Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Guiora Joseph Lauer

Imię rozmówcy:
Guiora Joseph
Nazwisko rozmówcy:
Lauer
Badacz:
Klara Jackl
Operator:
Józef Markiewicz
Data nagrania:
10 października 2018
Miejsce nagrania:
Holon
Czas trwania nagrania:
01:40:31
Format:
Wideo
Język nagrania:
angielski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie Pamięci

Tematy

Codzienność w ukryciu, II wojna światowa, Izrael, Pamięć historii pomocy, Powojenne losy ukrywanych, Ukrywanie Żydów.

Biogram rozmówcy

Guiora Joseph Lauer urodził się w 1941 roku w Warszawie. Nie pamięta swoich rodziców i nie zna szczegółów ich dalszych wojennych losów. Niedługo po narodzinach jego opiekunem stał się przyjaciel rodziny, Leon Ejtel, który po pewnym czasie ukrył go w domu swojej bratowej w Lipkach. Tam Guiora Joseph Lauer spędził cztery lata. Po zakończeniu wojny z Lipek odebrała go ciocia i razem pojechali do Paryża, gdzie rozmówca rozpoczął nowe życie. Był członkiem młodzieżowych organizacji syjonistycznych. Podczas jednego z obozów poznał swoją przyszłą żonę i razem postanowili wyjechać do Izraela. Historią rodziny Guiora Joseph Lauer zainteresował się dopiero w 2017 roku. Od tego czasu poszukuje nowych informacji dotyczących historii swojej rodziny.

Opis sytuacji rozmowy

Wywiad przeprowadzony został w domu rozmówcy w Holonie (Izrael).

Streszczenie

 1. Wspomnienie wizyty w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; 00:01:45
 2. Odnalezienie aktu urodzenia pradziadka, informacje o pradziadku i prowadzonych przez niego sklepach; odwiedzenie miejsc, w których mieściły się sklepy pradziadka; 00:03:15
 3. Odnalezione dokumenty i listu Leona Ejtla z prośbą o zaopiekowanie się rozmówcą; zdjęcie budynku należącego do dziadka; 00:05:25
 4. Informacje o dziadku Josephie Lauerze i ojcu Jerzym Lauerze - posiadanie fabryki przez dziadka Josepha Lauera; 00:08:54
 5. Imię i nazwisko matki; gdzie rodzice mogli się poznać; 00:12:00
 6. Nieznajomość wielu szczegółów dotyczących historii rodziny i swojej; Warszawa jako miejsce urodzenia; 00:13:25
 7. Wojenne losy rodziców; przypuszczenia dotyczące miejsca ich śmierci; wojenne losy dziadków i kuzynów; 00:14:30
 8. Czym zajmowali się w przed wojną dziadek, rodzina babki naukowcy; 00:17:10
 9. Sytuacja rodzina – stosunek do religii, bardzo dobra sytuacja ekonomiczna, bliskie relacje w rodzinie; 00:19:54
 10. Historia domu przy ulicy Chmielnej 122 należącego do rodziny rozmówcy; 00:21:10
 11. Leon Ejtel – przyjaciel rodziny; brak wiedzy na temat okoliczności swoich narodzin w 1941 roku; podstawowe informacje o Leonie Ejtlu i historii pomocy udzielonej rozmówcy – ukrycie rozmówcy w Lipkach; codzienność w Lipkach; wspomnienie obecności Niemców w Lipkach; 00:26:08
 12. Jak rozmówca dowiedział się, że jest Żydem; reakcja – płacz; 00:31:33
 13. Wspomnienia z Lipek - problemy zdrowotne rozmówcy, opis domu; 00:33:14
 14. Wizyta rozmówcy w Lipkach - rozpoznanie bunkra i lasu; przyjazne nastawienie mieszkańców Lipek; 00:36:25
 15. Brak pamięci o Leonie Ejtlu w Lipkach; wiek Jadwigi Ejtel z perspektywy dziecka; 00:41:05
 16. Historia ratunku rozmówcy przez Leona Ejtla; poszukiwanie informacji o Leonie Ejtlu; 00:42:40
 17. Historia papierośnicy, która miała być znakiem rozpoznawczym dla rodziny w Paryżu; 00:45:47
 18. Pieniądze od Leona na utrzymanie małego rozmówcy; 00:49:00
 19. Traktowanie małego rozmówcy przez Jadwigę Ejtel; 00:50:38
 20. Odebranie rozmówcy z Lipek; pierwsza podróż pociągiem; obraz zniszczonej i smutnej Warszawy; długa podróż do Paryża; 00:53:28
 21. Przyjazd do Paryża i rozpoczęcie nowego życia; początkowa tęsknota z Lipkami; 00:55:18
 22. Odczuwanie swojej odmienności jako Żyda na tle francuskich kolegów ze szkoły; wyśmiewanie się innych dzieci z sieroctwa rozmówcy, odczuwanie wstydu z tego powodu; antysemityzm we Francji po wojnie; 00:57:04
 23. Rodzina rozmówcy we Francji; 01:02:10
 24. Nowi rodzice we Francji i ich wojenne losy w Rumunii; 01:05:13
 25. Przeprowadzka do Izraela w 1960 roku; pobyt w kibucu; służba w armii; małżeństwo; 01:10:53
 26. Zapoznanie się rozmówcy z przyszłą żoną na obozie dla młodych syjonistów, utrzymywanie kontaktu listownego, wspólna decyzja o wyjeździe do Izraela; 01:13:13
 27. Wpływ ruchu syjonistycznego na decyzję o wyjeździe do Izraela; troska o to, aby dzieci czuły się „u siebie” w kraju, w którym mieszkają; więź syna z syna z Izraelem; 01:15:43
 28. Życie zawodowe rozmówcy – praca w bankowości; 01:18:45
 29. Niewielkie sentymentalne znaczenie podróży do Polski i Francji; skupienie się na życiu w Izraelu; 01:20:20
 30. Przekazywanie swojej historii dzieciom i wnukowi; wystąpienie w szkole wnuka; niechęć do opowiadania o swoim dzieciństwie ze względu na złe wspomnienia; konieczność kształtowania świadomości młodego pokolenia; 01:23:10
 31. Brak poczucia szczególnego związki z Polską i Francją; 01:27:57
 32. Uczucie ekscytacji towarzyszące procesowi poszukiwania informacji o rodzinie i odnajdywaniu dokumentów; 01:30:30
 33. Prezentacja papierośnicy; 01:37:77
In order to properly print this page, please use dedicated print button.