Historia mówiona
Świadkowie historii
Projekty
Tematy

Władysław Hosticzko

Imię rozmówcy:
Władysław
Nazwisko rozmówcy:
Hosticzko
Badacz:
Mateusz Szczepaniak
Operator:
Grzegorz Liwiński
Sygnatura:
395
Data nagrania:
28 lipca 2017
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
01:29:20
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Władysław Hosticzko urodził się 27.06.1930 r. w Żytyniu na Wołyniu, miał o 3 lata starszą siostrę. Ich ojciec (zm. w 1977 r.) był żołnierzem w Korpusie Ochrony Pogranicza, służył głównie w batalionach odwodowych, w związku z czym rodzina często się przenosiła; matka pochodziła z miejscowości Palcze, była córką rolnika.

Na początku wojny rodzina Władysława Hosticzko była zmuszona do ucieczki z Żytynia i zamieszkania z dalszą rodziną w gospodarstwie koło miejscowości Palcze. Tam przez kilka miesięcy ukrywali Edwardę Finkielguz, żydowską przyjaciółkę szkolną sprzed wojny, której rodzina zginęła w getcie pod Żytyniem; następnie Edwarda została zatrudniona jako pomoc w gospodarstwie brata dziadka Władysława Hosticzko. Jego rodzina musiała ponownie uciekać przed ukraińskimi bojówkami, tym razem do miejscowości Kiwerce, skąd po zakończeniu wojny została repatriowana pod Chełm.

W 1951 r. Władysław Hosticzko zdał maturę w Raciborzu; ukończył Politechnikę Warszawską w 1955 r., w tym samym roku ożenił się, a rok później urodziła się jego córka. Pracował jako inżynier w przemyśle, następnie w handlu zagranicznym, przebywał na placówkach dyplomatycznych m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Argentynie. Od 1993 r. był na emeryturze, mieszkał z żoną w Warszawie. Władysław Hosticzko zmarł 28 stycznia 2021 roku.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została zarejestrowana w ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci” realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Streszczenie

 1. Informacje o ojcu rozmówcy; dzieciństwo; 00:00:22
 2. Początek wojny; ucieczka na wieś; informacje o matce rozmówcy; życie pod okupacją sowiecką; 00:02:21
 3. Okupacja niemiecka; ucieczka przed ukraińskimi bojówkami do miasta Kiwerce; wstąpienie ojca do wojska polskiego; repatriacja; 00:04:18
 4. Spotkanie z ojcem po wojnie pod Chełmem; praca ojca w Wojskach Ochrony Pogranicza; 00:06:56
 5. Edukacja, życie zawodowe i prywatne rozmówcy; 00:07:25
 6. Przedwojenny Żytyń; znajoma rodzina Żydów (Edwarda Finkielguz - szkolna przyjaciółka siostry rozmówcy); stosunek do Żydów w Żytyniu; 00:11:22
 7. Początek wojny; ucieczka z pomocą dalszej rodziny; 00:15:30
 8. Utworzenie gett pod Żytyniem i w Równem; 00:18:38
 9. Ucieczka siostry przyrodniej Edwardy, Marii, w głąb Rosji i umieszczenie pozostałej rodziny (Edwardy, brata Abrama i rodziców) w getcie; ucieczka Edwardy za zgodą komendanta getta, pomoc znajomych i żołnierzy Wehrmachtu; 00:20:00
 10. Przybycie Edwardy do miejscowości Palcze i ukrywanie jej w domu rodziny rozmówcy; 00:25:17
 11. Zatrudnienie Edwardy w gospodarstwie brata dziadka rozmówcy; 00:28:16
 12. Początek mordów ukraińskich i ucieczka rodziny rozmówcy; wkroczenie wojsk sowieckich; powrót przyrodniej siostry Edwardy; 00:31:01
 13. Warunki życia w chutorze koło wsi Palcze; 00:33:09
 14. Życie Edwardy w ukryciu; dokumenty; świadomość zagrożenia; 00:38:18
 15. Losy rodziny w czasie rzezi wołyńskiej; 00:43:49
 16. Wojenne losy siostry przyrodniej Edwardy; 00:50:00
 17. Repatriacja; służba ojca rozmówcy w wojsku; 00:51:10
 18. Kontakt z Edwardą po wojnie; pomoc Edwardy w procesie ojca rozmówcy; 00:54:47
 19. Powojenne losy Edwardy i Marii; 00:58:14
 20. Emigracja Edwardy i jej męża; odzyskanie obywatelstwa po 1989 roku; śmierć Edwardy; 01:00:04
 21. Wspomnienia marca 1968; 01:05:15
 22. Uhonorowanie rodziców rozmówcy tytułami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata; 01:06:42
 23. Rodzina Finkielguzów; 01:13:38
 24. Refleksja na temat motywacji pomocy Żydom; relacje z dalszą rodziną, u której przebywała Edwarda; 01:15:27
 25. Poczucie zagrożenia; 01:21:19
 26. Stosunki z Ukraińcami; rzeź wołyńska; 01:23:24

Projekt dofinansowała Fundacja Konrada Adenauera

In order to properly print this page, please use dedicated print button.