraelu, 01:02:16
In order to properly print this page, please use dedicated print button.