Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Władysław Misiuna

Imię rozmówcy:
Władysław
Nazwisko rozmówcy:
Misiuna
Badacz:
Mateusz Szczepaniak
Operator:
Grzegorz Liwiński
Sygnatura:
MPOLIN-HM396
Data nagrania:
17 sierpnia 2017
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
01:29:31
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Władysław Misiuna urodził się 19.07.1925 w Radomiu przy ul. Wrześniowskiego 15. Jego ojciec, Zygmunt, pochodził z Wołynia, był hutnikiem huty szklanej (przed wojną głównie bezrobotny); dopiero w 1925 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Matka, Eleonora, była córką hutnika. Miał dwóch braci.

Tuż przed wojną dostał się do gimnazjum im. Kochanowskiego w Radomiu. W czasie wojny pracował w  królikarni przy fabryce broni; pomagał przymusowo pracującym tam Żydom przebywającym w obozie pod Radomiem. Po wojnie ukończył gimnazjum i rozpoczął studia na Akademii Nauk Politycznych, gdzie został zauważony przez prokuratora generalnego, i w związku z jego propozycją pracy dla prokuratury był zmuszony do ucieczki do Moskwy. Po powrocie do Warszawy pracował w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa, na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego oraz prowadził międzynarodowe badania porównawcze RWPG.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została zarejestrowana w ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi - przywracanie pamięci” realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Streszczenie

 1. Informacje o rodzinie rozmówcy; pochodzenie ojca i matki; miejsce zamieszkania; sąsiedzi; 00:00:23
 2. Wspomnienia z dzieciństwa - rówieśnicy; 00:05:37
 3. Eksmisja z mieszkania; znalezienie przez ojca pokoju; 00:06:23
 4. Praca w hucie; dostanie się do gimnazjum; 00:08:52
 5. Początek wojny; decyzja o pozostaniu w Radomiu; założenie getta w Radomiu; pomoc rodzinie Pieńkusów; 00:10:55
 6. Praca w fabryce broni; spalenie grupy Żydów; 00:14:18
 7. Praca w królikarni przy fabryce broni; 00:17:11
 8. Założenie obozu koncentracyjnego pod Radomiem; organizacja fabryki broni; 00:24:30
 9. Praca Żydów w fabryce broni; pobicie przez strażnika za podzielenie się chlebem z Żydem; 00:26:58
 10. Kontakty z Ukraińcami pracującymi w fabryce; 00:28:40
 11. Spotkanie w hotelu Waldorf-Astoria w Nowym Jorku; 00:33:15
 12. Spotkanie ze Stopnicką; przemycanie kartofli dla więźniów obozu; 00:35:23
 13. Dokumentowanie kirkutu; 00:38:13
 14. Wykonanie zdjęcia Żydówek koło królikarni; 00:41:26
 15. Przeniesienie więźniów obozu; 00:44:44
 16. Okupacyjne losy rodziny rozmówcy; harcerstwo; 00:47:50
 17. Powojenna praca ojca rozmówcy w fabryce broni; 00:51:19
 18. Pomoc „werkschutz’ów” ukraińskich w czasie działalności w fabryce; wysiedlenie Kostyry do obozu jenieckiego; pomoc Władysława Krasnodębskiego i jego śmierć podczas przesłuchania; 00:52:54
 19. Powojenna praca matki; kontakt rodziców rozmówcy z uratowanymi Żydówkami; 00:57:13
 20. Pomysł starania o odznaczenie tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata; powojenne losy uratowanych Żydów; 00:58:41
 21. Rodzina rozmówcy; studia; pragnienie kariery pisarskiej; 01:02:14
 22. Propozycja prokuratora generalnego; wyjazd do Moskwy; 01:05:40
 23. Konflikt z Bierutem; wydalenie z Moskwy; 01:11:23
 24. Przyjazd do Warszawy; spotkanie z Janem Chylińskim; otrzymanie pracy w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa; spotkanie z Jerzym Tepichtem; otrzymanie pracy na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego; 01:14:47
 25. Działalność w międzynarodowych badaniach porównawczych RWPG; współpraca ze Stefanem Ignarem; 01:20:41

Projekt dofinansowała Fundacja Konrada Adenauera

In order to properly print this page, please use dedicated print button.