Adam Sandauer

Imię rozmówcy:
Adam
Nazwisko rozmówcy:
Sandauer
Badacz:
Józef Markiewicz
Operator:
Przemysław Jaczewski
Sygnatura:
530
Data nagrania:
12 października 2017
Miejsce nagrania:
Warszawa
Czas trwania nagrania:
01:23:47
Format:
Wideo
Język nagrania:
polski
Prawa autorskie do nagrania:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt:
Uczestnicy i świadkowie Marca ‘68

Miejsca powiązane

Biogram rozmówcy

Jego rodzicami byli Erna Rosenstein i Artur Sandauer.

W czasie nauki w liceum współtworzył petycję do Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ przeciwko agresji w stosunkach międzynarodowych. W 1968 roku skończył liceum. W tym samym roku został aresztowany za zniszczenie emblematów partyjnych i pobity na komendzie milicji.

W 1968 roku rozpoczął studia i po kilku miesiącach został zawieszony w prawach studenta na rok; wszczęto wobec niego postępowanie karne, był wielokrotnie zatrzymywany. Otrzymał powołanie do służby wojskowej i został z niej zwolniony ze względu na fałszywą dokumentację lekarską. W czasie studiów zajmował się tworzeniem i kolportacją ulotek, organizował także zbiórkę pieniędzy na pomoc aresztowanym i ich rodzinom.

Opis sytuacji rozmowy

Rozmowa została zarejestrowana w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Streszczenie

 1. Wystąpienie na Forum Ekonomicznym w Krynicy; emigracja babki rozmówcy; refleksja na temat przeszłości Żydów w Polsce; 00:00:22
 2. Koniec Polski jako państwa wielonarodowego; 00:10:58
 3. Dzieciństwo rozmówcy; poczucie odmienności; święta obchodzone w domu rozmówcy; 00:13:48
 4. Świadomość żydowskich korzeni; aresztowanie i pobicie w marcu 1968; 00:16:15
 5. Udział w wydarzeniach marcowych; 00:18:51
 6. Zawieszenie w prawach studenta; powołanie i zwolnienie ze służby wojskowej; 00:25:12
 7. Przyczyny zaangażowania społecznego i politycznego rozmówcy; poglądy na współczesną sytuację społeczno-polityczną; 00:28:34
 8. Emigracja 1968 roku: wyjazd inteligencji, rozbicie życia społecznego w Polsce; 00:31:36
 9. Polska po wydarzeniach marcowych; tożsamość rozmówcy po marcu 1968 roku; 00:33:11
 10. Poglądy na antysemicką nagonkę 1968 roku; współczesny antysemityzm; 00:39:28
 11. Sprawa Luny Bristiger; 00:44:55
 12. Pomoc przetrzymywanym w 1968; 00:51:56
 13. Stosunek rodziców rozmówcy do jego działalności społeczno-politycznej; 00:52:54
 14. Kolportacja ulotek; 00:55:23
 15. Pożegnania na Dworcu Gdańskim; brak kontaktu ze znajomymi na emigracji; 00:58:54
 16. Przemówienie Gomułki; wrogi stosunek rodziców do działalności rozmówcy; 01:03:37
 17. Polska scena polityczna i relacje polsko-żydowskie; 01:06:57
 18. Refleksja na temat znaczenia wydarzeń marca 68’ dla społeczeństwa polskiego; 01:13:07

Projekt dofinansowała Fundacja Konrada Adenauera

In order to properly print this page, please use dedicated print button.