Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Kazimierz Sopała

Imię rozmówcy:
Kazimierz
Nazwisko rozmówcy:
Sopała
Badacz:
Józef Markiewicz
Operator:
Józef Markiewicz
Data nagrania:
16 października 2015
Miejsce nagrania:
Potakówka
Czas trwania nagrania:
01:36:05
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Zbiory - Pamiątki - Darczyńcy

Biogram rozmówcy

Kazimierz Sopała urodził się w 1946 roku w Trzcinicy pod Jasłem. Po skończeniu szkoły podstawowej, wyjechał na Śląsk, aby uczyć się w zawodowej szkole górniczej. W latach 1964 – 1996 pracował jako ratownik górniczy, a następnie kierownik pogotowia ratowniczego i dyspozytor w kopalni „Katowice”. Po zakończeniu pracy w kopalnie powrócił w rodzinne strony, do Potakówki, gdzie został sołtysem i radnym. Do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin przekazał pamiątkę – dzban, który wraz z innymi naczyniami jego ojciec znalazł w czasie wojny w porzuconej skrzyni.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została zarejestrowana w domu Rozmówcy w Potakówce.

Streszczenie

 1. Informacje o życiu Kazimierza Sopały - pochodzenie ze Trzcinicy, przeprowadzka na Śląsk, powrót w rodzinne strony; 00:00:00
 2. Historia pamiątki pożydowskiej przekazanej muzeum – dzbana, który wraz z innymi naczyniami ojciec Kazimierza Sopały znalazł w porzuconej skrzyni; nadanie dzbanowi znaczenia relikwii; trudność z pohamowaniem wzruszenia; opis reszty serwisu; 00:02:00
 3. Opowieść okupacyjna ojca o Żydach; 00:06:25
 4. Powojenne życie żydowskie w Jaśle; 00:07:48
 5. Dzban jako świętość, przedwojenne opowieści ojca: 00:08:15
 6. Co ojciec powiedział, gdy przekazał dzban Kazimierzowi Sopale; 00:10:35
 7. Życie Stanisława Sopały, ojca Kazimierza Sopały - praca przed wojną, wojenna walka z bandami UPA, osadzenie w więzieniu po wojnie; 00:12:40
 8. Przeprowadzanie się wraz z dzbanem do kolejnych mieszkań; sposób przechowywania dzbana w rodzinnym domu – w szufladzie, zakaz używania dzbana; duma z przekazania pamiątki do muzeum; 00:14:10
 9. Wrażliwość Kazimierza Sopały na ludzką krzywdę i cierpienie wykształcona pod wpływem pracy ratownika górniczego, pasja do czytania książek historycznych; 00:17:00
 10. Pamięć o wydarzeniach wojennych w Potakówce – upamiętnienia i groby, wydarzenia wojenne; 00:19:35
 11. Spacer po powojennym Jaśle – wspomnienie ruin, walka ojca przeciw UPA, osadzenie ojca w więzieniu w Rzeszowa, trauma ojca; 00:24:05
 12. Praca ratownika górniczego na Kopalni „Katowice” – codzienne obcowanie ze śmiercią, niebezpieczeństwo, konieczność zawiadamiania rodzin o wypadkach ich bliskich; 00:27:30
 13. Szkolenie na ratownika górniczego, ćwiczenia wytrzymałości, inne warunki pracy w kopalni współcześnie, wina zabezpieczeń, wina ludzi, odpowiedzialność; 00:37:10
 14. Motywacje do wykonywania niebezpiecznej pracy ratownika górniczego - potrzeba pomocy innym, powrót do kopalni po latach, pracoholizm; 00:44:20
 15. Szacunek do zawodu górnika, dewaluacja zawodu górnika; 00:48:45
 16. Upadek kopalń z powodu prywatyzacji; 00:51:00
 17. Mentalność śląska, huczne świętowanie Barbórki, zmiana, przywileje; 00:55:10
 18. Dawny przemysł w okolicach Gorlic, Jasła i Krosna a niewiele możliwości pracy współcześnie, wyjazdy większości młodych ludzi za granicą; 01:01:30
 19. Jak Kazimierz Sopała został radnym, zaangażowanie w sprawy społeczne i zyskanie zaufania lokalnej społeczności; 01:05:40
 20. Wyzwania dla sołtysa; 01:09:20
 21. Wartość dzbana, przesłanie – oddać hołd tym, którzy tragicznie zginęli; 01:12:40
 22. Trudne warunki życia w Beskidzie Niskim - konieczność ciężkiej pracy, wojna, brak pracy; 01:13:55
In order to properly print this page, please use dedicated print button.