Emil Noiński

Imię rozmówcy:
Emil
Nazwisko rozmówcy:
Noiński
Badacz:
Joanna Król
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
MPOLIN-HM81
Data nagrania:
25 lipca 2014
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
52:50
Format:
Audio
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Polscy działacze na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Rodzina Emila Noińskiego pochodzi z Kałuszyna. Już na studiach zainteresował się historią miasta i społeczności żydowskiej w Kałuszynie. Pracuje w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została zarejestrowana w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Streszczenie

 1. Społeczność żydowska w Kałuszynie; 00:05
 2. Synagoga, domy modlitwy i cmentarze w Kałuszynie; 01:10
 3. Zagłada Żydów kałuszyńskich; 03:40
 4. Zróżnicowanie społeczności żydowskiej w Kałuszynie; 04:55
 5. Zasłużeni z Kałuszyna; 06:24
 6. Wspomnienia mieszkańców Kałuszyna; 07:43
 7. Relacje między Żydami a Polakami; 11:07
 8. Współczesna pamięć o społeczności żydowskiej Kałuszyna; 15:04
 9. Bitwa pod Kałuszynem; 18:25
 10. Wizyty potomków Żydów kałuszyńskich; 20:47
 11. Wzmianki o Polakach ukrywających Żydów w Kałuszynie; 22:16
 12. Powroty Żydów do Kałuszyna po wojnie; 23:19
 13. Sytuacje zagrożenia Żydów po wojnie; 24:29
 14. Praca rozmówcy nad odkrywaniem dziejów Żydów kałuszyńskich; wspomnienia rodziny rozmówcy; 26:08
 15. Getto w Kałuszynie; 29:39
 16. Zainteresowanie rozmówcy historią Żydów kałuszyńskich; 33:13
 17. Dzień kultury żydowskiej w Kałuszynie; 34:50
 18. Fotografie z pracowni fotograficznej rodziny Altenbergów; rodzina prof. Janusza Tazbira; 36:00
 19. Rodzina rozmówcy; 41:03
 20. Przedwojenne budynki w Kałuszynie; 46:10
 21. Wysadzenie synagogi w Kałuszynie; 47:18
 22. Likwidacja getta w Kałuszynie; 48:50
 23. Zdjęcia z wysadzania synagogi; wzmianka o filmie propagandowym kręconym przez Niemców w Kałuszynie; 49:55
 24. Próby restytucji mienia żydowskiego; 52:00

Projekt dofinansowała Fundacja Konrada Adenauera

In order to properly print this page, please use dedicated print button.