Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Ryszard Witkowski

Imię rozmówcy:
Ryszard
Nazwisko rozmówcy:
Witkowski
Badacz:
Mateusz Szczepaniak
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
378
Data nagrania:
12 maja 2017
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
01:30:11
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Ryszard Witkowski urodził się w Milanówku w 1926 roku jako syn naczelnika poczty w Milanówku Józefa Witkowskiego, weterana wojny polsko-bolszewickiej, zmarłego w 1928. Jego matka, Felicja Witkowska, pochodziła z Biłgoraja; prowadziła zakład fotograficzny w Milanówku. Po śmierci męża sama wychowywała syna i starszą o 3 lata córkę.

Ukończył szkołę powszechną w Milanówku, od 1938 roku uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Należał do 197. Mazowieckiej Drużyny Harcerzy. W 1939 roku po apelu radiowym Umiastowskiego (6.09) został dołączony wraz z 2 lata starszym kuzynem do rowerowej kolumny ochotników zmierzających na wschód. Był świadkiem niemiecko-sowieckiej defilady przyjaźni w Brześciu nad Bugiem. Wrócił do Milanówka w październiku 1939. W listopadzie 1941 roku został zaprzysiężony jako członek Narodowej Organizacji Wojskowej; po scaleniu ze Związkiem Walki Zbrojnej był członkiem 52. plutonu AK. Wraz z matką i siostrą pomagali w czasie wojny trzem Żydom: Józefowi Grotte (oryg. Józefowi Romanowi) i braciom Miodowskim. Ich staraniami został odznaczony medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została zarejestrowana w ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi — Przywracanie pamięci” realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Streszczenie

 1. Informacje o rodzinie rozmówcy; 00:00:20
 2. Edukacja szkolna i harcerstwo; 00:03:20
 3. Nieliczna społeczność żydowska w Milanówku; 00:07:31
 4. Początek wojny; apel radiowy 6.09.1939; droga na wschód; 00:10:53
 5. Spotkanie z wojskami sowieckimi; niemiecko-sowiecka defilada przyjaźni; 00:14:14
 6. Powrót do Milanówka; 00:15:32
 7. Życie pod okupacją; pomoc matce; 00:18:01
 8. Edukacja w czasie okupacji; 00:23:00
 9. Pierwsze kontakty z konspiracją; zaprzysiężenie na członka Narodowej Organizacji Wojskowej; szkolenia; scalenie ze Związkiem Walki Zbrojnej; 00:25:20
 10. Działalność w AK; 00:33:48
 11. Pomoc uciekinierom z powstania warszawskiego; 00:38:35
 12. Spotkanie matki z żydowskim uciekinierem z Pawiaka; wydostanie matki i siostry rozmówcy z Pawiaka; pomoc uciekinierowi (Józefowi Grotte) w uzyskaniu dokumentów; 00:41:17
 13. Pomoc braciom Miodowskim; 00:49:15
 14. Sposoby pomocy Żydom przez rodzinę i znajomych rozmówcy; 00:51:07
 15. Powojenne losy uratowanych Żydów; wniosek do Yad Vashem; 00:57:10
 16. Pochodzenie uratowanych Żydów i ich wojenne losy; 00:59:35
 17. Nastroje antysemickie w Polsce i emigracja Józefa Grotte; 01:05:18
 18. Emigracyjne losy braci Miodowskich; 01:08:16
 19. Kontakty z Józefem Grotte po wojnie; 01:09:53
 20. Historia nazwiska Józefa Grotte; 01:12:08
 21. Zakład fotograficzny matki rozmówcy; miejsca zamieszkania rodziny rozmówcy w Milanówku; 01:14:32
 22. Pomoc uciekinierom z powstania warszawskiego; 01:19:14
 23. Warunki życia i ukrywania Żydów w Milanówku podczas wojny; brak stałego posterunku żołnierzy niemieckich; 01:23:09
 24. Patriotyzm ukrywanych przez rodzinę rozmówcy Żydów; 01:26:56

Projekt dofinansowała Fundacja Konrada Adenauera

In order to properly print this page, please use dedicated print button.