Aleksander Włodawer

Imię rozmówcy:
Aleksander
Nazwisko rozmówcy:
Włodawer
Badacz:
Kaniecki Przemysław
Operator:
Markiewicz Józef
Sygnatura:
355
Data nagrania:
2 czerwca 2017
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
02:36:11
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Uczestnicy i świadkowie Marca ‘68

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Aleksander Włodawer urodził się w 1947 r. Jego matka Paulina Włodawer (ur. 1914, zm. 2006 r.) była biochemikiem, profesorem Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, następnie Instytutu Karolinska w Sztokholmie. Ojciec Aleksandra Włodawera, Artur Włodawer (zm. W 2002 r.) nie posiadał formalnego wykształcenia, do 1969 r. pracował jako urzędnik-zaopatrzeniowiec. Rodzice Aleksandra Włodawera po wybuchu II wojny światowej przedostali się z Warszawy do okupowanego przez Armię Czerwoną Łucka, stamtąd w 1940 r. zostali wywiezieni, początkowo do gułagu w Asino, następnie w okolice Taszientu. Po zakończeniu wojny i powrocie do Polski osiedli w Warszawie.

Alexander Włodawer był we wczesnym dzieciństwie częściowo wychowywany przez ciotkę Natalię (Nachę), jedną z nielicznych osób z rodziny ojca, która przeżyła Holokaust. Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie Aleksander Włodawer studiował biofizykę na Uniwersytecie Warszawskim. W lecie 1962 r. po raz pierwszy wyjechał do Stanów Zjednoczonych na kurs organizowany przez Czerwony Krzyż. Na stałe Aleksander Włodawer opuścił Polskę w 1969 r. już jako absolwent UW, w wieku 22 lat. Początkowo wyjechał wraz z rodzicami do Szwecji, z której wkrótce udał się do Stanów Zjednoczonych aby kontynuować naukę na studiach doktoranckich w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.

Aleksander Włodawer odniósł wiele sukcesów w kontynuowanej przez lata pracy naukowej. Obecnie jest dyrektorem Laboratorium Krystalografii Makromolekuł w amerykańskim Narodowym Instytucie Raka. W roku 2004 otrzymał doktorat Honoris Causa z Politechniki Łódzkiej. Jest również członkiem Komitetu Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji doradczej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej Komórkowej w Warszawie. Dwukrotnie żonaty, obecna żona All Gustchina jest jego współpracowniczką oraz współautorką części publikacji naukowych Aleksandra Włodawera.

 

Streszczenie

 1. Znajomość z Aleksandrem Jochwedem [wątek nie zarejestrowany w pełni], 0:00:01
 2. Emigracja z Polski do Szwecji, 0:03:41
 3. Wyzwolenie ciotki, Natalii (Nachy) Blüth, z Gęsiówki w czasie powstania warszawskiego, jej pobyt w Ravensbrück, pamiątki po ciotce, 0:04:40
 4. Pamiątki związane z rodzicami, 0:08:04
 5. Śmierć brata ojca, rodzina ojca, 0:13:29
 6. Studia i kariera naukowa, 0:17:03
 7. Wiedza o przyczynach emigracji z Polski w środowisku naukowym rozmówcy, 0:26:05
 8. Okoliczności poprzedzające emigrację, nauka języka angielskiego, wyjazd do USA w 1962 r., 0:29:30
 9. Wyjazd do Szwecji w 1969 r., studia doktoranckie w USA, okoliczności emigracji z Polski, 0:34:52
 10. Związki z ruchem studenckim w okresie wydarzeń marcowych, 0:42:03
 11. Środowisko i znajomi w czasach Marca, wyjazd z Polski, reakcje rodziców i ich środowiska na wydarzenia marcowe, 0:45:11
 12. Historia rodziny byłej żony, religijność jej i własnej rodziny, 01:05:24
 13. Wyjazd do USA i kwestie obywatelstwa, służba wojskowa w Polsce, genealogia rodzinna, 01:13:00
 14. Rodzice, ich charaktery, dom rodzinny, wychowanie, 01:21:24
 15. Zainteresowania literackie i filmowe przed wyjazdem z Polski, szkoła i nauczyciele, 01:34:05
 16. Studia, znajomości akademickie, 01:42:00
 17. Rodzina pierwszej żony, koledzy ze studiów w Polsce, 01:51:40
 18. Historie dalszych członków rodziny, 02:01:35
 19. Znajomości z czasów studiów w Polsce, środowisko studenckie przed Marcem ’68, 02:05:00
 20. Związki z Polską i polskością, własna tożsamość, tożsamość rodziców, 02:13:02
In order to properly print this page, please use dedicated print button.