Jakub i Łucja Ajzenberg

Imię rozmówcy:
Jakub i Łucja
Nazwisko rozmówcy:
Ajzenberg
Badacz:
Józef Markiewicz
Sygnatura:
MPOLIN-HM566
Data nagrania:
12 maja 2018
Miejsce nagrania:
Niemcza
Czas trwania nagrania:
01:17:38
Format:
Audio
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Żydzi w Polsce

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Małżeństwo Jakuba i Łucji Ajzenbergów mieszka w Niemczy. Ich rodziny osiadły tam po wojnie. Ojciec Jakuba był Żydem pochodzącym z Lubelszczyny, a matka góralką z okolic Niemczy. Rodzice Łucji pochodzili z Wołynia. Małżeństwo Ajzenbergów angażuje się w działania dzierżoniowskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Żydowskie pochodzenie ojca Jakuba nie było tajemnicą, ale nie było też tematem pogłębionych rodzinnych rozmów.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa odbyła się w mieszkaniu Państwa Ajzenberg w Niemczy.

Streszczenie

 1. Wstępne informacje o rodzicach Jakuba Ajzenberga; 00:00:00
 2. Zasiedlenie poniemieckich terenów przez przedwojennych mieszkańców Kresów Wschodnich; 00:04:20
 3. Brak kontaktu Jakuba Ajzenberga z żydowskimi rówieśnikami; 00:05:30
 4. Identyfikowanie się Jakuba Ajzenberga jako pół-Żyd i pół-Polak; 00:06:15
 5. Członkostwo małżeństwa w TSKŻ, udział w organizowanych spotkaniach i świętach; 00:06:55
 6. Brak pamięci Jakuba Ajzenberga o przebiegu Marca 1968 w Niemczy i Dzierżoniowie, brak wpływu żydowskiego pochodzenia na silną pozycje ojca Jakuba Ajzenberga w Niemczy, Brak pomysłu emigracji z Polski, 00:11:00
 7. Rodzina Łucji Ajzenberg: prowadzenie przez ojca warsztatu szewskiego, kresowe pochodzenie, brak pamiątek po przedwojennym domu rodziny; 00:13:35
 8. Udział w wydarzeniach organizowanych przez TSKŻ, wyjazd córki do Izraela; 00:16:55
 9. Stosunek ojca Jakuba Ajzenberga do żydowskiego pochodzenia, powszechna wiedza wśród sąsiadów i mieszkańców Niemczy na ten temat, początkowe ukrywanie żydowskiego pochodzenia przed narzeczoną syna, akceptacja żydowskiego pochodzenia Jakuba Ajzenberga przez rodzinę jego żony; 00:18:00
 10. Rodzina ojca Jakuba Ajzenberga i jego życie: wyjazd z rodzinnego domu na Lubelszczyźnie do wujka do Warszawy, ucieczka do Rosji w czasie wojny, początki powojennego życia; 00:19:55
 11. Wizyty Żydów w Niemczy po wojnie, niemieckie i żydowskie rodziny mieszkające w Niemczy, przekonanie o tym, że niektórzy zmienili nazwiska i ukrywają żydowskie pochodzenie; 00:24:00
 12. Wola ojca Jakuba Ajzenberga, aby nie być pochowanym na cmentarzu żydowskim, przygotowanie pomnika nagrobnego i brak umieszczenia Gwiazdy Dawida z obawy przed dewastacją; 00:28:55
 13. Różne formy uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą żydowską, wyjazdy na „szabatony”, nawiązywanie znajomości z członkami TSKŻ z innych miast, 00:30:10
 14. Historia synagogi, remont, wydarzenia odbywające się w synagodze; 00:36:20
 15. Otwarty charakter wielu wydarzeń organizowanych przez TSKŻ, w tym „szabatonów”; 00:41:20
 16. Udział w koloniach żydowskich dzieci i wnuków Ajzenbergów, zajęcia na koloniach; 00:42:40
 17. Współczesne spojrzenie na tematykę kultury żydowskiej, zmiana perspektywy; 00:44:30
 18. Świadomość mieszkania na ziemiach poniemieckich; 00:46:45
 19. Odrodzenie TSKŻ; 00:47:25
 20. Życie żydowskie na Dolnym Śląsku po wojnie, specyfika Dzierżoniowa; 00:52:25
 21. Wrażenia z wizyty w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizowanej przez TSKŻ, zmiana podejścia do kultury żydowskiej, zainteresowanie Żydami mieszkającymi w Dzierżoniowie, wymiana młodzieży Dzierżoniów-Izrael, potencjalna promocja Dzierżoniowa jako miejsca wyjątkowego ze względu na powojenną żydowską historie; 00:54:10
 22. Uroczystość upamiętniająca ofiary obozu pod Pieszycami na cmentarzu, stan terenu poobozowego; 00:59:40
 23. Brak uprzedzeń w rodzinie Łucji Ajzenberg wobec pochodzenia żydowskiego, zainteresowanie brata historią rodziny i wizyty na trenach dzisiejszej Ukrainy związanych z historią rodziny, czyszczenie grobów polskich; 01:01:45
 24. Praca Jakuba Ajzenberga; 01:06:00
 25. Historia cmentarza żydowskiego w Dzierżoniowie; 01:09:10
 26. Osoby, z którymi warto porozmawiać w Dzierżoniowie i okolicach o sprawach związanych z kulturą żydowską; 01:13:20
In order to properly print this page, please use dedicated print button.