Hanna Hearsch

Imię rozmówcy:
Hanna
Nazwisko rozmówcy:
Hearsch
Badacz:
Józef Markiewicz
Operator:
Józef Markiewicz
Sygnatura:
MPOLIN-HM610
Data nagrania:
21 maja 2019
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
01:45:45
Format:
Wideo
Język nagrania:
angielski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Ocalali podczas Zagłady

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Hanna Hearsch (z domu Kałuszyner) urodziła się 6 czerwca 1936 roku w Łodzi. Jej ojciec  zajmował się włókiennictwem, był także muzykiem (wykształconym w łódzkim konserwatorium; grał na klarnecie, saksofonie i pianinie w różnych orkiestrach a także uczył muzyki); matka Idessa  (z d. Waks). Przed wojną mieszkali w Łodzi na Bałutach.

W grudniu 1939 roku uciekli wraz ciotką wujem i kuzynami do Rosji; w Czelabińsku matka Hanny Hearsch pracowała w fabryce amunicji. Po niemieckiej agresji na Rosję zostali zesłani do Kazachstanu, gdzie mężczyzn umieszczono w obozie pracy, a kobiety z dziećmi w kołchozie; przebywały tam około dwóch lat. Następnie rozpoczęły wędrówkę w kierunku Czelabińska, gdzie pozostała część ich rodziny; w okolicach Nowosybirska Hanna Hearsch zachorowała na malarię i była leczona w szpitalu. Rodzina spotkała się w Czelabińsku. Hanna Hearsch rozpoczęła tam naukę w rosyjskiej szkole. W 1946 roku rodzina otrzymała pozwolenie na opuszczenie Rosji i wróciła do Polski. Zamieszkali w Dzierżoniowie, gdzie Hanna Hearsch chodziła do szkoły jidysz, a jej matka pracowała w barze. Po krótkim czasie wrócili do Łodzi; jej ojciec założył firmę tekstylną „Osnowa”, w której od nacjonalizacji w 1948 pracował jako kierownik.

Hanna Hearsch uczyła się w szkole Pereca w Łodzi, gdzie poznała swojego przyszłego męża. Jej rodzina planowała wyjechać z kraju już w latach 40. ale przeszkodziła w tym choroba matki. Studiowała geografię, ale po dwóch latach studiów jej rodzina otrzymała pozwolenie na wyjazd. Przed wyjazdem wyszła za mąż i wraz z rodzicami i mężem wyjechali do Francji w 1957 roku, a w 1960 roku wyemigrowali stamtąd do Australii.

Jej córka Miriam Bulwar urodziła się i wychowała w Melbourne; wyjechała do Izraela, skąd pochodzi jej mąż; mają czworo dzieci. Druga córka, Belinda, mieszka w Melbourne, ma troje dzieci.

Hanna Hearsch odwiedziła Polskę po raz pierwszy w 2019 roku.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została zarejestrowana w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przy okazji wizyty rozmówczyń w Polsce.

Streszczenie

 1. Informacje o rodzinie Hanny Hearsch (zwanej dalej „rozmówczynią”); 00:00:18
 2. Informacje o córce rozmówczyni, Miriam Bulwar; 00:05:02
 3. Ucieczka z Polski i pobyt w Rosji; 00:06:12
 4. Pobyt w Kazachstanie; 00:07:33
 5. Powrót do Czelabińska; 00:13:23
 6. Powrót do Polski; 00:16:13
 7. Połączenie rodziny w Czelabińsku; 00:22:30
 8. Powrót do Łodzi; warunki mieszkaniowe; 00:23:29
 9. Pobyt w Dzierżoniowie; mieszkanie; życie społeczność żydowskiej Dzierżoniowa po wojnie; 00:27:04
 10. Tożsamość religijna i kulturowa rozmówczyni; opis rodziny; 00:29:35
 11. Dziadkowie rozmówczyni; 00:32:33
 12. Firma ojca rozmówczyni działająca po wojnie; 00:33:38
 13. Nauka w szkole Pereca; żydowska społeczność w Łodzi; 00:34:58
 14. Dom rodzinny rozmówczyni po wojnie; 00:39:48
 15. Sytuacja po wojnie; brak zrozumienia wydarzeń wojennych w dzieciństwie; 00:41:53
 16. Szkolni koledzy rozmówczyni; 00:43:11
 17. Losy męża rozmówczyni; pozalekcyjna pomoc dla dzieci organizowana przez szkołę; 00:45:36
 18. Plany emigracji; choroba matki; pomoc wuja z Londynu; 00:50:48
 19. Wyjazd do Francji; decyzja o wyjeździe do Australii; 00:52:23
 20. Motywacja wyjazdu z Polski; 00:54:43
 21. Aresztowanie ojca; 00:55:39
 22. Nauka o Holokauście w szkole i brak rozmów na ten temat w domu; 00:58:00
 23. Doświadczenia antysemityzmu; pogrom kielecki; 01:03:15
 24. Studia; 01:06:18
 25. Przygotowania do wyjazdu z Polski; lot do Francji; 01:06:47
 26. Dokumenty IPN dotyczące rodziny rozmówczyni; 01:09:21
 27. Formalności związane z wyjazdem do Australii; 01:14:07
 28. Podróż do Australii; 01:17:08
 29. Pierwsze miesiące w Australii; 01:19:24
 30. Historia rodziny rozmówczyni; wizyta w Kałuszynie; refleksja na temat relacji polsko-żydowskich; 01:22:11
 31. Organizacja wizyty w Polsce; uczucia związane z wizytą; 01:35:04
 32. Język polski; 01:43:50

Projekt dofinansowała Fundacja Konrada Adenauera

In order to properly print this page, please use dedicated print button.